Piektdiena, 30. Septembris, 2022. Elma, Elna, Menarda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aicina pieteikt kandidātus jaunveidojamajai vēlēšanu komisijai


Aicina pieteikt kandidātus jaunveidojamajai vēlēšanu komisijai2020.10.28 Komentāri (0) Aicina pieteikt kandidātus jaunveidojamajai vēlēšanu komisijai

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumuRepublikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Bauskas novadā apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces 2020. gada 27. oktobra lēmumiem, Bauskas novadā apvienojamās pašvaldības (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku) aicina pieteikt jaunveidojamās Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātus 2021.gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošanai un organizēšanai, un izsludina pieteikšanos uz 11(vienpadsmit) jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām:

 • vienu Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietu;
 • desmit Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām.

Jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu veidlapas jāiesniedz līdz 2020. gada 13.novembrim Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  (Uzvaras ielā 1, Bauska, 1.stāvs) tā darba laikā  vai sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@bauska.lv.

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit

 • Pieteikumos jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.
   
 • Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām.
   
 • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
   
 • Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
   
 • Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram no Bauskas novadā apvienojamo pašvaldību (Bauska, Iecava, Rundāle un Vecumnieki) domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.
   
 • Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai loceklis nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.
   
 • Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas norādēm, jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā par kandidātiem drīkst pieteikt  esošo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku) vēlēšanu komisiju locekļus.
   
 • Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas