Piektdiena, 06. Augusts, 2021. Aisma, Askolds

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus


Aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus2018.09.26 Komentāri (0) Aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus

Bauskas novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 29. oktobrim.

 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

 

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

 

Bauskas novada pašvaldība izsludina Bauskas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

 

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijuturpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamosjauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektosārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

 

Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 29.oktobris, plkst.18.00 Bauskas novada pašvaldība Uzvaras iela 1, Klientu apkalpošanas centrs.

 

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 30.11.2018.

 

Projekta īstenošanas termiņš - no 3 līdz 18 mēnešiem. Projekta uzsākšanu iesakām plānot ne ātrāk kā 2019.gada janvārī/februārī”.

 

Nolikums: ŠEIT

Pielikums nr.2-3_iesnieguma viedlapa: ŠEIT

Pielikums nr.4_PMP apliecinājums: ŠEIT

Pielikums nr.1_pašvaldības plāns PMP samazināšanai: ŠEIT

Pielikums nr.5_Vērtēšanas kritēriji: ŠEIT

Metodika - vienreizējā maksājuma piemērošana: ŠEIT

Metodoloģiskās vadlīnijas: ŠEIT

Ministru kabineta noteikumi nr. 460: ŠEIT

Infografika - Soli pa solim: ŠEIT

Informatīvais materiāls: jautājumi - atbildes: ŠEIT

Prezentācija - jauniešu projekti: ŠEIT

 

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

 

Video: ŠEIT 


‌Bauskas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinators: Liene Rotberga,
‌T. 29274437
‌e-pasts: liene.rotberga@bauska.lv
‌Bauskas novada pašvaldība
Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas novads, LV3901, 2.stāvs.
‌Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu.


 

‌Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas