Sestdiena, 31. Oktobris, 2020. Rinalda, Rinalds, Valts

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Laulības reģistrācija


Pirmslaulību mācību programma

1. Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei  noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
Iesnieguma veidlapa: ŠEIT
2. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
    1) bijušā laulātā miršanas apliecību;
    2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības
        šķiršanas apliecību;
    3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai 
       atzīta par spēkā neesošu;
    4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra 
        ar ziņām par laulības šķiršanu.
3. Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu, vai  bāriņtiesas rakstveida atļauju.
4. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. 
5. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.
6. Ārzemnieks papildus jau minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
7. Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikumā norādītie šķēršli laulības noslēgšanai.    
8. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus, piemēram,  Bauskas novadā  dzimtsarakstu nodaļas darbinieces  laulību laulību reģistrē Bauskas un Mežotnes pilīs.

 


Pakalpojumu sniedzēja Rātslaukums 1, Bauskā, darba laiks

Pirmdiena:  9.00-12.00 un 13.00-18.00
Otrdiena:  9.00-12.00 un 13.00-17.00
Trešdiena:  9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdiena:  9.00-12.00 un 13.00-17.00
Piektdiena:  9.00-12.00

Jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu sazināties pa tālruni 63924589, mob.27808544  vai
elektroniski sandra.kolberga@bauska.lv