Svētdiena, 05. Februāris, 2023. Agate, Selga, Silga, Sinilga

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

463 miljoni eiro – plānotās investīcijas Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai turpmākajos 7 gados


463 miljoni eiro – plānotās investīcijas Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai turpmākajos 7 gados 2014.06.11 Komentāri (0) 463 miljoni eiro – plānotās investīcijas Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai turpmākajos 7 gados

"Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrija veidos atbalsta programmas kopumā 764 miljonu eiro apmērā, tai skaitā plānotais investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai ir 463 miljoni eiro.
 
Šajā plānošanas periodā mūsu prioritāte būs atbalsts komersantiem, kas ievieš ražošanā jaunus inovatīvus produktus, kur biznesa riski ir augstāki un atbalsts daudzkārt nepieciešamāks. Tikai attīstot inovatīvus un kvalitatīvus nišas produktus ar augstu pievienoto vērtību, uzņēmumu konkurētspējas kāpums būs straujāks, nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi", uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.

Turpmākajos septiņos gados plānotais ES fondu investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās jomās - 463,15 miljoni eiro, t.sk. 193,5 miljoni eiro inovācijas attīstībai un 237,1 miljons eiro mazo un vidējo komersantu attīstībai un tālākai izaugsmei un 32,55 energoefektivitātes paaugstināšanai industriālajos objektos. Ja Eiropas Komisijā tiks savlaicīgi apstiprināti Latvijas nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti, reģionālo biznesa inkubatoru atbalsta programmā Ekonomikas ministrija plāno paātrināti uzsākt inkubatoru operatoru atlasi.

Lai sekmētu inovācijas attīstību Latvijā, kopējās investīcijas Ekonomikas ministrijas programmu ietvaros plānotas 193,5 miljonu eiro apmērā. Ekonomikas ministrija arī šajā plānošanas periodā plāno turpināt kompetences centru un inovācijas vaučeru atbalsta programmas, lai veicinātu jaunu produktu attīstību un ieviešanu ražošanā, kā arī nodarbināto apmācību. Inovācijas motivācijas programma veicinās un pilnveidos prasmes inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Ievērojams finansējuma palielinājums plānots tehnoloģiju pārneses programmai, paplašinot piedāvāto pakalpojumu loku un fokusējoties uz ieņēmumu radīšanu no intelektuālā īpašuma licencēšanas un kontraktpētījumu veikšanas.

Nolūkā sekmēt Latvijas konkurētspēju ārējos tirgos, atbalsts mazo un vidējo komersantu (MVK) konkurētspējas un eksportspējas stiprināšanai plānots 237,1 miljonus eiro. Atbalstam MVK konkurētspējas veicināšanai tiek strādāts pie biznesa inkubatoru, klasteru, ārējo tirgu apgūšanas, industriālo zonu attīstības atbalsta programmām, kā arī aizdevumu un garantiju programmām, īpašu vērību pievēršot uzņēmējdarbības uzsācēju atbalstam. Plānota arī atsevišķa programma Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanai. Tāpat plānota programma jaunu tehnoloģiski intensīvu iesācējuzņēmumu atbalstam tehnoloģiju akseleratoros un plānots turpināt arī riska kapitāla investīciju programmu, lai veicinātu ātrāku uzņēmumu izaugsmi un attīstību.

Lai efektīvāk izmantotu publisko finansējumu un to koncentrētu uz uzņēmējdarbības attīstību visvairāk ierobežojošo šķēršļu mazināšanu, atbalsts ražošanas iekārtu un tehnoloģiju nomaiņai komersantiem turpmāk būs pieejams, izmantojot finanšu instrumentus (garantijas un aizdevumus); atbalsts uzņēmumiem jaunu iekārtu iegādei grantu veidā vairs netiek plānots.
Ekonomikas ministrijas plānotās atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai un indikatīvais ES fondu finansējuma sadalījums:

Atbalsta programmas inovācijas attīstībai, t.sk.:   Atbalsta programmas mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanai, t.sk.:  
Kompetences centri 102,3 milj. EUR Finanšu pieejamība (aizdevumi, garantijas) 61,4 milj. EUR
Tehnoloģiju pārnese 49,5 milj. EUR Biznesa inkubatori 31 milj. EUR
Inovācijas vaučeri 7 milj. EUR Ārējo tirgu apgūšana 31,8 milj. EUR
    Klasteru programma 6,2 milj. EUR
    Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un pasākumu piesaiste 20 milj. EUR
Inovāciju motivācija 4,8 milj. EUR        
Nodarbināto apmācības 29,9 milj. EUR     Industriālo zonu attīstība     21,7 milj. EUR
    Riska kapitāls 45 milj. EUR
    Tehnoloģiju akseleratori 20 milj. EUR
    Energoefektivitāte industriālajos objektos 32,55 milj. EUR
Kopā: 193,5 milj. EUR Kopā: 269,65 milj. EUR

2014. gada pirmajā pusē Ekonomikas ministrijā kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Garantiju aģentūru un Latvijas Attīstības finanšu institūciju „Altum" kopumā organizēja 10 biznesa forumus „Atbalsts uzņēmējiem", kopā pulcējot aptuveni 800 komersantus, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus no Jēkabpils, Kuldīgas, Liepājas, Limbažiem, Madonas, Saldus, Smiltenes, Balviem, Talsiem un Rīgas. Forumos informējām komersantus par plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014. - 2020. gada ES fondu plānošanas periodā, kā arī sniedzām plašu informāciju par šobrīd pieejamajām atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, inovāciju attīstībai un pētniecībai

Ekonomikas ministrijas Youtube kanālā ir publicētas pirmo foruma prezentāciju video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpmZGd71QJG_FI4bqIWKHXG4tDqyVPyG.
Pārējās tiks publicētas pakāpeniski tuvāko dienu laikā.
Forumos sniegtās prezentācijas publicētas Ekonomikas ministrijas Slideshare kanālā: www.slideshare.net/ekonomikas_ministrija

Informācijas avots:http://em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=34098&cat=621


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas