Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aicina noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu


Aicina noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu2018.10.30 Komentāri (0) Aicina noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu

2017. gada 28. decembrī Bauskas novada pašvaldība izdeva Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošos noteikumus, kas nosaka kapsētu darbības un uzturēšanas nosacījumus. Saistošie noteikumi paredz vairākas būtiskas izmaiņas, kas attiecas gan uz kapsētu apsaimniekotāju, gan kapavietu uzturētājiem. Viena no būtiskākajām izmaiņām, ko paredz jaunie noteikumi – Bauskas novada pašvaldības kapsētās kapavietu uzturētājiem (persona, uz kuras vārda ir reģistrēta kapavieta) ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu, kas ir apliecinājums tam, ka personai ir piešķirta un nodota uzturēšanā kapavieta.

 

 

 

Aicinām Bauskas kapsētu kapavietu uzturētājus vērsties SIA „Vides serviss” un noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu. Tālrunis informācijai 63960735, 29420542. Kapavietu uzturēšanas līgumus var noslēgt arī pagastu pārvaldēs! 

 

– Ar Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošajiem noteikumiem un kapavietas uzturēšanas līguma paraugu klātienē var iepazīties SIA „Vides serviss” birojā Salātu ielā 7A, Bauskā, kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv 

 

Bauskas novada kapsētas – digitālā formā www.cemety.lv

 

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, Bauskas novada kapsētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija, ko nodrošināja uzņēmums SIA „Cemety”. Interneta vietnē www.cemety.lv ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama), apbedījumu atrašanās vietu, kā arī ir veikta kapa vietas fotofiksācija.

 

Ir digitalizētas četras Bauskas kapsētas – Šarlotes, Plosta, Jaunie un Vecie kapi, kā arī 28 kapsētas Bauskas novada pagastos. Paralēli informācijai, kas tika ievietota interneta vietnē, ir saņemtas arī kapu kartes drukātā formātā, kurās ir fiksēti visi apbedījumi – gan atpazītie, gan tie, par kuriem informācija vēl ir nepieciešama. Strādājot pie kapu digitalizācijas, nācās konstatēt, ka ne visos gadījumos ir pieejami dati par apbedītajām personām, jo daudzas kapu kopiņas nav identificējamas (nav piemiņas plāksnes ar apbedītā vārdu, uzvārdu, dzimšanas un miršanas datiem), nav saglabājušās vecās kapu grāmatas.

 

Šobrīd joprojām notiek darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt SIA „Vides serviss” (Bauskas kapsētas) vai pagastu pārvaldēs. Sistēma atļauj ievadīt arī papildu informāciju par mirušo cilvēku – kur aizgājējs dzīvojis, strādājis, kādi ir radu raksti, dzimtas koks, fotogrāfijas. Tas nozīmē, ka arī šādā veidā var saglabāt mirušā cilvēka piemiņu.

 

Bauskas kapsētu – Plosta, Šarlotes, Veco un Jauno kapu apsaimniekošanu veic pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Vides serviss”. Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina kapsētas pārziņu darbu, veic vajadzīgos uzturēšanas un labiekārtošanas darbus.  Jūlijā tika atjaunoti soli un nokrāsoti ieejas vārti Vecajos, Jaunajos un Šarlotes kapos.

 

Pamatojoties uz jaunajiem kapsētu uzturēšanas saistošajiem noteikumiem, š.g. jūlijā uzsākta kapavietu aktēšana visās četrās Bauskas kapsētās. Aktēšana ir vairāku darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apzināšana, apsekošana un brīdinājuma zīmes uzstādīšana. Aktēšanas mērķis ir reizi gadā apzināt esošo situāciju kapos, lai noteiktu kapavietas, kas netiek koptas vairāku gadu garumā.

 

Redzot brīdinājuma zīmi par aktētu kapavietu, to nepieciešams sakopt trīs mēnešu laikā. Aktēšana tiks veikta katru gadu. Ja piecus gadus pēc kārtas konstatēs, ka kapavieta netiek kopta, kā arī nebūs noslēgts līgums par kapavietas uzturēšanu, aktētā kapavieta pāries pašvaldības pārvaldījumā un tiks reģistrēta kā bezpiederīgo mirušā/-o kapavieta.

 

SIA „Vides serviss” valdes locekle
Linda Tijone

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas