Piektdiena, 30. Septembris, 2022. Elma, Elna, Menarda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domē atkārtoti skatīs jautājumu par Mežotnes internātvidusskolas likvidēšanu


Bauskas novada domē atkārtoti skatīs jautājumu par Mežotnes internātvidusskolas likvidēšanu2015.02.18 Komentāri (0) Bauskas novada domē atkārtoti skatīs jautājumu par Mežotnes internātvidusskolas likvidēšanu

Jautājums par Mežotnes internātvidusskolas slēgšanu Bauskas novada domē tika skatīts jau 2011.gadā. Kā galvenie argumenti skolas slēgšanai tika minēti skolēnu skaita negatīvā dinamika (kopš 2003.gada skolēnu skaits vidēji gadā samazinājies par 10), lielās uzturēšanas izmaksas un būtiskais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms, kas nepieciešams, lai sakārtotu skolas infrastruktūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām gan telpu temperatūras režīma nodrošināšanai, gan estētiskās vides, mācību līdzekļu un materiālās bāzes pilnveidošanai u.tml. Kā vājās puses skolas darbībā tika akcentēta mācību procesa un ārpusklases darba nepietiekamā kvalitāte, nepietiekams mācību programmu piedāvājums atbilstoši skolēnu vajadzībām un spējām.

Līdz ar skolas vadības nomaiņu 2012.gadā un Bauskas novada domes piešķirto papildu finansējumu, vairākas no 2011.gadā aktualizētajām problēmām tika pamazām novērstas. Tika veikta logu un ārdurvju nomaiņa, renovētas vairākas klašu telpas, veikts katlumājas remonts, skolas gaiteņi un vairākas klašu telpas ieguva jaunu krāsojumu un estētisku noformējumu, profesionāli orientētā virziena programmas „Metinātājs” un „Aprūpētājs” izglītojamie varēja mācīties renovētās, ar mūsdienām atbilstošu materiālo bāzi aprīkotās telpās.

Mežotnes internātvidusskolas direktore Dace Peņķe pauž viedokli, ka divu gadu laikā skolā ir paveikts ļoti daudz ne tikai mācību vides sakārtošanā, bet arī iekšējā mikroklimata uzlabošanā, divi gadi ir par maz, lai atrisinātu visas skolā samilzušās problēmas. „Mums jāstrādā ar bērniem, kas atnākuši no novada centra skolām, kur sekmju izrakstā pārsvarā ir tikai nepietiekami vērtējumi un pat nav vērtējumu. Ja pusgada laikā panākam, ka skolēns apmeklē mācību stundas un uzlabo savu sniegumu, esam gandarīti, jo no „ielas bērna” viņš ir kļuvis par skolēnu,” tā D. Peņķe. Direktore uzskata, ka viens no ceļiem kā piesaistīt bērnus skolai ir piedāvāt arodprogrammas jau no 7.klases, kuru apguves laikā skolēni līdztekus vispārējiem priekšmetiem varētu apgūt arī arodu. 

Tomēr pašreiz pati būtiskākā problēma turpina attīstīties –  samazinās skolēnu skaits. Pozitīvu dinamiku šajā ziņā nav sekmējušas arī jaunatvērtās profesionāli orientētā virziena programmas, kuru nodrošināšanai pašvaldība ieguldījusi prāvus finanšu līdzekļus.

Kā var lasīt Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītājas M. Bauvares sagatavotā lēmumprojektā „Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” likvidēšanu”, izglītības iestāde realizē trīs izglītības programmas: pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu. Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem pēc stāvokļa 2015.gada 2.februārī izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 41. Vidusskolas posmā 11 izglītojamie mācās apvienotajā 10./11.klasē, pamatizglītības programmu apgūst 30 izglītojamie (2./6.klasē – 7 izglītojamie, 5./8.klasē – 8, 6.klasē- 6, 7.klasē – 7, 9.klasē – 8 izglītojamie). Izglītības iestādē strādā 20 pedagogi (29,9 likmes) un 10 tehniskie darbinieki (7,95 slodzes). Pedagogu, darbinieku atalgojums un uzturēšanas izdevumi tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, lai norēķinātos par apkuri, 2014.gadā papildus no pašvaldības budžeta bija nepieciešami 26 189 euro. Pašvaldība piešķīra arī līdzekļus skolas vestibila remontam – 8767 euro. Izglītības iestādes materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldība ir ņēmusi aizņēmumus (no 2012.gada 20.februāra līdz 2013.gada 20.novembrim) par kopējo summu 253 389 euro. 


 Bauskas novada administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomiste Zaiga Kārkliņa komentē: „Jau šobrīd ir skaidrs, ka valsts mērķdotācijas apjoms skolas uzturēšanai 2015.gadā būs nepietiekams (ja skolēnu skaits nepieaugs līdz vismaz 70), lai nosegtu visas ikdienas vajadzības, nemaz nerunājot par virtuves bloka sakārtošanu atbilstoši sanitārajām un higiēnas prasībām un atbilstošas temperatūras režīma nodrošināšanu skolas sporta zālē saskaņā ar akreditācijas komisijas un valsts kontrolējošo institūciju rekomendācijām.” 

Lēmumprojektā par Mežotnes internātvidusskolas likvidēšanu sniegts skaidrojums par tās izglītojamo iespējamu novirzīšanu uz Iecavas internātpamatskolu, Bauskas 2.vidusskolu, novada pamatskolām, kas atrodas tuvāk izglītojamā dzīvesvietai, kā arī Saulaines Profesionālo vidusskolu, kurā no 17 gadu vecuma var apgūt metinātāja specialitāti.

Šobrīd novada domē notiek aktīvas diskusijas par izglītības iestādes ēku iespējamo turpmāko izmantošanu. Tiek izskatīti vairāki varianti, bet kurš izrādīsies piemērotākais – rādīs laiks.

Skolas likvidācijas procesu paredzēts pabeigt līdz 2015.gada 31.augustam.

Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas