Trešdiena, 28. Septembris, 2022. Lana, Sergejs, Svetlana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2018.12.27 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2018.gada 27.decembrī plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1.Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa 
2.Par atteikumu pagarināt dzīvojamās telpas Ziedoņu iela X, Bauskā īres līguma termiņu.
Ziņo: S.Kazāka
3.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
4.Par papildu finansējumu brīvpusdienām.
Ziņo: Z.Kārkliņa
5.Par finansējuma piešķiršanu Bauskas Valsts ģimnāzijai. 
Ziņo: R.Žabovs
6.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”.
Ziņo: I.Spurķe
7.Par līguma apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska
8.Par dalību sadarbības projektā “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē”.
Ziņo: I.Turkupole-Zilpure
9.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele” nolikumā.
Ziņo: I.Savicka
10.Par Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu kategorijas klasificēšanu un kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzības noteikšanu 2019.gadā.
Ziņo: E.Māla
11.Par grozījumu Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Ziņo: O.Strazdiņa
12.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes “Pamūšas speciālā internātpamatskola” 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15.
Ziņo: M.Bauvare
13.Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” 2017.gada 31.augusta nolikumā Nr.42.
Ziņo: M.Bauvare
14.Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Griķu pamatskola” 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12.
Ziņo: M.Bauvare
15.Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas 2.vidusskola” 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.5.
Ziņo: M.Bauvare
16.Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare
17.Par projekta “Mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstīšanu Bauskas novadā” īstenošanu.
Ziņo: M.Bauvare
18.Par dzīvojamās telpas Salātu iela X, Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
19.Par dzīvojamās telpas Pionieru iela X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
20.Par dzīvojamās telpas Salātu iela X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
21.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22.Par dzīvojamās telpas Dārza iela X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24.Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela X, Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.Par dzīvojamās telpas Salātu iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
27.Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
28.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
29.Par atteikumu atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma termiņu.
Ziņo: S.Kazāka
30.Par dzīvojamās telpas “X”- X, Vecsaules pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
31.Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālās dzīvojamās telpas “X”- X, Codes pagastā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
32.Par dzīvojamās telpas Skolas iela X, Mežotnes pagastā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
33.Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
34.Par dzīvojamās telpas “X”- X, Īslīces pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
35.Par dzīvojamās telpas “X”- X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
36.Par dzīvojamās telpas “X”-  X, Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
37.Par dzīvojamās telpas “X”- X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
38.Par dzīvojamās telpas “X”- X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
39.Par dzīvojamās telpas “X”- X, Brunavas pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
40.Par dzīvojamās telpas “X”, Brunavas pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
41.Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.
Ziņo: D.Romanovska
42.Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam.
Ziņo: I.Tijone
43.Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmā.
Ziņo: I.Tijone
44.Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2019.gadā.
Ziņo: I.Tijone
45.Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam”.
Ziņo: I.Tijone
46.Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā X, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: D.Stubure
47.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo:  D.Stubure
48.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumu saskaņošanu.
Ziņo: D.Stubure
49.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumiem Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra telpās.
Ziņo: D.Stubure
50.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “NI” par īpašumu Kalna iela X, Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase 
51.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu personām Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
52.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu S.P.
Ziņo: Z.Konovs
53.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu V.K.
Ziņo: Z.Konovs
54.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Gailīšu, Īslīces un Codes pagastā.
Ziņo: Z.Konovs
55.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “KVELE SOLAR”.
Ziņo: Z.Konovs
56.Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: J.Kalinka
57.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Zaļā iela 13, Bauskā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei.
Ziņo: A.Eglinska
58.Par dzīvojamās mājas Plūdoņa iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
59.Par dzīvojamās mājas Plūdoņa iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
60.Par dzīvojamās mājas Biržu iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
61.Par Bauskas novada domes sēžu videofilmēšanu un straumēšanu.
Ziņo: I.Šomina
62.Par Sabiedrisko attiecību nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: I.Šomina
63.Par Kancelejas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: L.Kausiniece
64.Par Bauskas novada pašvaldības policijas nolikuma grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: B.Ostrovskis
65.Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: M.Pafrats
66.Par Bauskas novada Būvvaldes reglamenta grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: D.Putna
67.Par Juridiskās nodaļas reglamenta saskaņošanu.
Ziņo: I.Gailīte
68.Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
69.Par Bauskas novada administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja amata kandidatūras saskaņošanu.
Ziņo: J.Kalinka
70.Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam.
Ziņo: I.Gailīte
71.Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
Ziņo: I.Gailīte
72.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.


Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas