Trešdiena, 05. Oktobris, 2022. Amālija, Amēlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE. Darba kārtība.


2015.09.24 Komentāri (0) BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE. Darba kārtība.

2015.gada 24.septembrī plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā


1.    Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
2.    Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
3.    Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Ozolaines pamatskola” attīstības plāna 2015./2016.- 2017./2018.m.g.saskaņošanu.
Ziņo: L.Bula
4.    Par grozījumiem Mežotnes internātvidusskolas nolikumā.
Ziņo: D.Peņķe
5.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 “Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”.
Ziņo: I.Kubliņa
6.    Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: L.Vasiļauska
7.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Brunavas pagasta pārvaldei.
Ziņo: B.Marčenkova
8.    Par finansējuma piešķiršanu Īslīces pagasta pārvaldei.
Ziņo: J.Barans
9.    Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Juškevics
10.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Plūdoņa ielas 23 daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
11.    Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Spurķe
12.    Par Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam izstrādes uzsākšanu.
Ziņo: I.Tijone
13.    Par Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam izstrādes uzsākšanu.
Ziņo: I.Tijone
14.    Par projekta “Kompleksa pieeja atkritumu šķirošanas sistēmas izveidei iedzīvotāju dzīvesvietās” iesniegšanu.
Ziņo: I.Tijone
15.    Par ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku atbalsta programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Ziņo: I.Tijone
16.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X dzīvojamā mājā “Ceplis 4”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
17.    Par dzīvojamās telpas “Uldzes”- X, Brunavas pagastā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
18.    Par dzīvojamās telpas “Centrs 17”- X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
19.    Par dzīvojamās telpas Dārza iela 9- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
20.    Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
21.    Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela 45- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
22.    Par dzīvojamās telpas Dārza iela 12- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela X, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: D.Sausā
24.    Par nedzīvojamo telpu nomu Salātu ielā X, Bauskā.
Ziņo: D.Sausā
25.    Par noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Ruhocka
26.    Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: M.Mākulēns
27.    Par atteikumu atlīdzināt zaudējumus sakarā ar ceļu satiksmes negadījumu.
Ziņo: M.Mākulēns
28.    Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai.
Ziņo: M.Mākulēns
29.    Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka papildatvaļinājumu.
Ziņo: M.Mākulēns


Domes priekšsēdētājs                R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas