Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Ar ES fondu atbalstu plāno attīstīt bibliotēkas un muzeju, kā arī attīrīt upju ainavas


Ar ES fondu atbalstu plāno attīstīt bibliotēkas un muzeju, kā arī attīrīt upju ainavas2018.01.23 Komentāri (0) Ar ES fondu atbalstu plāno attīstīt bibliotēkas un muzeju, kā arī attīrīt upju ainavas

18.janvārī aizritēja Finanšu komitejas sēde, kurā skatīti 22 jautājumi, tostarp – jautājumi par pašvaldības iestāžu dalību ES fondu projektos un pašvaldības līdzfinansējuma apjomu.

Plāno modernizēt Vecsaules bibliotēku

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020.gadam.

Bauskas Centrālā bibliotēka gatavo projekta pieteikumu „Pārrobežu bibliotēku tīkls pieejamas vides izveidei un neaizsargāto grupu sociālās saliedētības stiprināšanai” prioritātē - uzlabot sociālo un citu pakalpojumu pieejamību neaizsargātām grupām.

Projekta vadošais partneris ir Pasvales publiskā bibliotēka (Lietuva), projektu Bauskas Centrālā bibliotēka plāno īstenot partnerībā ar valsts kultūras iestādi „Grodņas centralizētā bibliotēku sistēma” (Baltkrievijas Republika).

Bauskas Centrālā bibliotēka projektā paredz bibliotēku ēku pieejamības nodrošināšanu Ozolaines, Jaunsaules un Ādžūnu bibliotēkās, Vecsaules pagasta bibliotēku atjaunot un modernizēt, tajā izveidot jaunrades telpas, radošās darbnīcas un iegādāties nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, kā arī organizēt meistarklases, apmācības, nodarbības un seminārus ar sadarbības partneru piedalīšanos.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 300 000 eiro, paredzamais Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 270 000 eiro, valsts un pašvaldības līdzfinansējums katram - 5 % no attiecināmajām izmaksām jeb 15 000 eiro.

Iegādāsies multifunkcionālu iekārtu-amfībiju, kas attīrīs upes

Bauskas novadā realizēs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”.

Projektā paredzētas šādas darbības:

 • multifunkcionālas iekārtas - amfībijas iegādi upju regulārai pļaušanai;
 • 5 problemātisku upju posmu attīrīšanu no aizauguma;
 • tematiskā plānojuma izstrādi Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības (estētisko, ekoloģisko un funkcionālo aspektu) veicināšanai, dabas vērtību saglabāšanai un vides pieejamības nodrošinājumam;
 • apmācības un pieredzes apmaiņa zaļās infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai;

Projekta kopējās plānotās izmaksas 137 183 EUR, ES līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajām izmaksām jeb 65 180,55 EUR, valsts līdzfinansējums 7 % no attiecināmajām izmaksām, jeb 5367.81 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 8 % no attiecināmajām izmaksām, jeb 6134,64 EUR, kā arī neattiecināmās izmaksas kopā 60 500 EUR.

Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, projekta partneri - Bauskas novada pašvaldība, Baltijas Vides forums, Jelgavas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība, Pakruojas rajona pašvaldība, Žagares reģionālais parks.

Apmācības speciālistiem un remonts Kalna ielā 6a

Jau 2016.gada izskaņā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par Bauskas muzeja dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursā.

Lai nodrošinātu projekta „Kopīgais un atšķirīgais Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas tautu tekstila tradīcijās: saglabāšanā, popularizēšanā un izplatīšanā” konkurētspēju konkursā, ir nepieciešams samazināt Bauskas muzeja projektā plānotās izmaksas.

Finanšu komitejā deputāti lēma par precizējumiem projekta tāmē. Projekta kopējās plānotās izmaksas 100 000 EUR, ES līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 90 000 EUR, valsts līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām izmaksām, jeb 5000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām izmaksām, jeb 5000 EUR.

Projektā paredzēts:

 • Kopīgu iniciatīvu izstrāde kultūras un vēsturiskā mantojuma objektu izmantošanai un popularizēšanai (kopīgi festivāli, gadatirgi, izstādes, u.tml.);
 • Apmācību rīkošana speciālistiem, kas strādā kultūras, kultūrizglītības, kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma jomās;
 • Pārrobežas sadarbības un labās prakses apmaiņas veicināšana starp speciālistiem, kas strādā kultūras, kultūrizglītības, kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma jomās;
 • Iekārtu iegāde, kas ir nepieciešama tādu iniciatīvu organizēšanai, kuru mērķis ir kultūras un vēsturiskā mantojuma izmantošana un popularizēšana (festivāliem, gadatirgiem, izstādēm, meistarklasēm);
 • Infrastruktūras attīstība, kas vajadzīga kultūras un vēsturiskā mantojuma popularizēšanai kultūrvēsturiskos objektos.

Projekta vadošais partneris ir Kauņas Tehniskā Universitāte (Lietuva). Projektu Bauskas novada pašvaldība plāno īstenot partnerībā ar Eiropas asociāciju „World at Our Home”, Rēzeknes pilsētas pašvaldību (Latvija) un Vitebskas Valsts tehnoloģisko universitāti (Baltkrievijas Republika), Grodņas Universitāti (Baltkrievijas Republika) un Lietuvas brīvdabas muzeju.

Lēmumi vēl jāapstiprina 25.janvārī novada domes sēdē. 

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas