Svētdiena, 26. Jūnijs, 2022. Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns, Ingūna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apvienotās komitejas sēdes darba kārtība


2019.02.21 Komentāri (0) Apvienotās komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 21.februārī plkst.14

1.Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetu.
Ziņo: I.Spurķe
2.Par Bauskas novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā” precizēšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
3.Par aizņēmumu ERAF projekta “Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” īstenošanai.
Ziņo: I.Tijone
4.Par uzturēšanās maksas noteikšanu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele””.
Ziņo: I.Savicka 
5.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāta “Derpele”” nolikumā.
Ziņo: I.Savicka
6.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
Ziņo: I.Gailīte
7.Par finansējuma piešķiršanu V.B.
Ziņo: L.Rimševica
8.Par finansējuma piešķiršanu T.L.
Ziņo: L.Rimševica
9.Par līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam.
Ziņo: A.Gurkovskis
10.Par valsts nozīmes autoceļa V1005 posma pārņemšanu pašvaldības bilancē.
Ziņo: A.Eglinska
11.Par dzīvojamās mājas Pasta iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
12.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
13.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
14.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
15.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Bauskas ielā X, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka 
16.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Ceriņu iela X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
17.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa “X“- X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
18.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Nr.X, Skolas ielā X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
19.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Nr.X, Skolas iela X. Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
20.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
21.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļu Nr.X, X, X, X, X, Liepu ielā X, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23.Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
24.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
25.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 “Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”.
Ziņo: M.Bauvare
26.Par grozījumiem Bauskas novada domes  2018.gada 27.decembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem” par amata “medicīnas māsa” slodzi.
Ziņo: M.Bauvare
27.Par nekustamo īpašumu Skolas iela 1 un Skolas iela 2, Mežotnes pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: A.Jātnieks

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas