Ceturtdiena, 23. Marts, 2023. Mirdza, Žanete, Žanna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalsta Mežgaļu sākumskolas pievienošanu Griķu pamatskolai


Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalsta Mežgaļu sākumskolas pievienošanu Griķu pamatskolai2019.08.01 Komentāri (0) Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalsta Mežgaļu sākumskolas pievienošanu Griķu pamatskolai

Bauskas novada domes deputāti 31.augustā strādāja ārkārtas domes sēdē, kurā tika lemts par Mežgaļu sākumskolas pievienošanu Griķu pamatskolai. Septiņiem deputātiem balsojot “par” (Juris Landorfs, Inita Nagņibeda, Voldemārs Čačs, Arnolds Jātnieks, Raitis Ābelnieks, Jānis Dūmiņš, Kristīne Kazāka), pieciem “atturoties” (Rudīte Čakāne, Andris Arcimovičs, Agris Mustermanis, Uldis Kolužs, Valdis Veips) un vienam deputātam nebalsojot (Aleksandrs Novickis), sagatavotais lēmumprojekts tika atbalstīts. Sēdē nepiedalījās četri deputāti – Mārīte Ķikure, Aivija Kursīte, Karīna Andreika un Gatis Skurba.

 

 

 

Mežgaļu sākumskolas pievienošana Griķu pamatskolai nepieciešama nepietiekama izglītojamo skaita dēļ, līdz ar to nav iespējams organizēt pilnvērtīgu mācību procesu sākumskolas posmā. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktam iestādi likvidē to pievienojot citai iestādei, kā rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt. Līdz ar to Mežgaļu sākumskolas likvidācija notiek ar pievienošanas metodi Griķu pamatskolai. Novada dome reorganizē un likvidē izglītības iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

Pirmsskolas izglītības programmā, atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem, Mežgaļu sākumskolā ir reģistrēti 19 izglītojamie – desmit izglītojamie 5 – 6 gadu vecuma grupā un deviņi izglītojamie 1,5 – 4 gadu vecuma grupā. Mežgaļu sākumskolai tuvākā izglītības iestāde ir Griķu pamatskola, kas atrodas 12 kilometru attālumā no Mežgaļu sākumskolas. Griķu pamatskola var nodrošināt izglītojamajiem mācību procesu visās Mežgaļu sākumskolas izglītības programmās, tai ir labiekārtota sporta zāle, iespējas atbalsta personāla pakalpojumam un ārpusstundu darbam.

 

Mežgaļu sākumskolas direktore Solvita Putele informē, ka izglītojamo vecāki ir informēti par situāciju Mežgaļu sākumskolā – mazā skolēnu skaita dēļ sākumskolas pakāpē nav iespējams nodrošināt izglītības procesu.  Izglītojamo vecāki ir snieguši informāciju direktorei par izglītības iestādēm, kurās bērni turpinās iegūt izglītību. Tās ir: Griķu pamatskola, Skaistkalnes vidusskola, Bauskas sākumskola, Bauskas pilsētas pamatskola un Codes pamatskola.

 

Mežgaļu sākumskolas darbinieki saņems kompensāciju atbilstoši tam, kā paredz likums – par nostrādāto laiku skolā, neizmantotajiem atvaļinājumiem u.c. Ir pedagogi, kuri jau atraduši citu darbavietu, daļa turpinās darbu Griķu pamatskolā vai citā novada izglītības iestādē.

 

“Cerējām, ka izglītojamo skaits būs pietiekams un dažas dienas pirms ārkārtas domes sēdes likās, ka tā tas tiešām varētu būt. Diemžēl, cerības nepiepildījās,” sacīja Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare.

 

Deputāts Uldis Kolužs uzskata, ka šāda situācija izveidojusies valsts politikas dēļ. “Mūsu valsts politika ir vērsta uz to, ka laukos ir “par daudz cilvēku”. Valsts ir panākusi to, ka cilvēki nevar nodarboties ar sīksaimniecību. Mājās nedrīkst turēt divas govis vai nobarot cūkas un ir vēl vesela virkne citu lēmumu, kuri ietekmē situāciju laukos. Šobrīd cīnāmies ar valsts politikas sekām. Nav radīti apstākļi, lai varētu dzīvot laukos.”

 

Ar asarām acīs savas domas izteica arī deputāte Rudīte Čakāne: “Skumīgi. Brunavas puse paliek bez izglītības iestādes. Paņemūnes bērniem ceļā uz Griķu pamatskolu būs jāpavada ilgs laiks. Pagastā praktiski neienāks jaunas ģimenes, jo te vairs nebūs  izglītības iestādes.”

 

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Bauskas starpnovadu padomes priekšsēdētāja Māra Graudiņa: “Uzskatu, ka būtiskākais šajā situācijā ir ievērot termiņus. Darbiniekiem savlaicīgi ir jāparaksta dokumenti, lai tie saņemtu kompensācijas. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kurā nepamatots optimisms nav sevi attaisnojis.”

 

Deputāte Inita Nagņibeda uzskata, ka vecākiem ir visas tiesības izlemt vai viņu atvases mācīsies apvienotā klasē vai nē. “Protams, ka lokāla skola ir svarīga, bet daļa vecāku pat nepieļauj domu laist bērnus apvienotā klasē, tāpēc tiek pieņemts lēmums mainīt skolu.”

 

Paredzēts, ka līdz 2019.gada 1.septembrim Griķu pamatskola pārņems Mežgaļu sākumskolas mantu un visas iestādes juridiskās saistības, kas attiecas uz izglītības programmu īstenošanu.

 

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas