Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2018.07.26 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība
 1. Par papildu finansējumu investīciju projekta “Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola””. 
  Ziņo: B.Grantiņa
 2. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu. 
  Ziņo: G.Liepa
 3. Par izmaiņām Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisijas sastāvā. 
  Ziņo: S.Hiršfelde
 4. Par izmaiņām Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvā. 
  Ziņo: S.Hiršfelde
 5. Par izmaiņām Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sastāvā. 
  Ziņo: S.Hiršfelde
 6. Par laikraksta “Bauskas Novada Vēstis” statusa maiņu. 
  Ziņo: A.Matuļenko
 7. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības laikraksta “Bauskas Novada Vēstis” nolikumā. 
  Ziņo: A,Matuļenko
 8. Par atbalstāmajām profesionālās rezidentūras studiju specialitātēm stipendijas piešķiršanai. 
  Ziņo: J.Kalinka
 9. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmas” apstiprināšanu. 
  Ziņo: J.Kalinka
 10. Par brīvpusdienu piešķiršanu. 
  Ziņo: M.Bauvare
 11. Par Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumu Nr.9 “Kārtība, kādā tiek piešķirtas brīvpusdienas vai nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi no pašvaldības piešķirto līdzekļu brīvpusdienām atlikuma Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 
  Ziņo: M.Bauvare
 12. Par grozījumiem Īslīces pamatskolas nolikumā. 
  Ziņo: M.Bauvare
 13. Par Elitas Rūtiņas atbrīvošanu no direktora amata pienākumu izpildītāja veikšanas. 
  Ziņo: M.Bauvare
 14. Par direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu. 
  Ziņo: M.Bauvare
 15. Par vispārējās izglītības iestādes “Uzvaras pamatskola” direktora iecelšanu. 
  Ziņo: M.Bauvare
 16. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā. 
  Ziņo: A.Melderis
 17. Par finansējuma piešķiršanu sieviešu invalīdu biedrības “Bauskas novada “Aspazijas” projekta realizācijai. 
  Ziņo: A.Melderis
 18. Par finansējumu Gailīšu pagasta Mūsas ciema “Mūsas katlu māja 2” ēkas nojaukšanai. 
  Ziņo: A.Gurkovskis
 19. Par apropriācijas pārdali. 
  Ziņo: S.Oļehnoviča 
 20. Par aizņēmumu ERAF projekta “Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” īstenošanai. 
  Ziņo: I.Tijone
 21. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Videonovērošanas sistēmas Bauskā izbūves 2.un 3.kārta” īstenošanai. 
  Ziņo: M.Pafrats
 22. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par aizņēmumu ielu seguma pārbūvei Bauskas novada Codes un Ceraukstes pagastā”. 
  Ziņo: M.Vilciņš
 23. Par pašvaldības līdzfinansējuma daļas palielinājumu ielu seguma pārbūvei Bauskas novada Codes un Ceraukstes pagastā. 
  Ziņo: M.Vilciņš
 24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Kalēju ielā 5, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai. 
  Ziņo: A.Eglinska
 25. Par finansējuma piešķiršanu projektam “Gājēju ietves un stāvlaukuma izbūve Slimnīcas ielā 5, Bauskā”. 
  Ziņo: A.Eglinska
 26. Par kustamās mantas- deviņpadsmit transportlīdzekļu vienību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
  Ziņo: A.Juškevics
 27. Par kustamās mantas – lietotas automašīnas GAZ 66- izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
  Ziņo: A.Juškevics
 28. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “Teiksmas”. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 29. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  G. J. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 30. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  E. T. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 31. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  I. L. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 32. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  I. O. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 33. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  J. O. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 34. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  I. R. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 35. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  L. M. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 36. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  A. B. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 37. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  S. F. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 38. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  E. Š. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 39. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
  T. B. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 40. Par dzīvojamās telpas Skolas iela xx, Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu. 
  Ziņo: S.Hiršfelde
 41. Par dzīvojamās telpas Ceriņu iela xx, Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu. 
  Ziņo: S.Hiršfelde
 42. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela xx, Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu. 
  Ziņo: S.Hiršfelde
 43. Par dzīvojamās telpas Dārza iela xx, Bauskā īres līguma pagarināšanu. 
  Ziņo: S.Hiršfelde
 44. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela xx, Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu. 
  Ziņo: S.Hiršfelde
 45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Taubenieki 1”, Īslīces pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: D.Stubure
 46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.1, Rīgas ielā 11B, Bauskā atsavināšanu. 
  Ziņo: D.Stubure
 47. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.10, Upes ielā 3, Bauskā atsavināšanu. 
  Ziņo: D.Stubure
 48. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.8, Baznīcas ielā 12, Bauskā atsavināšanu. 
  Ziņo: D.Stubure
 49. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.7, Rīgas ielā 30, Bauskā atsavināšanu. 
  Ziņo: D.Stubure
 50. Par nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā 6, Bauskā nomu. 
  Ziņo: D.Stubure
 51. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazzelmeņi”, Codes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 52. Par nekustamā īpašuma “Vīķi” daļas Codes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 53. Par nekustamā īpašuma “Jurģi”, Mežotnes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 54. Par nekustamā īpašuma “Garozas dārzi” daļas Mežotnes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 55. Par nekustamā īpašuma “Strēlnieku ganības” daļas Mežotnes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 56. Par nekustamā īpašuma “Alīnas” daļas Mežotnes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 57. Par nekustamā īpašuma “Lielupes lauks” Mežotnes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 58. Par nekustamā īpašuma “Bumbiņas” Mežotnes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 59. Par nekustamā īpašuma “Selekcijas starpgabals” Mežotnes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 60. Par nekustamā īpašuma “Drozdovi” Mežotnes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 61. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Ceplis 12”, Mežotnes pagastā. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 62. Par zemes vienības 3,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0019 Brunavas pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 63. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 daļas 5,70 ha platībā Ceraukstes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 64. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0073 daļas 1,64 ha platībā un zemes vienības 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0113 Ceraukstes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 65. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0073 daļas 2,57 ha platībā Ceraukstes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 66. Par zemes vienības 1,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0130 Ceraukstes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 67. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0053 daļas 7,50 ha platībā Īslīces pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 68. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0050 daļas 0,90 ha platībā Īslīces pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 69. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0017 daļas 2,60 ha platībā Īslīces pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 70. Par atļauju Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” mantojuma daļas pārskaitīšanai Bauskas novada pašvaldības  vispārējās izglītības iestādei “Bauskas sākumskola”. 
  Ziņo: J.Kalinka
 71. Par komisijas izveidošanu Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas atbilstības izvērtēšanai ieņemamam amatam. 
  Ziņo: J.Kalinka
 72. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

Domes priekšsēdētājs                                      A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas