Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDES D A R B A K Ā R T Ī B A


2015.10.29 Komentāri (0) BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDES D A R B A K Ā R T Ī B A

2015.gada 29.oktobrī plkst.14 Uzvaras ielā 1, Bauskā 

 1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu. 
  Ziņo: G.Liepa
 2. Par S.Puteles iecelšanu vispārējās izglītības iestādes “Mežgaļu pamatskola” direktora amatā. 
  Ziņo: M.Bauvare
 3. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” darbības un attīstības stratēģijas 2015.- 2020.gadam saskaņošanu. 
  Ziņo: B.Šulce
 4. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības laikrakstā “Bauskas Novada Vēstis” nolikumā. 
  Ziņo: A.Spriņķe
 5. Par finansējuma piešķiršanu sieviešu invalīdu biedrības “Bauskas novada Aspazijas” projekta realizācijai. 
  Ziņo: I.Kubliņa
 6. Par aizņēmumu higiēnas centra būvniecībai. 
  Ziņo: I.Kubliņa
 7. Par Latvijas Motosporta federācijas iesniegumu. 
  Ziņo: I.Ūbele
 8. Par I. S. iesniegumu. 
  Ziņo: I.Ūbele
 9. Par grozījumiem 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”. 
  Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
 10. Par grozījumu 2015.gada 17.septembra lēmumā “Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu”. 
  Ziņo: M.Bauvare
 11. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”. 
  Ziņo: Z.Kārkliņa
 12. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu". 
  Ziņo: Z.Kārkliņa
 13. Par Mežotnes pagasta Jumpravas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 2.kārtas projektēšanu. 
  Ziņo: N.Vāvers
 14. Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežotnes pagasta pārvaldei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai. 
  Ziņo: N.Vāvers
 15. Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežotnes pagasta pārvaldei ielu apgaismojuma izbūvei. 
  Ziņo: N.Vāvers
 16. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetā. 
  Ziņo: I.Spurķe
 17. Par konceptuālu atbalstu dalībai emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana- zema enerģijas patēriņa ēkas”. 
  Ziņo: L.Baha
 18. Par publiskās apspriešanas par gājēju tilta pār Mūsas upi rezultātiem. 
  Ziņo: I.Ruhocka
 19. Par sporta halles projekta publiskās apspriešanas rezultātiem. 
  Ziņo: I.Ruhocka
 20. Par dzīvojamās telpas “Straumēni”, Vecsaules pagastā īres līguma noslēgšanu. 
  Ziņo: M.Mākulēns
 21. Par dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā 13- 2, Bauskā īres līguma atjaunošanu. 
  Ziņo: M.Mākulēns
 22. Par dzīvojamās telpas “Kūdra 2”- 12, Vecsaules pagastā īres līguma atjaunošanu. 
  Ziņo: M.Mākulēns
 23. Par dzīvojamās telpas “Kūdra 2”- 8, Vecsaules pagastā īres līguma noslēgšanas termiņu. 
  Ziņo: M.Mākulēns
 24. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu AS “Balodis Printing”. 
  Ziņo: Z.Ašmane
 25. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu E. S. 
  Ziņo: Z.Ašmane
 26. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu D. A. 
  Ziņo: Z.Ašmane
 27. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Gailīšu un Īslīces pagastā. 
  Ziņo: Z.Konovs
 28. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās  nokavējuma naudas dzēšanu SIA “BAUSKAS CELTNIEKS”. 
  Ziņo: Z.Konovs
 29. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A. P. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 30. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Dāviņu, Codes un Vecsaules pagastā. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 31. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “CODE”. 
  Ziņo: Ņ.Tomase
 32. Par nekustamā īpašuma “Pils iela 20” zemesgabalu Mežotnes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tiesneši” Mežotnes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Purapuķu lauks”, Mežotnes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Poligona lauks”, Mežotnes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Garozas muiža”, Mežotnes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunsportu starpgabals”, Codes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgu starpgabals”, Codes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līrumi 1”, Codes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 41. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežāžu garāža 13”, Gailīšu pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 42. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ilgavīzes”, Gailīšu pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 43. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dvaru garāža 8”, Gailīšu pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: A.Fridrihsone
 44. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Tāļūni”, Ceraukstes pagastā. 
  Ziņo: M.Šarķis
 45. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Liellauki 1”, Ceraukstes pagastā. 
  Ziņo: M.Šarķis
 46. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Purdziņas”, Ceraukstes pagastā. 
  Ziņo: M.Šarķis
 47. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Rūgumi”, Brunavas pagastā. 
  Ziņo: M.Šarķis
 48. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Laimas”, Brunavas pagastā. 
  Ziņo: M.Šarķis
 49. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 017 0039 daļas Īslīces pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: M.Šarķis
 50. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0068 daļas Īslīces pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 51. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0177 Īslīces pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 52. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5, Plūdoņa ielā 4, Bauskā atsavināšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 53. Par dzīvojamās mājas “Bērzkalni 6”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
  Ziņo: M.Šarķis
 54. Par dzīvojamās mājas “Bērzkalni 1”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam. 
  Ziņo: M.Šarķis
 55. Par dzīvojamās mājas “Bērzkalni 7”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam. 
  Ziņo: M.Šarķis
 56. Par dzīvojamās mājas “Lauktehnika 10”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam. 
  Ziņo: M.Šarķis
 57. Par dzīvojamās mājas “Lauktehnika 18”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam. 
  Ziņo: M.Šarķis
 58. Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu. 
  Ziņo: M.Mākulēns
 59. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas