Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apstiprināts zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādis Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām lauksaimniecības zemēm


Apstiprināts zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādis Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām lauksaimniecības zemēm2019.12.05 Komentāri (0) Apstiprināts zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādis Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām lauksaimniecības zemēm

Ar 2020.gada 1.janvāri Bauskas novada pašvaldībā stājas spēkā Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis, kas apstiprināts pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un sertificēta vērtētāja atzinumu par lauksaimniecībā izmantojamo zemju nomas maksām Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

 

 

 

 

 

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods

Teritoriālās vienības

Vidējais  svērtais LIZ kvalitatīvais novērtējums, balles/ha*

Nomas maksa gadā EUR/ha, bez PVN

400246

Brunavas pagasts

46

70

400250

Ceraukstes pagasts

56

105

400252

Codes pagasts

58

110

400256

Dāviņu pagasts

45

70

400260

Gailīšu pagasts

63

120

400268

Īslīces pagasts

63

120

400272

Mežotnes pagasts

62

120

400292

Vecsaules pagasts

43

70

 

Noteikumi paredz, ka jaunā zemes nomas maksas noteikšanas kārtība piemērojama, slēdzot jaunus zemes nomas līgumus, kā arī pārskatot jau spēkā esošos zemes nomas līgumus.

Apstiprinātais zemes nomas maksas cenrādis neattiecas uz zemes reformas laikā neizpirktajām lauksaimniecības zemēm.

Novembra domes sēdē apstiprināja jaunos zemes nomas saistošos noteikumus, kuros noteikts, ka ar 2020.gada 1.janvāri minimālā pašvaldības zemes nomas maksa par neapbūvēta zemes gabala pilsētās un ciemos, kā arī lauku apvidos platībā līdz 1 ha iznomāšanu mazdārziņu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām nedrīkst būt mazāka par 5 EUR, bez PVN.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas