Sestdiena, 28. Maijs, 2022. Vilhelms, Vilis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apkopota informācija par palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem


Apkopota informācija par palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem2022.02.28 Komentāri (0) Apkopota informācija par palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem

Atbalsts mājsaimniecībām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

Fiziskās personas, kuras savā mājoklī bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, var saņemt atlīdzību par izmaksām, kas radušās, izmitinot no kara aizbēgušos Ukrainas iedzīvotājus. Šādus grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 12. maijā pieņēma Saeima. Grozījumi likumā stājas spēkā ar 19. maiju.

Grozījumi likumā nosaka ka mājsaimniecībai ir tiesības saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas radušās, izmitinot no kara bēgošos Ukrainas civiliedzīvotājus.

Lai saņemtu atlīdzību, izmitinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pieteikumu atlīdzības saņemšanai tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumu iesniedz 14 dienu laikā no dienas, kad mājoklī izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs.

 

Atlīdzības pieteikuma par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu veidlapa: ŠEIT.  Atlīdzība mājsaimniecībai tiks piešķirta par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām.

 

Bauskas novada pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem, kuri Bauskas administratīvajā teritorijā bez maksas savā mājoklī izmitinājuši Ukrainas kara bēgļus, lai saņemtu atlīdzību, ar pieteikumu jāvēršas pašvaldības kādā no pieciem Klientu apkalpošanas centriem vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.:

 • Bauskas VPVKAC, Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901,tel: 66954885, 25444899, 63963977
 • Rundāles VPVKAC, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921, tel: 66954843, 63962298, 26349298
 • Iecavas VPVKAC, Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913, tel: 63974907; 66954893
 • Vecumnieku VPVKAC, Rīgas iela 29, Vecumnieki,, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, tel: 63976734
 • Skaistkalnes VPVKAC, Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas novads, LV-3924, tel: 66954918

 

Klientu apkalpošanas centru darba laiks:
P. 8.00 – 18.00
O. 8.00 – 17.00
T. 8.00 – 17.00
C. 8.00 – 17.00
Pk. 8.00 – 16.00

 

Būtiski uzsvērt, ka finansiālo atbalstu varēs saņemt tikai par tiem izmitinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde ir piešķīrusi personas kodu, ja īstenosies arī visi likumā noteiktie priekšnosacījumi atlīdzības izmaksāšanai. 

Pašvaldībai, pamatojoties uz pieteikumu, būs jāpieņem lēmums piešķirt atlīdzību vai atteikt tās piešķiršanu. Likums nosaka, ka pašvaldība atsaka atlīdzības piešķiršanu izmitinātājam, ja, izskatot atlīdzības pieteikumu, konstatē kādu no šādiem faktiem:

 • Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem likuma 12. pantā minēto primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu;
 • Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto mājokļa pabalstu par minēto periodu;
 • Ukrainas civiliedzīvotājs jau iepriekš izmitināts fiziskās personas mājoklī, un par viņa izmitināšanu jau izmaksāta atlīdzība.

 

Pašvaldība pieņem lēmumu pārtraukt izmitinātājam piešķirtās atlīdzības izmaksu tad, ja tā ir konstatējusi, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, nav dzīvošanai derīgs likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" izpratnē vai atrašanās tajā apdraud cilvēku drošību un veselību.

 

Tāpat likuma grozījumi paredz, ka, ja Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana mājoklī tiek izbeigta pirms minētā perioda beigām, izmitinātājam ir pienākums ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā rakst veidā informēt par to pašvaldību.

 

Sīkāku informāciju skatīt likumā: ŠEIT

 

Pašvaldība viena gada laikā pēc tam, kad atlīdzība par izmitināšanu ir izmaksāta, var lemt par tās atgūšanu pilnā apmērā, ja konstatē, ka izmitinātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju.

 

Piešķirto atlīdzību pašvaldība par kārtējo mēnesi līdz nākamā mēneša desmitajam datumam pārskaitīs iesniedzēja norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.


Sociālais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem (aktualizēts 20.05.2022.): ŠEIT

Mājokļa pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem: ŠEIT.


Lūdzam sazināties ar Jāni Kalinku un sniegt informāciju par darba iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem savā uzņēmumā. 

Kontaktinformācija: Jānis Kalinka, tālrunis 29111783, e-pasts janis.kalinka@bauska.lv.

Nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus, darba devējiem jāņem vērā:

 • Darba attiecību uzsākšanai Latvijā ir nepieciešama ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību. Lai nodrošinātu tiesības nekavējoties uzsākt darbu, ir noteikts, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības arī bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas, taču ne ilgāk kā 30 dienas. Šādā gadījumā Ukrainas iedzīvotājam, kurš sācis strādāt, ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.
 • Civiliedzīvotājus var nodarbināt bez valsts valodas zināšanām, ja tas netraucē darba pienākumu pildīšanu.
 • Nav attiecināma normatīvo aktu par ārzemnieku nodarbināšanu prasība vakanci reģistrēt NVA un nodrošināt darba samaksu, kas nav mazāka par vidējo bruto darba samaksu Latvijā iepriekšējā gadā.

 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nosaka atsevišķus nosacījumus, kas ir attiecināmi uz Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātību izglītības sistēmā un tiesībām nodarboties ar ārstniecību.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums: https://www.vestnesis.lv/op/2022/45A.1


Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) noslēdzis septiņus sadarbības līgumus ar nevaldības organizācijām par sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā ieradušies Latvijā, ikdienas situāciju risināšanā. Finansējuma ietvaros pakalpojumu saņems vismaz 7 000 Ukrainas iedzīvotāju, un tas jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā.  

Lai pēc iespējas operatīvāk sniegtu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā nokļuvuši Latvijā, SIF sadarbībā ar Labklājības ministriju ir izveidojis jaunu atbalsta pakalpojumu. Lai saņemtu sociālā mentora pakalpojumu, Ukrainas iedzīvotājiem ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Sociālo dienestu sociālie darbinieki izvērtēs katra klienta individuālo gadījumu, un nepieciešamības gadījumā piesaistīs SIF nodrošinātu sociālo mentoru.

Pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā un tiek īstenots sadarbībā ar 43 pašvaldību sociālajiem dienestiem, tā nodrošinot ērtā un vienkāršā veidā atbalstu uzņemšanas vietā.

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem būs pieejams 60 dienas un sniegs praktisku palīdzību dažādu ikdienā būtisku jautājumu risināšanā. Tādējādi tiks veidota cilvēku izpratne par dzīvi Latvijā, palīdzot reālajās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu dažādu formalitāšu sakārtošanā, piemēram, dzīvesvietas, apģērba un darba iespēju nodrošināšanā vai nokļūšanai līdz palīdzības saņemšanas vietai.

Pakalpojumu būs iespējams nodrošināt līdz 2023.gadam vai pieejamā finansējuma beigām.

docІнформація UKR
docxИнформация RU

 


Iedzīvotāji aicināti neveikt pašdarbību un neorganizēt individuālos vai grupu palīdzības braucienus sniedzot humāno vai cita veida palīdzību kara civiliedzīvotājiem no Ukrainas – pierobežās vai patvērumu vietās, tādā veidā radot sastrēgumus un lieku haosu robežpunktos. 

Pašreiz starp nacionāla mēroga valsts pārvaldes iestādēm un lielu skaitu NVO, arī iesaistītajiem ekspertiem un citām organizācijām notiek nepārtraukta komunikācija, lai koordinētu efektīvu atbalstu, kur var nodot informāciju par iespējām palīdzēt.

Lūdzam nedoties uz Ukrainas robežu, ja jums nav zināms konkrēts cilvēks, kam brauciet pakaļ!


Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (turpmāk - LPMC) piedāvā Ukrainas iedzīvotājiem bezmaksas latviešu valodas mācības 120 st. apjomā

 

 • Mācību sākums plānots jau 11. aprīlī, tāpēc lūdzām Jūs interesentus aicināt aizpildīt anketu vēlākais līdz 7.aprīļa plkst. 21.00.
 • Mācības ir labdarības pasākums, kas tiek finansēts no LPMC līdzekļiem.
 • Vietu skaits ir ierobežots. Tiek komplektēta viena grupa.
 • Mācību grupas lielums - 18 dalībnieki no visām LPMC biedru pašvaldībām.
 • Mērķa auditorija - LPMC biedru pašvaldībās reģistrētie pieaugušie Ukrainas iedzīvotāji (sākot no 18 gadu vecuma), kuri vēlas apgūt latviešu valodu un nokārtot valsts valodas pārbaudījumu uz A1 līmeni.

 

 Pieteikuma saite, lai pieteiktos latviešu valodas kursiem: ŠEIT

 

 • Mācības notiks attālināti, izmantojot digitālo platformu Zoom.
 • Lai piedalītos, būs nepieciešams dators, telefons vai cita ierīce ar interneta pieslēgumu.
 • Programmas apjoms: 120 ak. stundas
 • Nodarbību skaits nedēļā: 3 – 4
 • Nodarbību laiks: plkst. 17.00 – 20.00
 • Nodarbību norise plānota: 11.04.2022. – 03.06.2022.

Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzam zvanīt uz LPMC kontakttālruņiem: 67551217, 29111659.


Sāk darboties Ukrainas atbalsta tālrunis nodokļu jautājumos

Lai operatīvi informētu un palīdzētu iedzīvotājiem un  uzņēmējiem, kuri sniedz atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem vai kuru uzņēmējdarbību ietekmējis karš Ukrainā, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) no šī gada 21. marta sāk darboties īpaši tam izveidots tālrunis nodokļu jautājumiem par atbalstu un sadarbību ar Ukrainu – 67120012.

Šis tālrunis darbosies darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.15 līdz plkst. 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 8.15-15.45.

Zvanot uz to, ikviens uzņēmējs un iedzīvotājs varēs saņemt VID konsultantu atbildes uz jautājumiem par nodokļu nomaksu dažādās ar atbalstu un sadarbību saistītās situācijās, piemēram, vācot vai nosūtot ziedojumus, sniedzot pajumti, palīdzot bēgļiem uzsākt darba gaitas vai savu saimniecisko darbību Latvijā, kā arī citās situācijas, kur nepieciešams padoms par nodokļiem vai sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Vienlaikus jautājumus var uzdot arī rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. 

Aktuālā informācija par nodokļu jautājumiem saistībā ar notikumiem Ukrainā pieejama arī VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Palīdzība Ukrainai”.

Par visiem citiem VID kompetences jautājumiem, kas tieši nav saistīti ar situāciju Ukrainā, lūdzam arī turpmāk zvanīt uz līdzšinējo VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kur tāpat kā līdz šim iespējams saņemt atbildes par šādām tēmām: “Nodokļi un EDS”, “Muita”, “Akcīzes nodoklis un akcīzes preču aprite” un “Informācija valsts amatpersonām”, kā arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. 


Ja kopā ar jums no Ukrainas ceļo mājdzīvnieks:
Kad iekārtosieties dzīves vietā, sazinieties ar tuvāko veterinārārstu, lai vienotos par vizīti.
Veterinārārsts bez maksas dzīvnieku apskatīs, reģistrēs, čipēs, vakcinēs.

Якщо ви їдете з України i домашня тварина подорожує з вами:
Коли ви облаштуєтеся, зверніться до найближчого ветеринара, щоб домовитися про відвідування.
Ветеринар безкоштовно огляне, зареєструє, чіпує та прищепить тварину.

Eсли вы из Украины путешествуете с домашним животным:
Когда вы обустроитесь, обратитесь к ближайшему ветеринару, чтобы договориться о посещении.
Ветеринар бесплатно осмотрит, зарегистрирует, чипирует и привьет животное.

Pārtikas un veterinārā dienesta tālrunis informācijai: 67095245
Інформаційний телефон Латвійської продовольчо-ветеринарної служби: 67095245
Информационный телефон продовольственно-ветеринарной службы: 67095245


Aicinām novada uzņēmējus iesaistīties un sniegt informāciju par iespējām, kuras spējat sniegt, lai palīdzētu Ukrainas patvēruma meklētāju nodarbināšanā. Darba devējus, kuriem ir iespēja nodrošināt darba vietas, aicinām darba vietas pieteikt, aizpildot aptauju: ŠEIT


Bauskas novadā palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem šobrīd organizē biedrība "Laiks Jauniešiem", tālr. +371 28 646 934, Gints Jankovskis.

Bauskas apvienības pārvalde:
Bauska - Pestīšanas armija, Plūdoņa iela 50, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 28398612 (Velta). 
Rītausmās - Īslīces kultūras namā iepriekš piesakoties pa tālr. +371 25959432 (Evita) vai +371 29186882 (Zane). 

Vecumnieku apvienības pārvaldē:
Vecumniekos - Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā ( Bauskas ielā 4).
Pirmdienās 16:00-18:00; Otrdienās 9:00-12:00; Ceturtdienās 13:00-17:00. 
Citās dienās pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruņiem: 26681283 (Līva Vecvanga - Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja), 20219567 (Ina Jankeviča - Bauskas sociālā dienesta Vecumnieku struktūrvienības vadītāja).

Rundāles apvienības pārvaldē:
Saulainē - dienesta viesnīcā (Skolas ielā) darba dienās no plkst. 11.00 - 18.00, tālr. uzziņām: +371 29186882.

Iecavas apvienības pārvaldē: 
Iecavā - dienas centrā ''Iecavnīca'' (Grāfa laukumā 1). Lūdzam preces nogādāt ''Iecavnīcā'' darba laikā, iepriekš sazinoties ar centra vadītāju Ilvu Vansoviču pa tālr. 29116989. (Iecavā pašlaik vienoti tiek vāktas pirmās nepieciešamības preces tikai 2 kategorijās: bezrecepču medicīnas preces un higiēnas preces).


Kontaktinformācija par ziedojumu nodošanu un citiem jautājumiem - 28646934 (Gints), 20041118 (Denisija), 29186882 (Zane) un 25959452 (Evita).


Vairāk informācijas: ŠEIT

 

Ziedojumiem, lai organizētu tieši ziedojumu vākšanu, koordinēšanu Bauskas novadā (degviela, atbalsts brīvprātīgajiem - ēdināšana):
Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008296317
Juridiskā adrese: Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Lauktehnika 14" - 13, LV-3901
Konts: LV62HABA0551047710873
Kods: HABALV22
Banka: Swedbank AS

 

 

 • Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis  - “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” - 27 380 380.
 • Iedzīvotāji aicināti pieteikties palīdzības sniegšanai https://www.ukraine-latvia.com/lv.html
 • Uzņēmumi, kas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/Ukrainai (informāciju apkopo Ekonomikas ministrija).
 • Uzņēmumi, kas gatavi nodarbināt bēgļus: ej.uz/vakancescilvekiemnoukrainas (informāciju apkopo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA).
 • Pašvaldības un iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas (informāciju apkopo biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem).
 • Ja brauciet pēc saviem radiniekiem, draugiem vai vēlaties palīdzēt braucot, lūdzu, aizpildiet anketu, lai var koordinēt transportu un netiek radīti sastrēgumi: https://ej.uz/TransportscilvekiemnoUkrainas
 • Ziedot Ukrainai: https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203
 • Ja, ierodoties Latvijas teritorijā, jums vai ģimenes loceklim ir nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, informējiet par to robežšķērsošanas vietā strādājošo Valsts robežsardzes amatpersonu vai zvaniet uz 113. 

 • Informācija par valsts robežas šķērsošanu (24/7), pieejama zvanot uz šiem telefona nr. 371 67913569 vai 371 67913568.

 • Інформація щодо в'їзду до та перебування в Латвії. Информация про въезд и пребывание в Латвии. Pirmais solis, ierodoties Latvijā, ir zvans Valsts robežsardzei. Visa informācija latviski, ukrainiski un angliski Iekšlietu ministrijas kanālos. ŠEIT
 • Я виїжджаю з України через військовий конфлікт і мені потрібна допомога. I’m leaving Ukraine due to the military conflict and I need help. Anketa Ukrainas iedzīvotājiem, kas dodas uz Latviju. https://ej.uz/допомогавЛатвії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas