Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aktuālā informācija jauno mācību gadu uzsākot


Aktuālā informācija jauno mācību gadu uzsākot2020.08.17 Komentāri (0) Aktuālā informācija jauno mācību gadu uzsākot

Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē (PDF)

Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā (PDF)

Piesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēs (PDF)

Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (PDF

Roku higiena (PDF)

Pašvaldība arī turpmāk nodrošinās brīvpusdienas Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem (ŠEIT)

 

 


JAUNUMI


Zinību diena Bauskas novada izglītības iestādēs

Izglītības iestāde Pasākuma norises laiks Norises vieta Vecāku klātbūtne
Bauskas Valsts ģimnāzija Plkst.9.00 Skolas stadionā, lietus gadījumā sporta centrā „Mēmele” Vecāku klātbūtne atļauta tikai āra pasākuma gadījumā, iekštelpās sporta centrā „Mēmele” – tikai pirmklasnieku vecāki. 
Bauskas 2.vidusskola Plkst.9.00 Skolas pagalmā Vecāku klātbūtne pieļaujama tikai skolas pagalmā.
Bauskas pilsētas pamatskola Plkst.9.00 Skolas pagalmā Aicināti tikai 1.klases skolēnu vecāki.
Griķu pamatskola Plkst.9.00 Skolas lielā zāle Aicināti tikai 1.klases skolēnu vecāki.
Vecsaules pamatskola, Vecsaule Plkst.8.30,
klases stunda klašu telpās 9.30
Skolas pagalmā Vecāki pavada bērnus līdz skolai un piedalās svinīgajā pasākumā, klases stundā nepiedalās.
Vecsaules pamatskola, Ozolaine Plkst.8.30,
klases stunda klašu telpās 9.30
Skolas pagalmā Vecāki pavada bērnus līdz skolai un piedalās svinīgajā pasākumā, klases stundā nepiedalās.
Mežotnes sākumskola Plkst.9.00 Skolas pagalmā, lietus gadījumā skolas aktu zālē Vecāku klātbūtne tiek pieļauta ārā, telpās aizliegta.
Codes pamatskola Plkst.10.00 Labos laika apstākļos ārā, tenisa kortā, lietus gadījumā skolas sporta zālē Vecāki netiek īpaši aicināti, bet projām raidīti netiks.
Īslīces pamatskola Plkst.9.00 Skolas pagalmā, lietus gadījumā skolas sporta zālē Vecāki aicināti tikai 1.klases skolēniem.
Uzvaras pamatskola  Plkst.9.00 Skolas pagalmā, lietus gadījumā skolas 3.stāva lielajā foajē Vecāku klātbūtne tiek pieļauta ārā, skolas telpās – tikai foajē, klases stundā nepiedalās.
Pamūšas speciālā internātpamatskola Plkst.10.00 Skolas pagalmā Vecāku klātbūtne atļauta.
Bauskas Mūzikas un mākslas skola mūzikas nodaļa, Upmalas 5, Bauska 03.09.2020.,
plkst. 15.00

Pirmā skolas diena 1.klases audzēkņiem un vecākiem

  • svinīgais pasākums skolas pagalmā,
  • saruna ar vecākiem,
  • tikšanās ar specialitāšu un grupu skolotājiem.
Vecāku klātbūtne atļauta
Bauskas Mūzikas un mākslas skola mākslas nodaļa, Dārza 9, Bauska 01.09.2020.
plkst. 14.00

Pirmā skolas diena 1.klases audzēkņiem un vecākiem

  • svinīgais pasākums skolas zālē,
  • iepazīšanās ar skolu,
  • vecāku sapulce.
Vecāku klātbūtne atļauta

2020./2021.mācību gads Bauskas novada izglītības iestādēs

Bauskas novada izglītības iestādēs, ja epidemioloģiskā situācija nemainīsies, 2020./2021.mācību gada mācību process notiks klātienē, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā A modeļa, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus mācību procesa organizēšanai izglītības iestādēs, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, portālu informēja Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare.


Pašlaik katra mācību iestāde izstrādā kārtību kādā izglītības iestādē tiks nodrošināts mācību process, izpēta visa veida resursus, veic dažādu risinājumu modelēšanu, iesniedz novada domē risinājumu projektus. Tiklīdz izglītības iestādes kārtība mācību procesa organizēšanai 2020./2021.m.g. tiks izstrādāta, izskatīta un apstiprināta skolas padomē, tā ar to tiks iepazīstināti izglītojamie, vecāki vai viņu likumiskie pārstāvji, kā arī izglītības iestāžu sadarbības partneri, kā arī tā tiks publicēta skolas mājaslapā un novada mājaslapā. 

„Tā kā bija agrāk- nebūs nekad, jo mums visiem jāiemācās ievērot citu- augstāku higiēnas līmeni, pierast pie distancēšanās, savas un bērnu veselības uzraudzīšanas, tas nozīmē- mainīt paradumus, bet tā ir šodienas realitāte," uzsver Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare. Protams, ka mācību laikā katra izglītības iestāde nodrošinās valsts noteiktās prasības attiecībā uz higiēnu, distancēšanos un personas veselības stāvokļa uzraudzību, lai inficēšanās gadījumā katrs gadījums tiktu epidemioloģiski izsekots, noskaidrotas kontaktpersonas. M. Bauvare pieļāva, ka vairākās skolās mācību stundu un starpbrīžu grafiks dažādās klasēs varētu būt atšķirīgs, bet par to visi tiks informēti pirms mācību gada uzsākšanas. Skolās lielāku uzmanību pievērsīs skolēnu ēdināšanas organizēšanai, piemērojot gan dažādus pusdienu pārtraukuma laikus, gan, iespējams, nodrošinot ēdināšanu papildu telpās. Lielākajā daļā izglītības iestāžu tiks pārkārtots mācību process tā, lai uz un no mācību stundām pārvietotos nevis skolēni, bet gan pedagogi, tomēr būs atsevišķi mācību priekšmeti, piemēram, sports, dabaszinību kursi, kuros mācību stundas notiks arī specializētajos kabinetos, kuros veiks pastiprinātus higiēnas uzraudzības pasākumus. M. Bauvare akcentēja, ka neapšaubāmi īpaša loma būs vecākiem, jo viņiem jāseko līdzi savu bērnu veselības stāvoklim un, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, ir jādodas pie medicīnas darbinieka un par to jāinformē arī skola. Joprojām spēkā būs pavasarī noteiktais princips – ja skolēns ir atgriezies no valsts, kuru Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis valstu sarakstā, no kurām atgriežoties ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, skolēnam ir jābūt mājās, skola šajā laikā šim skolēnam nodrošinās individuālu attālināto mācību procesu.


Bauskas novada skolas gatavojas jaunajam mācību gadam.

Codes pamatskola, Mežotnes sākumskola, Pamūšas speciālā pamatskola, Uzvaras pamatskola: ŠEIT.

Īslīces pamatskola, Griķu pamatskola: ŠEIT.

Vecsaules pamatskola, Bauskas BJSS, PII „Pasaulīte", PII „Zīlīte": ŠEIT

Bauskas Mūzikas un mākslas skola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2.vidusskola, Bauskas pamatskola, Bauskas Bērnu un jauniešu centrs: ŠEIT


Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņi mācīsies arī Bauskas Bērnu un jauniešu centra dzeltenajā mājā

Saskaņā ar 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 4., 25., 26., 27.punktu, lai nodrošinātu 2020./2021.mācību gadā klātienes izglītības ieguvi Bauskas Valsts ģimnāzijā, kā arī sakarā ar to, ka iestādēs turpinās ERAF SAM 8.1.2. projekta Nr.8.1.2.0/17/I/011 „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” īstenošana, Bauskas Valsts ģimnāzija ir iesniegusi iesniegumu „Par mācību procesa īstenošanu klātienē (A modelī), kurā kā vienu no punktiem norāda, ka optimāla mācību procesa klātienē organizēšanai nepieciešamas pašvaldības telpas mācību procesa nodrošināšanai ārpus skolas. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu „Par telpu piešķiršanu Bauskas Valsts ģimnāzijai” mācību procesa nodrošināšanai 2020./2021. mācību gadā.  Bauskas Valsts ģimnāzija Bauskas bērnu un jauniešu centra dzeltenajā mājā Rīgas ielā 8, Bauskā plāno izmantot visas trīs tur esošās zāles, 2. un 3 stāva klašu telpas (kopā 4 telpas), tualetes, ģērbtuves. 


Kārtība, kādā izglītības iestādē tiek organizēts mācību process 2020./2021.mācību gadā

Bauskas Valsts ģimnāzija

Bauskas 2. vidusskola

Mežotnes sākumskola

Bauskas BJC

Bauskas pilsētas pamatskola

Īslīces pamatskola

Īslīces pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās

Codes pamatskola

Griķu pamatskola

Pamūšas speciālā pamatskola

Vecsaules pamatskola

Bauskas BJSS

Uzvaras pamatskola

Uzvaras pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas „Lācītis"

Bauskas Mūzikas un mākslas skola

Pirmsskoals izglītības iestāde „Pasaulīte"

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte"


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas