Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aizvadīts pirmais pusgads projektā par audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem


Aizvadīts pirmais pusgads projektā par audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem2018.11.27 Komentāri (0) Aizvadīts pirmais pusgads projektā par audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Projektā “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” (LLI- 405), kas tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam līdzekļiem, ir aizvadīts pirmais pusgads. Šajā laikā īstenotas vairākas aktivitātes. Kā pirmā bija ieplānota Zemgalē dzīvojošo audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju aptauja par viņu vēlmēm un vajadzībām, kā arī lai apzinātu viņiem nepieciešamo atbalstu. No plānotajiem 100 aptaujājamajiem, 62 ir snieguši savu viedokli un izteikuši nepieciešamību pēc aktīvākas sadarbības savā starpā un nepieciešamību pēc speciālistu (jo īpaši psihologa) atbalsta. Darbu Centrā veic divi speciālisti – sociālais darbinieks un psihologs, kas nodrošina ģimeņu konsultāciju, nepieciešamo atbalstu. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti speciālisti: bērnu psihiatrs, logopēds, speciālais pedagogs, u.c.

Oktobra mēnesī uzsākās AIRI vecākiem (Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem) pirms pakalpojuma (PRE-serviss) apmācības, kas ir ASV izstrādāta apmācības programma kā strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu/jaunieti, lai nodrošinātu maksimāli veiksmīgu atbalstu. Apmācībās piedalās Iecavas novada 12 audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji un apmācības, kas kopumā sastāv no 9 nodarbībām, noslēgsies decembra sākumā. Decembra sākumā arī uzsāksies IN-serviss grupa Bauskā, kas paredzēta personām, kuras ir nolēmušas padziļināt savas zināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ārpusģimenes aprūpi paralēli tika izglītoti arī četru sadarbības novadu (Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles) speciālisti, kuri trīs pilnas dienas iepazinās ar šo izglītojošo programmu. Jautāti par apmācību aktualitāti un nozīmīgumu, speciālisti atzina, ka patīkami ir strādāt komandā ar zinošiem speciālistiem un pasniedzējiem. Ikviens dalībnieks saņēma vērtīgu izdales materiālu – grāmatu “AIRI vecākiem”. Ikvienu uzrunāja patiesi atspoguļotie stāsti-situācijas mācību filmās. Dalībieki atzina, ka apmācības būtu jāturpina-jāatkārto pēc kāda laika, kā arī tās būtu vēlamas bioloģiskajiem vecākiem, kuriem pārtrauktas vai atņemtas apgādības tiesības. Tāpat arī izskanēja atziņa, ka speciālisti (soc.darbinieki, psihologi, bāriņtiesu darbinieki) varētu tikties 1 x mēnesī, lai kopīgi risinātu jautājumus par šo tēmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudens sākumā, 27.septembrī projekta mērķa grupas ģimenes, kopskaitā 37 dalībnieki, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz projekta partnera Lietuvas SOS Šauļu SOS bērnu ciematu.

 

Pasākuma dalībnieki atzina, ka šī ir bijusi brīnišķīga, pārdomām un iespaidiem bagāta diena, kad bija iespēja iepazīties ar jauniem domubiedriem, gūt pieredzi klausoties viņu stāstos. Pasākums bija sadalīts divās daļās: pirmajā daļā pieredzē dalījās Lietuvas kolēģi un audžuvecāki par savu darbu un to, kā sistēma strādā Lietuvā. Otrā daļa bija vairāk izklaidējoša, kad bija iespēja neformālā gaisotnē baudīt domubiedru sabiedrību un redzēt kaimiņzemes ievērojamās vietas. Īpaši patika Pakrojas muiža un Krusta kalns – sen biju vēlējusies atelpu vienatnē ar izziņas materiālu, atzina viena no audžumammām. Daudzi atzina, ka pasākums sagādāja daudz  patīkamu emociju; kopā būšana ar līdzīgi domājošiem, kam ir kopīgs darbs, būtu vēlama vairāk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nākamajos sešos mēnešos turpināsies apmācības gan PRE-serviss, gan IN-serviss grupām Bauskā un Vecumniekos, kā arī plānojam uzņemt audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus no Lietuvas pieredzes apmaiņai. Vēl tikai atgādināšu, ka ikviens, kam ir kāds nepieciešams atbalsts šajā jautājumā, projekta komanda strādā Īslīces SOS Bērnu ciemata telpās, kur variet saņemt sīkāku informāciju, zvanot pa tālruni 27880031.

Irēna Kalniņa,
Projekta koordinatore Latvijā


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas