Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2018.06.28 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2018.gada 28.jūnijā plkst.14
Uzvaras ielā 1., Bauskā

1. Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
2. Par aizņēmumu transportlīdzekļu iegādei.
Ziņo: A.Juškevics
3. Par finansējuma piešķiršanu transporta pakalpojumiem.
Ziņo: A.Juškevics
4. Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: S.Oļehnoviča
5. Par aizņēmumu ielu seguma atjaunošanai Dāviņu un Vecsaules pagastā Bauskas novadā.
Ziņo: S.Oļehnoviča
6. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas 2.vidusskolas ēkas kāpņu telpas ārējās sienas konservācijai.
Ziņo: V.Grigorjeva
7. Par Īslīces pamatskolas direktoru.
Ziņo: M.Bauvare
8. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.
Ziņo: M.Bauvare
9. Par finansējuma piešķiršanu K.K.
Ziņo: M.Bauvare
10. Par Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas organizēto nometņu darbības saskaņošanai.
Ziņo: B.Grantiņa
11. Par notekūdeņu savākšanas Īslīces aglomerācijas robežu paplašināšanu.
Ziņo: V.Gabrāns
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dzīvojamās ēkas Plūdoņa iela 58, Bauskā gājēju celiņa seguma atjaunošana”.
Ziņo: A.Eglinska
13. Par dzīvojamās mājas Zaļā iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
14. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
15. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
16. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu. 
Ziņo: S.Kazāka
17. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X Bauskā īres līguma pagarināšanu. 
Ziņo: S.Kazāka
18. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu. 
Ziņo: S.Kazāka
19. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
20. Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu 
Ziņo: S.Kazāka
21. Par dzīvojamās telpas „X, Vecsaules pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22. Par dzīvojamās telpas „X, Vecsaules pagastā īres līguma pārjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Uzvaras ielā X, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24. Par Bauskas novada Sociālā dienesta dalību ESF līdzfinansētajā projektā „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājuma projektā.
Ziņo: I.Krūmiņa
25. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: I.Krūmiņa
26. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība “Bauska” projekta realizācijai.
Ziņo: I.Krūmiņa
27. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā X, Bauskā patapinājuma līguma atjaunošanu ar biedrību „Bauskas invalīdu biedrība”.
Ziņo: I.Krūmiņa
28. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā X, Bauskā patapinājuma līguma atjaunošanu ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komiteju.
Ziņo: I.Krūmiņa
29. Par finansējuma piešķiršanu M.P.
Ziņo: L.Rimševica
30. Par finansējuma piešķiršanu J.P.
Ziņo: L.Rimševica
31. Par finansējuma piešķiršanu V.B.
Ziņo: L.Rimševica
32. Par finansējuma piešķiršanu I.L.
Ziņo: L.Rimševica
33. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada LBL-2 basketbola komandai.
Ziņo: L.Rimševica
34. Par finansējuma un transporta piešķiršanu florbola komandai „Bauska”.
Ziņo: L.Rimševica
35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Nr.X, “X”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
39. Par finanšu un ekonomiskā aprēķina izstrādāšanu pašvaldības ēkām projektā „Accelerate SUNSHINE”.
Ziņo: R.Ignatjevs
40. Par sadarbības līguma slēgšanu projekta „Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” ieceres realizācijai.
Ziņo: D.Platonova
41. Par aizņēmumu sadarbības projekta „Nozīmīgs kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājumu pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai.
Ziņo: D.Platonova
42. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.


Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas