Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada delegācija Zviedrijā gūst pieredzi dzimumu līdztiesības jautājumos


Bauskas novada delegācija Zviedrijā gūst pieredzi dzimumu līdztiesības jautājumos2018.01.18 Komentāri (0) Bauskas novada delegācija Zviedrijā gūst pieredzi dzimumu līdztiesības jautājumos

Bauskas novada delegācija – deputāti Artūrs Toms Plešs, Karīna Andreika un Sociālā dienesta vadītājs Aivars Melderis – no 7.-13.janvārim pārstāvēja Bauskas novadu Zviedrijas sadraudzības pilsētas Hedemoras rīkotajā pasākumā par dzimuma līdztiesību.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar to, kādas aktivitātes dzimumu līdztiesības nodrošināšanas jomā dažādās pašvaldību sfērās tiek veiktas Hedemoras pašvaldībā. Papildus tam, lai uzlabotu darbu Bauskas novada pašvaldībā un veicinātu Bauskas novada attīstību, bija būtiski iepazīties ar Hedemoras pašvaldības veikto darbu uzņēmējdarbības veicināšanā, pašvaldības darba organizēšanā un izglītības nodrošināšanā.

Par pieredzēto stāsta Bauskas novada domes deputāts Artūrs Toms Plešs:

Tā kā dzimumu līdztiesība ir nozīmīga gan ekonomisku apsvērumu, gan cilvēktiesību ievērošanas dēļ, bija būtiski redzēt, kā Hedemoras pašvaldība darbam pašvaldībā piesaista speciālistus.

Hedemorā, līdzīgi kā Bauskas novadā, nodarbināto sieviešu īpatsvars izteikti dominē tādās jomās kā izglītība vai sociālā aprūpe. Kā rāda dažādi pētījumi, sieviešu un vīriešu līdzsvara neesamība mācībspēku vidē noteiktā vecumā zēnos nerada motivāciju mācīties, jo nepastāv skolotāja kā līdera tēls, kam būtu iespēja līdzināties.

Tas tieši atspoguļojas mācību sasniegumu sadalījumā, kā arī vēlāk augstskolu absolvējušo sadalījumā pa dzimumiem. Latvijā no kopējā cilvēku skaita, kas ieguvuši augstāko izglītību, 65% ir sievietes. Būtiski atzīmēt, ka lielais augsti izglītoto sieviešu īpatsvars Latvijā par vienāda darba veikšanu saņem aptuveni 20% mazāk nekā vīrieši, līdz ar to tiek nodarīti būtiski zaudējumi gan ekonomikai kopumā, gan katrai ģimenei individuāli.

Hedemoras pašvaldība cenšas piesaistīt vairāk vīriešu jomām, kur izteikti tradicionāli dominē sievietes:

1)lai aizpildītu tukšās darbavietas un mazināto kopēju bezdarbu un

2) lai veicinātu līdzsvarotas un izglītotas sabiedrības attīstību.

Hedemoras pašvaldība akcentē kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu visos līmeņos. Jau no bērna dzimšanas līdz pirmajiem soļiem bērnudārzā, ir pieejamas dažāda veida pašvaldības apmaksātas nodarbības gan zīdaiņiem, gan nedaudz vecākiem bērniem. Mērķis ir viens - savlaicīgi attīstīt bērniņu, lai vēlāk mācīties bērnudārzā un arī skolas solā būtu vieglāk. Tāpat bērnudārzos atraktīvā un interaktīvā veidā tiek apgūti pirmie soļi programmēšanā, uz īpaša paklāja vadot peli-robotu.

Ikdienas pašvaldības darbā jūtama dažādu iesaistīto nodaļu un institūciju cieša sadarbība, kas pakārtota izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem un vīzijai par Hedemoras pašvaldības attīstību. Katrs ikdienas pieņemtais lēmums tiek vērtēts caur šo izvirzīto mērķu un vīzijas prizmu.

Attiecībā par uzņēmējdarbības veicināšanu pašvaldībā, nozīmīgu lomu pašvaldības darbā ieņem dialogs ar vietējiem uzņēmējiem. Regulāri - reizi mēnesī vai biežāk - tiek rīkotas pašvaldības vadības tikšanās ar uzņēmējiem, lai izklāstītu tekošajā periodā pieņemtos lēmumus, kā arī veicinātu uzņēmēju savstarpējo sadarbību. Uz tikšanās reizēm pašvaldība aicina arī jaunizveidotos uzņēmumus, lai tie iepazīstinātu ar savu darbību un veidotu kontaktus ar jau veiksmīgi strādājošiem uzņēmējiem.

Uzskatu, ka proaktīvāka pieeja uzņēmējdarbības veicināšanā, iedzīvotāju iesaistes palielināšanā pašvaldības darbā un citās sfērās, kā tas novērojams Hedemorā, var ļaut veiksmīgāk nodrošināt atgriezenisko saiti starp pašvaldību un iedzīvotājiem, kā arī konkrētāk apzināt risināmās problēmas.”


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas