Piektdiena, 18. Septembris, 2020. Alita, Elita, Liesma

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pakalpojumu izcenojumi


1. Valsts nodevas likmes,saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906, ir šādas:
1.1. laulības reģistrācija -14 euro;
1.2.civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana (labošana un papildināšana) vai atjaunošana- 7 euro;
1.3. atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana- 7 euro.

2. No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
2.1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
2.2.personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
2.3.personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
2.4.bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
2.5.daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīves- vieta pai papildu adrese.

3. Valsts nodevu neiekasē:
3.1.ja civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
3.2.ja atkārtota civisltāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās, aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās, kā arī politiski represēto personu reabilitācijas lietās.
   
4. Pamatojoties uz Bauskas novada domes 26.11.2015. lēmumu  (prot.Nr.23,15.p. “Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”) ir noteiktas šādas dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenas: 
4.1. laulības reģistrācijas ceremonija (bez muzikālā pavadījuma un dzejas)- 7,11 euro;
4.2.svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kāzu jubileju ceremonija, (ar muzikālo pavadījumu un dzeju) – 48,05 euro; 
4.3.visa veida arhīva dokumentu sagatavošana-  4,27 euro.

5. No maksas pakalpojumiem atbrīvo:
5.1. visas tās pašas personas, kā tas paredzēts 27.09.2013.izdotajos Ministru kabineta noteikumos Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”(sk.iepriekš 2. un 3.punktu);
5.2. pārus, kuri atzīmē 50 gadu kāzu jubileju, t.i. „Zelta kāzu” svinības.

 

Jautājumu gadījumā sazināties pa tālruni 63924589, mob.27808544  vai elektroniski sandra.kolberga@bauska.lv