Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apstiprināti saistošie noteikumi par budžeta grozījumiem


Apstiprināti saistošie noteikumi par budžeta grozījumiem2022.11.29 Komentāri (0) Apstiprināti saistošie noteikumi par budžeta grozījumiem

24. novembra domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprinājuši grozījumus pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”.


Grozījumu rezultātā pamatbudžets 2022. gadam apstiprināts ieņēmumos 66 701 559 EUR apmērā, izdevumos 83 533 253 EUR apmērā, finansēšana 16 831 694 EUR apmērā. Savukārt ziedojumu un dāvinājumu budžetā apstiprināti ieņēmumi 7 100 EUR, izdevumi 120 839 EUR un finansēšana 113 739 EUR.


Pamatbudžetā precizēta ieņēmumu prognoze dabas resursu nodoklim, pašvaldību nodevām un naudas sodiem. Precizēta arī valsts budžeta transfertu saņemšana, ievērojot precizētos projektu apguves apjomus šajā gadā un noslēgtos līgumus asistentu pakalpojumiem. Šajās pozīcijās ieņēmumu plāns tiek samazināts. Tādējādi novada kopējo izdevumu plāns ir samazināts par 748 766 EUR.


Savukārt budžetā tiek iekļauts valsts budžeta finansējums digitālo mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm, Vecumnieku ezerus savienojošās ūdensvada caurules remontdarbiem un jaunu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei Svitenē, Uzvarā, Vallē un Misā. Rezultātā pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par 148 579 EUR.


Budžetā iekļauti finansējuma piešķīrumi no rezerves fonda un projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem, proti, līdzfinansējums Dreņģeru sētas atjaunošanai – 3721 EUR, piešķīrums Bauskas Kultūras centram – 33 934 EUR un diviem ELFLA projektiem - 41 914 EUR: iepriekš bija plānots tos finansēt no ELFLA finansējuma, bet, tā kā projektu termiņš ir pagarināts, finansējums tiks saņemts 2023. gadā, tāpēc bija jāmaina finansējuma avots.


Jau iepriekš ir atbalstīts pieprasījums par gāzes katla iegādi pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaulīte”, bet pēc iepirkuma procedūras nepieciešamais finansējums palielināts par 7979 EUR.


Tāpat precizēts finansējuma apmērs Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai, piešķirot samaksai par papildu darbiem finansējumu 7627,71 EUR no pašvaldības budžetā projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. Iekļauta arī valsts atbalsta 10 800 EUR apmērā atmaksa valsts budžetam par projekta ēkā saimnieciskajā darbībā izmantojamo daļu.


No atlikuma gada beigās papildu finansējums apstiprināts Vecumnieku apvienības pārvaldei laipas demontāžai un pludmales zonas grunts izrakšanas darbiem Jaunajā ezerā - 22 627 EUR un Bauskas apvienības pārvaldei ceļu uzturēšanai, ielu apgaismojumam un energoresursu sadārdzinājuma segšanai - 109 313 EUR. Bauskas apvienības pārvalde kopā uzturēšanas izdevumiem bija pieprasījusi 185 200 EUR, un šis pieprasījums tiek nodrošināts no atlikuma gada beigās un finansējuma pārdales.


Ziedojumu un dāvinājumu budžets ir palielināts par 900 EUR saistībā ar ziedojumu Valles pamatskolai.


Bauskas novada domes sēdes lēmums: ŠEIT


Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas