Piektdiena, 27. Janvāris, 2023. Ildze, Ilze, Izolde

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskā notiks sabiedriskā apspriešana "Rail Baltica" trases novietojumam


Bauskā notiks sabiedriskā apspriešana 2015.11.21 Bauskā notiks sabiedriskā apspriešana "Rail Baltica" trases novietojumam

Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izpētes veicēji – pilnsabiedrība RB Latvija izstrādājusi rekomendējamo trases variantu, kas ietver labākos novietojuma risinājumus. Dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 15 pašvaldībās, kuras skar trase, norisināsies no 11. novembra līdz 11. decembrim. Lēmuma pieņemšanai par trases novietojumu iedzīvotāju un pašvaldību rīcībā būs visas alternatīvas un visi izstrādātie risinājumi.

Bauskas novada iedzīvotāji 21. novembrī plkst. 17 aicināti uz sabiedrisko apspriešanu par "Rail Baltica" trases novietojumu. Apspriešana notiks Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā. 

Kopumā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta pētnieki – pilnsabiedrības RB Latvija eksperti 6 mēnešu laikā visā trases garumā, A un B variantiem, kā arī visām alternatīvām izveidojusi tehniskos risinājumus, nosakot dzelzceļa līnijas profilu un trašu aizņemtās teritorijas 60 m platā joslā. Plānošanas gaitā izdevies būtiski samazināt skarto privātīpašumu skaitu - no sākotnējiem 2000 īpašumiem trase skars  mazāk nekā 1000 privātīpašumu. Izpēte ir pierādījusi, ka plānotajam dzelzceļam nav būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām.

Ir istrādātas trīs jaunas dzelzceļa trases novietojuma alternatīvas:  Mārupes novadā (C3), Salacgrīvas novada Liepupes pagastā (C4) un Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā un Limbažu novada Viļķenes pagastā (C5).

Informācija par trases alternatīvām ŠEIT.

Iedzīvotāji no 11. novembra iepazīties ar pilno ziņojumu var ŠEIT.

Ziņojuma kopsavilkums lasāms ŠEIT.

 

 

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim

Paziņojums publicēts:
Laikraksta “Latvijas Avīze” 2015. gada 11. novembra Nr. 216 (5403),
Laikraksta “Bauskas dzīve” 2015. gada 11. novembra Nr. 128 (10 779),
Laikraksta “Auseklis” 2015. gada 11. novembra Nr. 128 (9543),
Laikraksta “Rīgas apriņķa avīze” 2015. gada 10. novembra Nr. 84 (8615).

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

 • Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā 2015. gada 19. novembrī plkst. 18:00,
 • Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17 Ķekavā Ķekavas novadā 2015. gada 20. novembrī plkst. 18:00,
 • Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 10:00,
 • Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā Bauskas novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 17:00,
 • Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11 Olainē Olaines novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 12:00,
 • Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā Sējas pagastā Sējas novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 18:00,
 • Radisson Blu Hotel Latvija zālē Omega 1, Elizabetes ielā 55 Rīgā 2015. gada 24. novembrī plkst. 18:00,                                                         
 • Vangažu kultūras namā, Gaujas ielā 12 Vangažos Inčukalna novadā 2015. gada 25. novembrī plkst. 12:00,
 • Salaspils novada domes zāle, Līvzemes ielā 8 Salaspilī 2015. gada 25. novembrī plkst. 18:00,
 • Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6 Zaķumuižā Ropažu novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 12:00,
 • Iecavas vidusskolas zālē, Skolas iela 37 Iecavā Iecavas novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 18:00,
 • Skultes kultūras integrācijas centrā, Mandegās Skultes pagastā Limbažu novadā 2015. gada 27. novembrī plkst. 18:00,
 • Garkalnes novada domē Lielā zālē, Brīvības gatvē 455 Rīgā 2015. gada 30. novembrī plkst. 12:00,
 • Ulbrokas vidusskolā, Vālodzēs Stopiņu novadā 2015. gada 30. novembrī plkst. 17:00,
 • Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 1. decembrī plkst. 18:00.

 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem:

 • LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3 Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv,
 • Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv,  
 • Baldones novada domē, “Pārupes” Baldones pagastā Baldones novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.baldone.lv,
 • Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1 Bauskā Bauskas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.bauska.lv,
 • Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455 Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnē www.garkalne.lv,
 • Iecavas novada domē Skolas ielā 4 Iecavā Iecavas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.iecava.lv,
 • Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4 Inčukalnā Inčukalna novadā, darba laikā, tīmekļa vietnēwww.incukalns.lv,
 • Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9 Ķekavā Ķekavas novadā, tīmekļa vietnēwww.kekava.lv,
 • Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16 Limbažos Limbažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.limbazi.lv,
 • Mārupes novada Domē Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.marupe.lv,
 • Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33 Olainē Olaines novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.olaine.lv,
 • Rīgas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.riga.lv,
 • Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1 Ropažos Ropažu novadā, darba laikā, tīmekļa vietnēwww.ropazi.lv,
 • Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.salacgriva.lv,
 • Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 Salaspilī Salaspils novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.salaspils.lv,
 • Sējas novada pašvaldībā, “Jēņi”, p/n Murjāņi Sējas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.seja.lv,
 • Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a Ulbrokā Stopiņu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.stopini.lv,

 

Sabiedrība ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:

LR Satiksmes ministrijā darba laikā Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv

Pilnsabiedrības RB Latvija tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment tīmekļa vietnē www.environment.lv

Informācija par citām sabiedriskām vietām, kur var iepazīties ar IVN ziņojuma kopsavilkumu, publicēta www.railbaltica.info un www.environment.lv.

Papildus informāciju interesentiem būs iespējams saņemt vortālā www.railbaltica.info, detalizētākas atbildes, rakstot uz e-pastu: info@railbaltica.info vai zvanot uz informatīvo tālruni: 27577344

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt līdz 2015. gada 11. decembrim LR Satiksmes ministrijā, sūtot tos pēc adreses Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, (tālrunis 67028275, elektroniskā pasta adrese: kaspars.vingris@sam.gov.lv, tīmekļa vietne www.sam.gov.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (tālrunis 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).


Citas ziņas