Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aicina aizpildīt aptauju „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam” Bauskas novadā


Aicina aizpildīt aptauju „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam” Bauskas novadā2020.09.10 Komentāri (0) Aicina aizpildīt aptauju „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam” Bauskas novadā

Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam” tiek izstrādāts projekta COMPETE4SECAP ietvaros (līguma nr.754162), ko finansē Apvārsnis 2020 programma.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2020.gada 28.augusta līdz 2020.gada 20.septembrim.

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt sava novada ilgtspējīgu attīstību. Pašvaldībai jāplāno un jāīsteno pasākumi, kas iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā ļauj dzīvot sakārtotā vidē, nodrošinot resursu pieejamību arī nākamajām paaudzēm.

 

 

Bauskas novada pašvaldībā ir izstrādāts novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes līdz 2030.gadam. Šāds plāns pašvaldībai ir nepieciešams, lai sistemātiski turpinātu ne tikai izmaksu samazināšanu pašvaldības ēkās un infrastruktūrā, motivētu iedzīvotājus atjaunot savus mājokļus un meklētu finansējumu pasākumu īstenošanai, bet arī plānotu pasākumus, kas skar pašvaldības infrastruktūras, uzņēmumu un iedzīvotāju spēju pielāgoties klimata pārmaiņām. Plānu izstrādāja SIA „Ekodoma”.

Rīcības plānā līdz 2030.gadam ir izvirzīti vairāki mērķi, tai skaitā, attiecībā pret 2016. gadu samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 20%, enerģijas ražošanas sektorā par 5%, bet novada radītās CO2 emisijas par 20%.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 1.nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 2.nodaļā ir aprakstīta esošā situācija pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu ēkām, enerģijas avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2019. gadam. 3.nodaļa aptver klimata pārmaiņu risku un neaizsargātības izvērtējumu, tajā tiek izanalizēta novada esošā situācija saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmi uz to. 4.nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Bauskas novadam, kas balstīti uz Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam definēto vīziju, bet 5.nodaļā – apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plāna 6.nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto pasākumu un rīcību uzraudzību.

Ar Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam” drukas veidā publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00).

Publiskās apspriešanas aptaujas aizpildīšana tīmekļa vietnē www.VisiDati.lv. Aptaujas lapas pieejamas tīmekļa vietnē www.bauska.lv sadaļā līdzdalība/ publiskā apspriešana, kā arī tās var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi raitis.ignatjevs@bauska.lv. Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā. 
Aptaujas anketa (PDF)

Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam” publiskās apspriešanas diskusija tiks organizēta 2020.gada 12.septembrī plkst. 11.00 Bauskas Vecpilsētas pagalmu un Putras godēšanas svētku laikā, pašvaldības stendā Rātslaukumā Bauskā.

Tālrunis informācijai 63960195.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas