Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2018.11.29 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2018.gada 29.novembrī plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1.Par izmaiņām Vides un attīstības komitejas sastāvā.
Ziņo: E.Grigorjeva
2.Par izmaiņām Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā.
Ziņo: E.Grigorjeva
3.Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
4.Par vēlēšanu iecirkņa Nr.349 nosaukuma maiņu.
Ziņo: L.Kausiniece
5.Par prioritāšu noteikšanu 2019.gada budžeta sastādīšanā.
Ziņo: J.Kalinka
6.Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: I.Spurķe
7.Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” 2017.gada 31.augusta nolikumā Nr.43.
Ziņo: O.Strazdiņa
8.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikumā.
Ziņo: S.Hiršfelde
9.Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Zemgales mutes veselības centrs”.
Ziņo: E.Grigorjeva
10.Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošana Gailīšu pagasta Mūsas un Pamūšas ciemos” finansējumu.
Ziņo: A.Gurkovskis
11.Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska
12.Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā.
Ziņo: M.Kuļikauska
13.Par nolikuma “Par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
Ziņo: E.Māla 
14.Par noteikumu “Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi” apstiprināšanu.
Ziņo: E.Māla
15.Par sadarbības turpināšanu ar Latvijas SOS Bērnu ciemata asociāciju sociālajam riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā.
Ziņo: I.Krūmiņa
16.Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.
Ziņo: G.Purene
17.Par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieņemšanu un nodošanu SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: I.Svētiņš
18.Par komisijas izveidošanu SIA “VIDES SERVISS” finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudei.
Ziņo: I.Ruhocka
19.Par mēneša atalgojuma noteikšanu interešu izglītības iestādes direktoram.
Ziņo: A.Novickis
20.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “Jumpravas X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
21.Par dzīvojamās mājas Zaļā iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
22.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0565 Codes pagastā daļas nomāšanu.
Ziņo: D.Šķiliņa
23.Par nekustamā īpašuma “X”, Codes pagastā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: D.Šķiliņa
24.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijā starp Biržu un Zaļo ielu Bauskā.
Ziņo: D.Platonova
25.Par apbūves tiesību izsoli uzņēmējdarbībai.
Ziņo: D.Stubure
26.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
27.Par nekustamā īpašuma “X” Codes pagastā daļas iznomāšanu SIA "Kronis”.
Ziņo: A.Fridrihsone
28.Par nekustamā īpašuma “X” Codes pagastā daļas iznomāšanu SIA "WURTH”.
Ziņo: A.Fridrihsone
29.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
30.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
31.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X” Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
32.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
33.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
34.Par pašvaldības tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “X”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
35.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “NOVIX A”.
Ziņo: I.Šķirmante
36.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Ceraukstes, Dāviņu, Mežotnes un Vecsaules pagastā.
Ziņo: I.Šķirmante 
37.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu D.L.
Ziņo: I.Šķirmante
38.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu V.G.
Ziņo: I.Šķirmante
39.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu M.Š.
Ziņo: I.Šķirmante
40.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļas izveidošanu.
Ziņo: I.Ruhocka
41.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskās nodaļas struktūrā.
Ziņo: E.Grigorjeva
42.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Kancelejas struktūrā.
Ziņo: L.Kausiniece
43.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Informācijas tehnoloģiju nodaļā.
Ziņo: M.Pafrats
44.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Bauskas novada pašvaldības policijas struktūrā.
Ziņo: B.Ostrovskis 
45.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldes struktūrā.
Ziņo: D.Putna
46.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Ziņo: I.Šomina
47.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.


Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas