Trešdiena, 30. Septembris, 2020. Elma, Elna, Menarda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa


1. Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šiem iemesliem:
  1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
  2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par  pamatvārdu;
  3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
  4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav  izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu
 6) personai mainīts dzimums;
 7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu; 7.punktā minētajā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura  nav sasniegusi 15 gadu vecumu.
2. Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
3. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas, ievērojot 2.punktā minētos nosacījumus.
4. Persona, kura vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu.
5. Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.
6. Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu ( vārdu un uzvārdu), iesniegumu iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
7. Iesniegumam pievieno: 
   1) dzimšanas apliecību,
   2) laulības apliecību, ja persona ir laulībā;
   3) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra, izrakstu no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu vai likumīgā spēkā stājušos  tiesas spriedumu par laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu;
   4) nepilngadīga bērna dzimšanas apliecību;
   5) fotogrāfiju ( 4,5 x 3,5 cm).
8. Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, dzimtsarakstu nodaļai iesniedz iesniegumu personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
9. Iesniegumam pievieno:
  1) tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;
  2) nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.
  3) izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2.vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75gadiem,-izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai( otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „latvietis”.
10. Lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu ( vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu personai tiek paziņots Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
11. Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 euro, kas jāsamaksā iesnieguma iesniegšanas dienā.
12. Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:
  1)    nepilngadīga persona, kuras viens no vecākiem vai abi vecāki notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
  2)    persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)”.
13. Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

 

Pakalpojumu sniedzēja Rātslaukums 1, Bauskā, darba laiks

Pirmdiena                9.00-12.00   un  13.00-18.00
Otrdiena                  9.00-12.00   un  13.00-17.00
Trešdiena                9.00-12.00   un  13.00-17.00
Ceturtdiena             9.00-12.00   un   13.00-17.00
Piektdiena               9.00-12.00

Jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu sazināties pa tālruni 63924589, mob.27808544  vai
elektroniski sandra.kolberga@bauska.lv