Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2018.04.26 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2018.gada 26.aprīlī plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā

 

 1. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu. 
  Ziņo: A.Vērmanis
 2. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumā “Par Bauskas reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”. 
  Ziņo: I.Tijone
 3. Par aizņēmumu projekta “Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai. 
  Ziņo: I.Tijone
 4. Par aizņēmumu projekta “Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” īstenošanai. 
  Ziņo: I.Tijone
 5. Par aizņēmumu projekta “Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” īstenošanai. 
  Ziņo: I.Tijone
 6. Par apropriācijas pārdali. 
  Ziņo: I.Spurķe
 7. Par Jaunsaules skolas ēku nodošanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde”. 
  Ziņo: L.Vasiļauska
 8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā. 
  Ziņo: L.Vasiļauska
 9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0041 Īslīces pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  Ziņo: M.Šarķis
 10. Par zemes vienības daļas Dārza iela 9, Bauskā iznomāšanu. 
  Ziņo: D.Sausā
 11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Biržu iela 10A, Bauskā domājamās daļas atsavināšanu. 
  Ziņo: D.Sausā
 12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Pukši”- 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: S.Kazāka
 13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.3, Ceriņu ielā 1, Bauskā atsavināšanu. 
  Ziņo: S.Kazāka
 14. Par pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņu. 
  Ziņo: S.Kazāka
 15. Par dzīvojamās telpas Dārza iela XX, Bauskā izīrēšanu. 
  Ziņo: S.Kazāka
 16. Par dzīvojamās telpas Salātu iela XX, Bauskā īres līguma atjaunošanu. 
  Ziņo: S.Kazāka
 17. Par dzīvojamās telpas “Celtnieki”- 6X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu. 
  Ziņo: S.Kazāka
 18. Par sociālā dzīvokļa “Virsaiši 1”- X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 19. Par Bauskas novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”” precizēšanu. 
  Ziņo: I.Krūmiņa
 20. Par Bauskas novada Sociālā dienesta organizēto nometņu darbības saskaņošanu. 
  Ziņo: A.Melderis
 21. Par Bauskas novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāna 2018.- 2025.gadam apstiprināšanu. 
  Ziņo: R.Ignatjevs
 22. Par grozījumu Bauskas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par dalību projektu konkursā Publisko ūdeņu pārvaldība””. 
  Ziņo: I.Balcere
 23. Par projektu konkursa “Mēs savam novadam 2018” iesniegto projektu apstiprināšanu. 
  Ziņo: D.Platonova
 24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Meistars Gothards”. 
  Ziņo: D.Platonova
 25. Par aizņēmumu projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Gailīšu pagastā” īstenošanai. 
  Ziņo: J.Kalinka
 26. Par aizņēmumu projekta “Ceraukstes tautas nama fasādes atjaunošana pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai. 
  Ziņo: J.Kalinka
 27. Par aizņēmumu projekta “Garozas muižas parka labiekārtošana” īstenošanai. 
  Ziņo: J.Kalinka
 28. Par aizņēmumu projekta “Rītausmu ciema sporta un atpūtas parka izveide” īstenošanai. 
  Ziņo: J.Kalinka
 29. Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”. 
  Ziņo: B.Grantiņa
 30. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra organizēto nometņu darbības saskaņošanu. 
  Ziņo: B.Svareniece
 31. Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu. 
  Ziņo: L.Ģerģe
 32. Par Bauskas sākumskolas, Bauskas pilsētas pamatskolas un Bauskas 2.vidusskolas dalību projektā “Sporto visa klase”. 
  Ziņo: M.Bauvare
 33. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestādes darbinieku amatu sarakstu. 
  Ziņo: I.Ruhocka
 34. Par Rātslaukuma daļas iznomāšanu vasaras kafejnīcām (terasēm). 
  Ziņo: I.Ruhocka
 35. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija. 
  Ziņo: J.Kalinka

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas