Ceturtdiena, 06. Oktobris, 2022. Monika, Zilga, Zilgma

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Atgādinām par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanu


Atgādinām par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanu2018.11.16 Komentāri (0) Atgādinām par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanu

Bauskas novada dome atgādina, ka ir spēkā Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošie noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā", kas paredz 7 nekustamā īpašuma īpašnieku kategorijām nodokļa atvieglojumus 25-70% apmērā.

 

 

 

 

 

 

Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi?

50% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemes zem ēkām un ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši otrās grupas invalīdi, Černobiļas AES avārijas seku likvidatori un personas, kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām vai personas, kuras aprūpē pilngadīgu 1. un 2.grupas nestrādājošu personu ar invaliditāti kopš bērnības. Šīm nodokļa maksātāja kategorijām Bauskas novada domē jāsniedz iesniegums (noteikta parauga veidlapa) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un dokuments, kas apliecina personas statusa atbilstību attiecīgai nodokļa maksātāju kategorijai, bet otrās grupas invalīdiem izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumu neesamību
25-70% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu līdzekļiem investējuši novada infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā arī radījuši jaunas darba vietas

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem.

 

Nodokļu atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja iesniegums. Lai atvieglojumu par taksācijas gadu saņemtu pilnā apmērā, nodokļu maksātājam iesniegums jāiesniedz līdz aktuālā gada 1.februārim.

 

Bauskas novada dome aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar saistošajiem noteikumiem un izvērtēt atbilstību saistošo noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus: ŠEIT

 

Katrai nodokļu kategorijai ir sagatavota iesnieguma veidlapa. Iesniedzamo dokumentu saraksts un iesniegumu veidlapa pieejama ŠEIT vai pie nodokļu inspektoriem.

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas