Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE


2016.10.27 Komentāri (0) BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE

Darba kārtība

2016.gada 27.oktobrī plkst.14 Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Ziņo:
  G.Liepa
 2. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā “Par darba grupas izveidi Latvijas valsts simtgades svētku norises Bauskas novada programmas izstrādei”. 
  Ziņo: I.Šomina
 3. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Par 2012.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.- 2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu. 
  Ziņo: I.Tijone
 4. Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests”.
   Ziņo: I.Kubliņa
 5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem”. 
  Ziņo: J.Dūmiņš
 6. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša atalgojuma noteikšanu. Ziņo: M.Bauvare
 7. Par finansējumu Pamūšas ciema Gailīšu pagastā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvprojekta izstrādei. 
  Ziņo: A.Gurkovskis
 8. Par finansējumu ūdensvada un kanalizācijas tīklu topogrāfiskajai uzmērīšanai Uzvaras ciemā Gailīšu pagastā.Ziņo: A.Gurkovskis
 9. Par finansējumu ēku uzturēšanai Gailīšu pagastā.
  Ziņo: A.Gurkovskis
 10. Par finansējumu ielu apgaismojuma projektēšanai Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā. 
  Ziņo: N.Vāvers
 11. Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām. 
  Ziņo: I.Spurķe
 12. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 27.jūnija lēmumā “Par aizņēmumu Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūvei”.
  Ziņo: I.Spurķe
 13. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas veterānu florbola komandai.
  Ziņo: L.Rimševica
 14. Par finansējuma piešķiršanu Jānim Fārnestam.
  Ziņo: L.Rimševica
 15. Par finansējuma piešķiršanu Jānim Podžum.
  Ziņo: L.Rimševica
 16. Par finansējuma piešķiršanu Mārtiņam Podžum.
  Ziņo: L.Rimševica
 17. Par finansējuma piešķiršanu iestādei “Sporta centrs” Mēmele”” sintētiskā ledus publiskās slidotavas darbības nodrošināšanai Bauskā.
  Ziņo: I.Ruhocka
 18. Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “Bauskas ūdens”.
  Ziņo: I.Ruhocka
 19. Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “BAUSKAS SILTUMS’.
  Ziņo: I.Ruhocka
 20. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un to norakstīšanu.
  Ziņo: M.Vilciņš
 21. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Lauku iela 11, Bauskā atsavināšanu.
  Ziņo: D.Sausā
 22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5, Zaļajā ielā 17, Bauskā atsavināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5, Ernesta Kapkalna ielā 3, Īslīces pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.1, Ernesta Kapkalna ielā 5, Īslīces pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 25. Par dienesta dzīvojamās telpas “Gammas”- x, Codes pagastā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 26. Par sociālā dzīvokļa “Pamati”- x, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 27. Par dzīvojamās telpas “Jumpravas 4”- x, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 28. Par dzīvojamās telpas “Straumēni”, Vecsaules pagastā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 29. Par dzīvojamās telpas “Lauktehnika 14”- x, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 30. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvojamās telpas Kalēju iela xx, Bauskā īres līguma noslēgšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 31. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B- xx, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 32. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 45- x, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 33. Par dzīvojamās telpas Salātu iela 18- XX, Bauskā īres līguma grozīšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 34. Par dienesta dzīvokli Mēmeles iela 3B- XX, Bauskā.
  Ziņo: S.Kazāka
 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rāmavu lauks”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: M.Šarķis
 36. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Upmaļi 1”, Ceraukstes pagastā.
  Ziņo: M.Šarķis
 37. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0230 Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: M.Šarķis
 38. Par amatpersonas darbības izvērtējumu.
  Ziņo: J.Landorfs
 39. Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka atvaļinājumu.
  Ziņo: M.Mākulēns
 40. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas