Pirmdiena, 27. Jūnijs, 2022. Malvis, Malvīne

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apstiprina sporta un kultūras attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam


Apstiprina sporta un kultūras attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam2015.12.23 Apstiprina sporta un kultūras attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam

Decembra novada domes sēdē deputāti apstiprināja Bauskas novada kultūras attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam un Bauskas novada sporta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam.

Pēc darba grupas vairākām sanāksmēm secināts, ka novadā sporta attīstībā galvenais ir uz rezultātiem un sasniegumiem balstīts sports. Iedzīvotāji vēlas baseinu, treniņus pieejamas tuvāk dzīvesvietai, turklāt treneru vadībā. 84% aptaujāto respondentu atzina, ka nepieciešams uzlabot sporta infrastruktūru. Vajadzētu attīstīt veloceliņus.

Intervijās ar personām, kas ikdienā saistīti ar sporta jomu, atzina, ka rudens, ziemas un pavasara sezonā ir problēmas ar sporta laukumu apgaismojumu tumšajā laikā, negatīvi vērtēja sporta infrastruktūru, uzsvēra sadrumstalotību sporta organizācijā un nepieciešamību pēc vienotām formām, kas stiprinātu lokālpatriotismu.

Jauniešiem nepieciešams baseins un skeitparks. Skolās būtu ieteicams ieviest aktivitāšu stundu ārā. Par tradicionāliem pasākumiem Bauskā jāveido ar florbolu saistītas sacensības.

Plašāk par sporta stratēģiju un darba grupas tikšanos: http://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/sporta-nozares-attistibas-planosana/3-seminars

Atšķirībā no sporta jomas, kultūras ir daudz plašāka, jo apvieno arī muzejus, kultūras pieminekļus, bibliotēkas, kultūras centrus utt.

Darba grupa par prioritāriem uzdevumiem noteikusi jaunas bibliotēkas ēkas celtniecību, vecpilsētas reģenerācijas plāna realizēšanu, speciālista nodrošināšanu, kas administrēs vecpilsētas atjaunošanu, restaurācijas centra nepieciešamību, Viļa Plūdoņa muzeja infrastruktūras uzlabošanu, palielinot pakalpojumu klāstu un likvidējot muzeja sezonalitāti, jaunas estrādes nepieciešamību, pils restaurācijas turpināšanu, nemateriālā kultūras mantoja saglabāšanu, jauna kultūras centra/ koncertzāles izbūvi, iekļaušanos valsts simtgades svinībās, kā arī profesionālās un interešu ievirzes iespēju paplašināšanu.

Informācija no kultūras stratēģijas darba grupas pēdējās tikšanās, kurā apkopoti galvenie secinājumi, prioritārās darbības jomas utt.: http://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/kulturas-nozares-attistibas-planosana/3-seminars

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste


Citas ziņas