Otrdiena, 09. Marts, 2021. Ēvalds

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

2018./2019.mācību gada prioritātes Bauskas un Rundāles novadā


2018.08.28 Komentāri (0) 2018./2019.mācību gada prioritātes Bauskas un Rundāles novadā

Karstā un neparastā vasara paskrējusi vēja spārniem, klāt septembris. Laiks mūs vēl lutina ar vasarīgiem siltuma mirkļiem, taču naktīs jau manāms rudens tuvums ar dzestrumu un rasainiem rītiem. Aizvadīta Bauskas novada pedagogu Augusta konference. Klāt jauns darba cēliens.

 

Lai gan jaunā mācību satura ieviešana atlikta uz gadu, tomēr Bauskas novada izglītības iestādes centīsies mācību procesa organizēšanā un norisē veicināt pedagogu sadarbību un līdzdalību, jo 2018./2019.mācību gada „atslēgas vārds” – Līdzdalība. Visplašākajā šī vārda nozīmē. Tā esam nonākuši līdz vienas no caurviju prasmes ieviešanai: sadarbība un līdzdalība. Šīs prasmes definīcija (mērķis) nosaka, ka izglītojamais (skolēns) audzēknis prot un grib efektīvi sadarboties, atbilstoši mērķim un situācijai, izmanto daudzveidīgus saziņas veidus. Domā un rīkojas kā atbildīgs sabiedrības pilsonis, balstoties uz izpratni par daudzveidīgām interesēm un vēlmi sadarboties, līdzdarboties ar citiem.

 

Mācību priekšmetu jomu koordinatoriem, metodiskā darba vadītājiem novados un izglītības iestādēs jāplāno, lai tas kļūtu par ikdienu. Svarīga ir katra mācību stunda, tās kvalitāte. Skolēniem un vecākiem ikviens mācību gads ir tikai viens, attiecīgajā laikā un vietā un tam ir jāsniedz izglītība attiecīgajā pakāpē. To nevar ietekmēt ne tas, ka kaut kas ir atlikts vai pietrūcis. Ir jāstrādā tagad un šodien, rīt, parīt, un tā uz priekšu. Jau tagad normatīvā bāze un izglītības iestāžu patstāvība ir tik liela, ka nav nekādu ierobežojumu kvalitatīvai pedagoģiskā procesa norisei.

 

Prioritātes 2018./2019.mācību gadam Bauskas un Rundāles novadā:

  • Izglītības kvalitātes pilnveidošana kompetenču pieejā organizēta mācību procesa kontekstā, veicinot pedagogu sadarbību un līdzdalību;
  • Katra izglītojamā kompetences un talantu attīstīšana atbilstoši viņa spējām un prasmēm;
  • Skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes, patriotisma veicināšana, apgūstot novada mācību un aktivizējot līdzdalību skolas, vietējās kopienas un valsts dzīvē;
  • Fiziski un emocionāli drošas, atbalstošas, veselīgas, izglītojošas un iekļaujošas mācību vides veidošana;
  • Pieejamības nodrošināšana karjeras atbalsta pasākumiem.

 

Jau ilgu laiku izglītībā metodiskais darbs Bauskas un Rundāles novadā ir kopējs, tāpēc mācību gada prioritātes noteiktas abiem novadiem. Šogad aktīvi līdzdarbosies arī Iecavas un Vecumnieku novads. Notiek sadarbība ar Jelgavas novadu, izteicis vēlmi līdzdarboties Neretas novads. Bauska veidojas par Zemgales reģionālo centru izglītībā.

 

Māra Bauvare, 
Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas