Ceturtdiena, 18. Augusts, 2022. Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada administrācija: „Veicam preventīvas darbības, lai uzlabotu iestādē valdošo mikroklimatu”


Bauskas novada administrācija: „Veicam preventīvas darbības, lai uzlabotu iestādē valdošo mikroklimatu”2017.11.09 Komentāri (0) Bauskas novada administrācija: „Veicam preventīvas darbības, lai uzlabotu iestādē valdošo mikroklimatu”

No 2017.gada 2.novembra Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” (turpmāk tekstā – Administrācija) datortīklā ir liegta piekļuve reģionālā laikraksta „Bauskas Dzīve” tīmekļa vietnei. Šī administrācijas rīcība radījusi plašu rezonansi kā vietējā, tā reģionālā un pat nacionālā līmenī. Administrācijas vadībai tiek pārmesta vārda brīvības ierobežošana, cilvēktiesību ierobežošana, varas demonstrēšana un dažādas citas negatīvas izpausmes. Kāpēc pieņemts šāds lēmums, un ko tad īsti Administrācija demonstrē ar šāda lēmuma pieņemšanu? Vai tiešām tie ir ierobežojumi un vara?

Nevienam portāla lasītājam nav noslēpums, ka tīmekļa vietnes www.bauskasdzive.lv komentāru un foruma sadaļas, kurās vietnes lasītāji var paust savu viedokli, ir pieejamas bez autorizācijas vai jebkādas citas sevis identificēšanas. Šī iemesla dēļ komentāru saturs, kas sagulst zem vietnē izvietotajām publikācijām, pat tām, kuru saturs ir pozitīvs un nerada negatīvas emocijas, bieži ir nepatiess, apmelojošs, pat rupjš. Tas ir godu un cieņu aizskarošs, jo komentāru saturā atspoguļojas konkrētu personu vārdi, uzvārdi un tiem līdzās nomelnojoši un aizskaroši komentāri. Lai gan šāda prakse vietnē vērojama visu laiku, pēdējā laikā situācija kļuvusi īpaši asa un nepatīkama, kas, spriežot pēc komentāru satura, saistāms ar nerimstošajām varas demonstrācijām un cīņām politiskajā līmenī. Lai gan pašvaldību vēlēšanas jau pagājušas un nu jau 5 mēnešus kā lēmējvarai (domes deputātiem), tā izpildvarai būtu mērķtiecīgi jāstrādā pašvaldības iedzīvotāju labā, daudz laika un enerģijas tiek veltīts cīņai par varu un ietekmi. Administrācijas, kā arī citu pašvaldības iestāžu darbinieki ir domes pieņemto lēmumu izpildītāji, viņiem nekādā veidā tieši vai netieši nebūtu jābūt saistītiem ar politiskajām kaislībām, bet diemžēl tieši viņi gan profesionāli, gan personiski, ļoti bieži minētajā tīmekļa vietnē izvietotajos komentāros tiek aizskarti un pazemoti uzsverot viņu, it kā piederību vienai vai otrai politiskajai kustībai, kas nav saprotams, jo it kā mērķis ir viens - visi strādā vienā pašvaldībā un veic uzdevumus vienu un to pašu iedzīvotāju labā.  

Administrācijā strādā vairāk kā 100 darbinieki. Šie cilvēki, kā teikts iestādes nolikumā, nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās (Administrācijas) darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Darbā cilvēks pavada lielāko nomoda daļu. Nomainīt darba vietu bieži vien nozīmē to pašu, ko nomainīt ģimeni. Darbinieks strādā ar pilnu atdevi, ja viņš var sevi īstenot savā darba vietā, var psiholoģiski justies komfortabli, saskatīt izaugsmi. Bet pats svarīgākais ir justies vajadzīgam, noderīgam un novērtētam. Administrācija mērķtiecīgi strādā, lai veidotu pozitīvu mikroklimatu iestādes iekšienē, savu iespēju robežās, cenšoties novērst apstākļus, kam būtu negatīva ietekme uz darbinieku motivāciju strādāt, savukārt minētajā tīmekļa vietnē notiek pretējs process - izvietotie komentāri aizskar iestādes darbiniekus kā privāti, tā profesionāli, un ja vien viņi nebūtu administrācijas darbinieki, viņu profesionālā un privātā dzīve vietnes komentāros iztirzāta netiktu. Šis ir galvenais iemesls, kādēļ Administrācijas vadība, kā atbildīgs darba devējs, uzskatīja par nepieciešamu paust savu nostāju pret šo komentāru saturu, kas anonīmi izvietots vietnē www.bauskasdzive.lv.

Ar šo rīcību Administrācija nekādā ziņā nevēršas pret reģionālo laikrakstu „Bauskas Dzīve.” Laikraksts ir vērtīgs pašvaldības sadarbības partneris. Tas ir vienīgais reģionālais laikraksts, kurš lielā mērā veido vietējās kopienas viedokli, un tādēļ arī pašvaldībai laikraksta viedoklis ir svarīgs. Kā partneris laikraksts iesaistās pašvaldības darbā. Laikraksta galvenā redaktore Anita Rozentāle vienmēr ir aicināta ar savu klātbūtni pagodināt pašvaldībai nozīmīgus pasākumus. Rozentāles kundze tiek aicināta izteikt viedokli. Viņa līdzdarbojas izvērtēšanas komisijās, piemēram, Bauskas novada uzņēmēju Gada balvai nominēto uzņēmēju izvērtēšanā. „Bauskas Dzīve” pasniedz savas speciālbalvas pašvaldības pasākums, gadiem atbalsta Bauskas novada Sporta laureāta norisi, ir vērtīgs partneris informācijas izplatīšanā novada iedzīvotājiem. Sadarbību ar reģionālo laikrakstu pašvaldība vērtē kā pozitīvu un produktīvu un tieši tādēļ ir nepatīkami, ka situācija saistībā ar komentāriem sasnieguši šādu negatīvisma līmenim. Administrācijai ir jādomā arī par saviem darbiniekiem un plaši rezonējošajai rīcībai bija tieši šāds un ne citāds mērķis.

Otrs būtisks šādas rīcības motīvs ir pasargāt iestādi no iespējamiem tiesībsargājošo iestāžu izmeklēšanas procesiem. Visiem datoriem Administrācijas datortīklā ir viena izejošā interneta protokola (IP) adrese. Tas nozīmē vien to, ka gadījumā, ja tiktu uzsākta izmeklēšana par vienu vai citu cieņu un godu aizskarošu komentāru un izrādītos, ka tas rakstīts no Administrācijas datortīkla, tiktu veiktas plašas izmeklēšanas darbības iestādes iekšienē. Visi darbinieki tiktu pakļauti nopratināšanām, visticamāk tiktu izņemtas datortehnikas vienības, jo kopīgās IP adreses dēļ nav iespējama vienkārša konstatācija, kurš darbinieks tieši rakstījis negatīvos komentārus. Vai šādu administratīvā resursa izšķērdēšanu iestāde var atļauties? Administrācija nevēlas, lai tās vārds tiktu saistīts ar tiesību sargājošo iestāžu izmeklēšanu ne šādā, ne kādā citā kontekstā. Tā nevēlas pakļaut darbiniekus minētajiem riskiem, tādēļ pieņemts lēmums preventīvai rīcībai.

Darbinieku vidū veikta aptauja, lai noskaidrotu viņu viedokli par vadības rīcību. Aptauja bija anonīma. Līdz publikācijas tapšanas brīdim bija saņemtas 56 darbinieku atbildes, kas ir vairāk kā puse no darbiniekiem, kuri strādā administrācijā, un viņu rīcībā ir darba stacija (dators).  Vadības lēmumu slēgt pieeju tīmekļa vietnei bauskasdzive.lv pozitīvi vērtē 54% aptaujāto. Uz jautājumu, vai jūties ierobežots, ka darba vietā vairs nav pieejama minētā tīmekļa vietne 41 cilvēks jeb 82% atbild noliedzoši. Jautājumā kā darbinieki vērtē laikraksta „Bauskas Dzīve” nostāju, ļaut lietotājiem komentēt anonīmi, atbildes ir gandrīz vienprātīgas – 90% atbildējušo darbinieku ir negatīvi noskaņoti pret šādu rīcību. 78% atbildējušo darbinieku norāda, ka viņi ir bijuši situācijā, kad tīmekļa vietnē bauskasdzive.lv lasāmie komentāri likuši viņiem justies nepatīkami, savukārt 52% gadījumu  tīmekļa vietnē bauskasdzive.lv lasāmie komentāri aizskāruši viņu personīgi. Vērtējot darbinieku atbildes, Administrācijas vadība pagaidām nesaskata nepieciešamību atjaunot piekļuvi tīmekļa vietnei bauskasdzive.lv lai gan tiek domāts par alternatīvām „Šis ir pagaidu risinājums. Šobrīd tiek apskatītas citas tehniskās iespējas, kas vienlaikus ļautu darbiniekiem lasīt tīmekļa vietni, bet ne to komentēt,” norāda pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka.

Tieša nepieciešamība izmantot portālu bauskasdzive.lv saistāma tikai ar Sabiedrisko attiecību nodaļas darbu, taču arī šīs nodaļas darbinieki nesaskata problēmas vadības lēmumā. Nodaļas rīcībā ir Administrācijas īpašumā esošs viedtālrunis. Izmantojot datu pārraidi, nodaļas darbinieki var brīvi piekļūt vietnes saturam. Līdz ar to pašvaldība arī turpmāk uzcītīgi sekos līdzi komentāru saturam un sniegs informāciju iedzīvotājiem, ja lūgumi pēc šādas informācijas parādīsies. Administrācijā tiek abonēts arī laikraksta „Bauskas Dzīve” drukātais izdevums, tas ir publiski pieejams, un ikviens darbinieks ar tā saturu var iepazīties sev ērtā laikā.

Kā liecina tiesu prakse, kaut vai interneta portāla „Delfi” lietā, medijam jāatbild par savu lasītāju komentāriem, kad tie kļūst vardarbīgi. Vietnē www.bauskasdzive.lv ievietotajā publikācijā „Aizliegums nav risinājums” teikts, ka delfi.lv ir vairāki darbinieki, kuri nepārtraukti lasa visu komentēto un dzēš nepiedienīgos izteicienus. Laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists arī norāda: „Bauskas Dzīve” rīkojas līdzīgi. Sabiedrībai īpaši jūtīgām, sāpīgām tēmām komentēšanas iespēja ir liegta. Tāpat tiek dzēstas rupjas un cilvēka cieņu aizskarošas replikas. Tas gan netiek darīts 24 stundas diennaktī.” Diemžēl Administrācijas rīcībā ir informācija, ka aizskaroši komentāri tīmekļa vietnē www.bauskasdzive.lv saglabājas vairākas dienas līdz to pamana atbildīgais laikraksta darbinieks vai tiek dzēsti tikai pēc uzaicinājuma. Tā ir milzīga atbildība – saglabāt vietnes lasītājiem iespēju ievietot anonīmus komentārus, jo cilvēku domāšana bieži vien ir neizprotama, pat zem pozitīvām publikācijām mēdz virknēties negatīvu komentāru rindas. Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa administrē pašvaldības mājas lapu www.bauska.lv. Arī šeit iespējams pievienot komentārus, to gan var darīt tikai autorizēti un jāteic, ka www.bauska.lv gadījumā komentēšanas iespēja praktiski netiek izmantota. Acīmredzot būt redzamam nav populāri. Līdzīgi ir ar laikraksta „Bauskas Dzīve” portāla līdziniekiem – www.aluksniesiem.lv, www.staburags.lv, www.ziemellatvija.lv. Arī šīs ir attiecīgo Latvijas reģionu tīmekļa vietnes, taču tajās, atšķirībā no www.bauskasdzive.lv komentēšanas iespēja tiek piedāvāta tikai autorizējoties. Un nešķiet, ka portāli būtu sliktāk apmeklēti, jo unikālo klikšķu skaits, piemēram, pie aptaujām, ir ievērojams. Kādēļ laikraksta „Bauskas Dzīve” vadība nevēlas atteikties no anonīmajiem komentāriem var tikai nojaust, jo no laikraksta galvenās redaktores Anitas Rozentāles atbildi uz šo jautājumu pašvaldība nesaņēma.  

Tiesībsarga birojs norāda: atbilstoši Satversmes 100.pantam ikviena persona ir tiesīga paust savus uzskatus, tostarp citu personu vērtējumu. Tomēr vārda brīvība nenozīmē visatļautību viedokļu un ziņu izpaušanā. Saskaņā ar Satversmes 116.panta nosacījumiem vārda brīvība tiek ierobežota, lai aizsargātu citu personu godu un cieņu.

Bauskas novada administrācija ar savu rīcību aicina reģionālā laikraksta redakciju autorizēt komentāru sadaļu www.bauskasdzive.lv, tāpat iestāde aicina arī iestādes darbiniekus un sabiedrību kopumā pārdomāt, kādas ir negatīvu komentāru sekas un ka vārds bieži vien ir sāpīgāks par sitienu, īpaši tad, ja tas ir nepatiess un nomelnojošs.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas