Svētdiena, 29. Janvāris, 2023. Aivars, Valērijs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada deputāti un administrācijas pārstāvji tiekas ar PII "Pasaulīte" pedagogiem


Bauskas novada deputāti un administrācijas pārstāvji tiekas ar PII 2015.12.11 Bauskas novada deputāti un administrācijas pārstāvji tiekas ar PII "Pasaulīte" pedagogiem

Atsaucoties uz pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Pasaulīte” kolektīva atklāto vēstuli par izglītības iestāžu reformu, 10. decembrī bērnudārzā notika pašvaldības deputātu, administrācijas darbinieku, LIZDA Bauskas nodaļas un pedagogu tikšanās. Tās mērķis bija rast atbildes un tiešā komunikācijā izrunāt aktuālas problēmas, kas skar pirmsskolas pedagogus.

PII “Pasaulīte” pauda neizpratni par iepriekš diskutēto ieceri apvienot visus pilsētas bērnudārzus vienā iestādē. “Katrā iestādē ir savas tradīcijas, darba stils un pasākumi,” minēts atklātajā vēstulē. Izglītības nodaļas metodiķe Olita Vulāne skaidro, ka nekādas izmaiņas iestādes struktūrā nespētu atņemt iedibinātās tradīcijas un svētkus. Deputāti piebilda, ka novembra komiteju sēdēs lēmumprojekts par bērnudārzu apvienošanu netika apstiprināts un virzīts tālāk izskatīšanai domes sēdē.

Pedagogi iebilda, ka pērn vairākkārtīgi samazināta darba samaksa. Izglītības nodaļa skaidro, ka likme tiek noteikta, pamatojoties uz mērķdotācijas apjomu, ko savukārt nosaka izglītojamo skaits. Maijā novadā bija reģistrēti 557 bērni piecu un sešu gadu vecumā, septembrī – 503, tāpēc arī piešķirtie finanšu līdzekļi ir bijuši mazāki. “Likme tiek grozīta, lai iekļautos mērķdotācijā. Divreiz gadā deputāti par tām lemj, pamatojoties uz datiem,” tā O. Vulāne.

Lai iekļautos valsts budžeta mērķdotācijā, 2015. gadā tika pārskatīti Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumi Nr.14 “Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”, kuros ir noteikts, ja izglītības iestādēs, kurās izglītojamo skaits pirmsskolas grupās pēc plkst.17.30 pilsētā un pēc plkst.16.30 pārējās apdzīvotās vietās samazinās vairāk nekā par divām trešdaļām no grupas audzēkņu skaita, jāveido dežūrgrupa. Līdz ar to samazinājās pirmsskolas skolotāju darba laiks, slodze un, protams, atalgojums.

Pedagogi iebilda par samazinātajām darba stundām. Dienas vidū, nododot maiņu otrai pedagoģei, ir nepieciešams vienu stundu strādāt kopā, lai pārrunātu paveikto un turpmāko darba plānu, kā arī dežūrgrupas vajadzētu veidot no plkst. 18, nevis plkst.17.30, kā tas ir tagad, uzstāja pedagogi. Izglītības nodaļa skaidro, kad vērtēts, cikos izņem divas trešdaļas audzēkņu, izkristalizējās laiks – plkst.17.30.

Deputāts Aleksandrs Novickis kopā ar deputāti Aiviju Kursīti ir sagatavojis iesniegumu par atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 2016. gadā, kurā lūdz speciālistiem veikt aprēķinus un līdz Finanšu komitejas sēdei izstrādāt atalgojuma palielināšanas modeļus. Komitejas priekšsēdētāja Inita Nagņibeda stāsta, ka līdz Finanšu komitejai izstrādāt konkrētu modeli nevar pagūt, bet pie šī jautājuma nolemts atgriezties janvārī.

Pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka stāsta, ka ekonomisti papētīs, cik pašvaldībai varētu izmaksāt šādas izmaiņas, ja pedagogiem darba laiku pagarinātu līdz plkst.18 un dienas vidū vienu stundu divas pedagoģes strādātu kopā.

Sarunas gaitā tika diskutēts arī par pedagogu profesionālās kvalitātes celšanas kursiem, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu un iespēju pedagogiem tajā iesaistīties. Ministru kabineta noteikumi Nr.836 nosaka piemaksu par darba kvalitāti pedagogiem, kuriem ir piešķirta 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpe, attiecīgi 31,87 eiro, 79,68 eiro un 99,60 eiro apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificētajai slodzei.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Citas ziņas