Svētdiena, 05. Februāris, 2023. Agate, Selga, Silga, Sinilga

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apvienoto komiteju sēdē skata vairākus nozīmīgus lēmumprojektus


Apvienoto komiteju sēdē skata vairākus nozīmīgus lēmumprojektus2015.02.20 Komentāri (0) Apvienoto komiteju sēdē skata vairākus nozīmīgus lēmumprojektus

19.februārī Bauskas novada domes deputāti strādāja Apvienoto komiteju sēdē. Apvienoto komiteju sēdē, atšķirībā no Finanšu komitejas sēdes, strādā visi novada domes deputāti.

Viens no sarežģītākajiem un arī emocionāli smagākajiem jautājumiem, kas tika skatīts komiteju sēdē bija jautājums par Mežotnes internātvidusskolas likvidāciju. Uz jautājuma izskatīšanu bija ieradušies ar Mežotnes internātvidusskolas pārstāvji – pedagogi, vecāki un skolēni. Diskusijas par jautājumu ilga vairāk kā divas stundas. Kā deputāti tā citi klātesošie izteica ļoti daudzveidīgus viedokļus par un pret lēmumprojekta pieņemšanu. Ar emocionālām uzrunām uzstājās skolas pārstāvji, skolas likvidācijas pamatotību skaidroja Ekonomikas un finanšu nodaļas un Izglītības nodaļas speciālisti, Mežotnes internātvidusskolas direktore Dace Peņķe deputātiem ar uzskates materiāliem demonstrēja iespējamos skolas attīstības virzienus, jo, kā norādīja direktore, arī viņa piekrīt, ka skolā ir nepieciešami jaunievedumi, kas ļautu piesaistīt lielāku skolēnu skaitu. Diskusiju rezultātā deputāti nobalsoja pret Mežotnes internātvidusskolas likvidāciju. Lēmumprojekta skatīšanas noslēgumā domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks norādīja, ka jautājums tiek uzskatīts par izlemtu un vairs netiks atkārtoti skatīts novada domes sēdē. Vairāk par deputātu debatēm Mežotnes internātvidusskolas likvidācijas jautājumā variet lasīt ŠEIT.

Deputāti atbalstu saņēma jautājums par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku” apstiprināšanu. Ar novada simboliku tiek saprasts novada ģerbonis, karogs un novada himna. Ja saistošo noteikumu projekts gūs atbalstu arī novada domes sēdē, Bauskas novadam būs sava himna - Gata Zotova komponētais muzikālais darbs „Bauskai”.

Atbalstu guva arī SIA „Bauskas siltums” lūgums sniegt galvojumu aizņēmuma saņemšanai projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā” īstenošanai. Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas siltums” sagatavotais projekts saņēmis Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 50% apmērā. Projekta ietvaros Bauskas pilsētas katlumājas teritorijā tiks izbūvēts 5 MW šķeldas katls ar segta tipa šķeldas pieņemšanas punktu. Darbi jāveic 9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Pēc projekta īstenošanas Bauskas pilsētas patērētāju vajadzībām tiks izmantots kombinēts siltumenerģijas ražošanas modelis – pamatslodzē visu gadu, t.sk. vasaras periodā tiks darbināts šķeldas katls, savukārt pie negatīvām āra gaisa temperatūrām un maksimumslodzēm - gāzes katli vai gāzes koģenerācija. Šķeldas izmantošana Bauskas katlumājā dos iespēju nepaaugstināt centralizētās siltumapgādes tarifu un būtiski samazināt atkarību no fosilā kurināmā cenas palielināšanās.

Laikā no 2.marta līdz 23.martam notiks sporta halles publiskās apspriešana – tā apvienoto komiteju sēdē lēma deputāti. Šo trīs nedēļu laikā iedzīvotājiem būs iespēja izteikt savu viedokli par sporta halles projekta īstenošanas nepieciešamību. Plānots, ka 19.martā varētu tikt rīkota arī publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalīties un tikties ar projekta izstrādātājiem tiks aicināts ikviens iedzīvotājs. Par šādiem publiskās apspriešanas termiņiem deputātiem vēl jālemj domes sēdē.

Uz domes sēdi tiek virzīts arī jautājums par grozījumiem 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”. Grozījumi paredz, ka saistošie noteikumi nodefinē jaunu mērķgrupu, kurai tiek segtas braukšanas izmaksas uz/no privātpersonu organizētajām nodarbībām interešu izglītības programmu jomā, kā arī nosaka kārtību kādā šīs izmaksas tiek kompensētas. Ja deputāti domes sēdē atbalstīs šo lēmumprojektu, skolēniem no novada pagastiem turpmāk būs apmaksāti ceļa izdevumi nokļūšanai arī uz privātpersonu organizētajām nodarbībām.

2015.gada 22.janvārī Bauskas novada domē tika saņemts pārvadātāja SIA „Aiva auto” valdes priekšsēdētāja Agra Lazdiņa iesniegums, kurā lūgts saskaņot pārvadātāja SIA „Aiva auto” pieturvietu pie viesnīcas „ABC Hotel Bauska” Slimnīcas ielā 7, Bauskā. Līdz šim novada domē Lazdiņa kunga iniciatīvas neguva atsaucību un arī šoreiz sagatavotais lēmumprojekts tika noraidīts. Tā kā jautājums neguva atbalstu Apvienoto komiteju sēdē, tas netiks iekļauts domes sēdes darba kārtībā.

 

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas