Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aicināti piedalīties «Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.gadam» projekta publiskajā apspriešanā


Aicināti piedalīties «Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.gadam» projekta publiskajā apspriešanā2018.03.21 Komentāri (0) Aicināti piedalīties «Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.gadam» projekta publiskajā apspriešanā

Paziņojums par Bauskas novada «Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.gadam» projekta publisko apspriešanu.

Bauskas novada «Enerģētikas rīcības plāns 2018. – 2025.gadam» tiek sagatavots projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2018.gada 7.marta līdz 2018.gada 6.aprīlim.

Kāpēc Bauskas novada pašvaldībai nepieciešams enerģētikas rīcības plāns?

  • Nodrošina plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā;
  • Atvieglo lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti;
  • Rāda, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā.

Enerģētikas rīcības plāna 1. nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 2. nodaļā ir aprakstīta esošā situācija pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu ēkām, enerģijas avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2016. gadam. 3. nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Bauskas novadam, kas balstīti uz Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam definēto vīziju, bet 4.nodaļā – apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plāna 5. nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto pasākumu un rīcību uzraudzību.

Ar Bauskas novada «Enerģētikas rīcības plānu 2018. – 2025.gadam» melnrakstu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā arī ŠEIT.

Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā. Aptaujas anketas iespējams aizpildīt ŠEIT. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.

Bauskas novada «Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.gadam» projekta publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2018.gada 21.martā plkst.18.00 Bauskas novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Tālrunis informācijai 63922238.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas