Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apstiprināti Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumi


Apstiprināti Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumi2022.07.05 Komentāri (0) Apstiprināti Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumi

30. jūnija domes sēdē deputāti akceptēja budžeta grozījumus, precizējot pašvaldības ieņēmumu prognozes - nodokļu un nenodokļu ieņēmumus, no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas un aizņēmumus, kā arī dažādu projektu finansēšanai nepieciešamās summas. Attiecīgi veiktas izmaiņas arī izdevumu daļā.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par  2 538 862 eiro, izdevumi - par 3 457 536 eiro. Budžeta finansēšanas sadaļā veikti grozījumi, palielinot to par 918 674 eiro.

 

 

 

 

Gūti ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas
Sekmīgi noslēgušās izsoles meža īpašumiem “Upmaļu mežs” un “Purviņu mežs”, gūstot ieņēmumu 420 500 eiro, kas par 310 000 pārsniedz sākotnēji plānoto summu. Ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas saskaņā ar 13. un 30. jūnija domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem novirzīti būvdarbu sadārdzinājuma segšanai šādiem objektiem Vecumnieku apvienības teritorijā: Sporta un Strauta ielas pārbūvei Skaistkalnē, Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei un Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai.

 

Palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns par 309 976 eiro.

 

Papildu finansējums sociālajā un izglītības jomā
Piešķirts Labklājības ministrijas atbalsts pašvaldībai atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās par 2022. gada 2. ceturksni 37 948 eiro. Piemaksām pašvaldības un tās izveidoto iestāžu sociālo darbinieku mēnešalgām saņemts Labklājības ministrijas finansējums 46 546 eiro apmērā. Savukārt mājokļa pabalstam saņemta mērķdotācija 18 567 eiro.

Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi finansējumu nometnes rīkošanai ukraiņu un latviešu bērniem 6336 eiro.

Nodarbinātības valsts aģentūra piešķīrusi 30 000 eiro skolēnu nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā. Pašvaldības izdevumu daļa šī projekta līdzfinansēšanai palielināta par 23 637 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

Piešķirts finansējums augstas gatavības investīciju projektiem

Lielāko budžeta ienākumu pieauguma daļu veido valsts transferti - ir piešķirta valsts budžeta mērķdotācija trīs augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai 2022. gadā:

daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidei Baldones ielā 65, Iecavā 456 373 eiro (pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir 90 006 eiro);
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūvei 435 660 eiro (pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir 85 981 eiro);
Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācijai 224 655 eiro (pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir 45 094 eiro).

 

Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem
Pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa palielināta par 307 064 eiro. Šie līdzekļi tiks saņemti no valsts kā kompensācija pašvaldības sniegtajam atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem. Izdevumu daļā saskaņā ar 26. maija domes lēmumu novirzīti 20 000 eiro pašvaldības ziedojumam sadraudzības pilsētai Malinai.

 

Kultūras projektu īstenošana
Apstiprināts finansējums pašvaldības iesniegtajam ELFLA projektam "Skaņas audiosistēmas iegāde Iecavas kultūras nama pasākumu īstenošanai". Kopā projekta īstenošanai nepieciešamais budžeta apmērs ir 50 520 eiro, no kuriem 44 999 eiro finansējumu nodrošina ELFLA, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 5521 eiro.

Apstiprināti vairāki Valsts Kultūrkapitāla fondam iesniegtie projekti un tiem piešķirts fonda finansējums: Bauskas pils muzeja projektam “17. gs. čuguna lielgabalu stobru konservācija” - 3500 eiro, Bauskas centrālās bibliotēkas projektam “Ceļojums grāmatu valstībā” - 1280 eiro, Skaistkalnes magazīnas klēts arhitektoniskajai izpētei un inventarizācijai - 1300 eiro.

Zemgales Plānošanas reģiona finansētajam zinātniskās izpētes projektam "Unikāla kultūras personība Zemgalē. Uģis Mežavilks" piešķirti 750 eiro, savukārt 1300 eiro piešķirti koncertu ciklam "Dzimuši Bauskai".

 

Papildu ieguldījumi izglītības infrastruktūras objektos
Pašlaik strauji pieaugošās būvniecības izmaksas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi, tādēļ vairākiem būvniecības projektiem nepieciešams papildu finansējums. Iecavas vidusskolas pārbūvei papildu piešķirti 309 976 eiro, sporta zāles būvniecībai pie Iecavas pamatskolas - 145 699 eiro, Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei - 123 627 eiro, Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai - 87 668 eiro.

 

Vairāk līdzekļu sabiedrisko organizāciju iniciatīvām
Sabiedrisko organizāciju iniciatīvu un projektu līdzfinansēšanai papildus piešķirti 25 940 eiro. Šim mērķim pārvirzīti līdzekļi, kas netika izmantoti projektā “Iedzīvotāji veido savu vidi”, kā arī no Sociālā dienesta sabiedrisko organizāciju iniciatīvām plānotajiem izdevumiem.

 

Aizņēmumi investīciju projektiem
Investīciju projektu finansēšanai plānots ņemt divus aizņēmumus. Prioritārajam investīciju projektam “Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve” plānots aizņēmums viena miljona eiro apmērā. Pašvaldības finansējums projekta īstenošanai - 23 475 eiro.

Savukārt pašvaldības autoceļa “Priedītes-Mežotnes stacija” pārbūvei 1,806 km garumā Rundāles pagastā plānots ņemt aizņēmumu par kopējo summu 217 024 eiro, no kuriem 108 512 eiro attiecināmi uz 2022. gadu. Pašvaldības līdzfinansējums šī projekta īstenošanai - 24 352 eiro.

 

Saņemts ziedojums
Skaistkalnes vidusskola saņēmusi ziedojumu 4773 eiro apmērā. Līdzekļus plānots tērēt, iegādājoties grīdas virsmu tīrāmo iekārtu.

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas