Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE


2016.02.25 Komentāri (0) BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE

2016.gada 25.februārī plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par I.Nagņibedas ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par J.Rumbas ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par I.M. ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par M.G. ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par Ē.P. ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Iecavas novada pašvaldību.

Ziņo: D.Putna

 1. Par nometnes darbības saskaņošanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Codes pamatskola”.

Ziņo: L.Jurcika

 1. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” nolikumā.

Ziņo: E.Borkovska

 1. Par finansējuma piešķiršanu Tomam Laukam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Rivo Vožniakam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par deinstitucionalizācijas projekta „Atver sirdi Zemgalē” vadības grupu Bauskas novadā.

Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”.

Ziņo: I.Šķirmante

 1. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” izdevumu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo: S.Oļehnoviča

 1. Par iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

Ziņo: E.Stapkeviča

 1. Par projekta pieteikuma sagatavošanu programmā „Eiropa Pilsoņiem”.

Ziņo: I.Šomina

 1. Par projekta „Zivju resursu pavairošana Mūsas upē” iesniegšanu.

Ziņo: J.Lauva

 1. Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē.

Ziņo: V.Gabrāns

 1. Par projekta „Lecam pa jaunam” iesniegšanu.

Ziņo: R.Manuilovs

 1. Par Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 precizēšanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Bauskas novada teritorijā.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Elejas ielas Bauskā seguma atjaunošana” īstenošanai.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par iepirkumu komisijas izveidi autoceļa P103 „Dobele-Bauska” posma Bauskas pilsētā – tranzīta ielas (Elejas iela) posma 71,480 – 72,885 km atjaunošanas iepirkumu komisiju.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.8, Strautnieku ielā 5, Bauskā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.24, „Saulstari”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 16”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 21”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dienesta dzīvokli „Salnas”- 16, Vecsaules pagastā.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Liepu iela 5- 10, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālās dzīvojamās telpas „Īslīči”- 1, Īslīces pagastā īres līguma noslēgšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela 22A- 2, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 9- 4, Bauskā īres līguma grozīšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Salātu iela 18- 24, Bauskā īres līguma grozīšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa „Virsaiši”- 1, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas „Ērgļi 6”- 13, Brunavas pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas „Ceplis 5”- 7, Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas „Ceplis 13”- 2, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu „Redzupes”, Codes pagastā.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Draudzības iela 7”, Codes pagastā.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Rugāji”, Codes pagastā.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0198 Vecsaules pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sloku starpgabals”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Pīlādži”, Vecsaules pagastā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Silmači”, Vecsaules pagastā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaidas”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunžūžas”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Caunas”, Dāviņu pagastā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Pukšiņi”, Dāviņu pagastā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0082 Dāviņu pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0090 Dāviņu pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemesgabala daļas Rātslaukumā, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemesgabala daļas Plūdoņa ielā 24, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemesgabala daļas Dārza ielā 7, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0233 daļas Bauskā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 006 0012 Bauskā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas