Ceturtdiena, 21. Janvāris, 2021. Agne, Agnese, Agnija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Būvniecības informācija


Informējam, ka Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) publiskā portāla tīmekļa vietnes https://bis.gov.lv/bisp/lv   sadaļā ,,E-pakalpojumi” ir pieejama funkcionalitāte ,,Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem”. Līdz ar to pašvaldībai (būvvaldei), izmantojot BIS, tiek nodrošināta Būvniecības likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteiktā pienākuma ,,paziņot sabiedrībai par būvniecības ieceri/ pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas/lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot attiecīgo informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā” izpilde.

Būvniecības informācija no 2014.gada 1.oktobra - 2016.gada 18.jūlijam

Būvniecības ieceres - Būvatļaujas Bauskas novadā

Būvniecības ieceres - Būvatļaujas Iecavas novadā

Būvniecības ieceres - Būvatļaujas Rundāles novadā

Būvniecības ieceres - Būvatļaujas Vecumnieku novadā

Informācija aktualizēta 2016.gada 18.jūlijā. plkst.13.40

 

Būvniecības informācija līdz 2014.gada 1.oktobrim.

Bauskas novads
iesniegumi       akcepti        būvatļaujas

Iecavas novads
iesniegumi       akcepti        būvatļaujas

Rundāles novads
iesniegumi       akcepti        būvatļaujas 

Vecumnieku novads
iesniegumi      akcepti        būvatļaujas

2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads
janvārī janvārī janvārī janvārī
februārī februārī februārī februārī
martā martā martā martā
aprīlī aprīlī aprīlī aprīlī
maijā maijā maijā maijā
jūnijā jūnijā jūnijā jūnijā
jūlijā jūlijā jūlijā jūlijā
augustā augustā augustā augustā
septembrī septembrī septembrī septembrī
oktobrī oktobrī oktobrī oktobrī
novembrī novembrī novembrī novembrī
decembrī decembrī decembrī decembrī