Pirmdiena, 25. Oktobris, 2021. Beatrise, Beāte

 

63922238

Notiek ielāde ...

Leidimo organizuoti viešuosius renginius išdavimas


Leidimo organizuoti viešuosius renginius išdavimas
 
Jei ketinate organizuoti viešąjį (kultūros, sporto arba reklamos) renginį Bauskės krašte, Latvijos Respublikoje nustatyta tvarka būtina gauti Bauskės krašto savivaldybės leidimą oragnizuoti viešąjį renginį.

Kas yra viešasis renginys?

Viešasis renginys – fizinio arba juridinio asmens planuojamas ir organizuojamas visuomenei skirtas šventinis, atminimo, pramoginis, sporto arba poilsio renginys viešojoje vietoje, nepriklausomai nuo to, kam ji priklauso.
Renginio organizatorius – veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo arba valstybinė ar savivaldybės įstaiga, planuojanti ir organizuojanti viešąjį renginį. 

Kada nereikia leidimo?
Leidimo organizuoti viešąjį renginį nereikia, jeigu renginį organizuoja valstybinė arba savivaldybės įstaiga, taip pat viešųjų renginių organizavimui patalpose ir viešųjų renginių organizavimui sporto bazėse. Jeigu viešąjį renginį organizuoja valstybinė arba savivaldybės įstaiga, ji informuoja savivaldybę apie renginio vietą ir laiką. 

Viešųjų renginių organizavimo leidimo gavimas netaikomas:
1.    Nustatyta tvarka registruotų religinių organizacijų organizuotiems renginiams bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse ir kitose šioms organizacijoms priklausančiose teritorijose;
2.    Susirinkimams, eitynėms ir piketams, kurie reglamentuoti atskirame įstatyme „Dėl susibūrimų, eitynių ir piketų“;
3.    Laidotuvių ceremonijoms.
Svarbu!
Valstybinės ir savivaldybių įstaigos viešųjų renginių neorganizuoja ir savivaldybė neišduoda leidimų tokiems renginiams organizuoti atminimo dienomis: kovo 25 d., gegužės 8 d., birželio 14 d. ir liepos 4 d. Šiomis dienomis galima organizuoti tik atminimo dienai skirtus renginius.

Kaip gauti leidimą?
Ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki atitinkamo renginio dienos būtina pateikti rašytinį pareiškimą kartu su reikiamais dokumentais  Bauskės krašto savivaldybės Klientų aptarnavimo centrui, Uzvaras ielā 1, Bauskė.

Kur rasti pareiškimo blanką?
Pareiškimo blanką galima parsisiųsti čia

Kokių reikia dokumentų? 
Prie pareiškimo būtina pridėti:
1.    Sutarčių, kurias renginio organizatorius sudarė su tvarką palaikančiais asmenimis ir asmenimis, atsakingais už techninį viešojo renginio saugumą bei viešąją tvarką ir saugą, kopijas, parodant originalus;
2.    Detalų renginio planą;
3.    Renginio eigos vietos savininko rašytinį sutikimą organizavimui, jeigu jis nėra renginio organizatorius;
4.    Jei viešojo renginio vietoje bus ar bus naudojama pavojinga įranga, renginio organizatorius prie pareiškimo prideda norminiuose aktuose numatytų pavojingų įrenginių valdytojui jų naudojimui būtinų leidimų bei kitų įrenginių naudojimui reikiamų dokumentų kopijas ir parodo originalus.
Pateikdamas pareiškimą renginio organizatorius parodo tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinio asmens atstovas – dokumentus, patvirtinančius jo teisę atstovauti atitinkamam juridiniam asmeniui.

Taip pat renginio organizatorius pareiškimo kopiją turi nusiųsti Valstybinės policijos Žiemgalos regiono valdybos Bauskės nuovadai.

Jeigu savivaldybė priima nutarimą išduoti leidimą organizuoti viešąjį renginį, renginio organizatorius apdraudžia savo civilinę atsakomybę. Leidimą organizuoti viešąjį renginį savivaldybė išduoda renginio organizatoriui pateikus jo civilinės atsakomybės draudimą patvirtinančio dokumento kopiją ir parodžius originalą. Civilinės atsakomybės draudimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas renginio organizatorius pateikia ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki planuojamo viešojo renginio pradžios. Jeigu renginio organizatorius nustatytu laiku nepateikia civilinės atsakomybės draudimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, savivaldybė neišduoda leidimo organizuoti atitinkamą renginį.

Kokie norminiai aktai reglamentuoja viešųjų renginių organizavimą?

Viešųjų pramoginių ir šventinių renginių saugumo įstatymas („LV“, 104 (3262), 2005-07-06);
MK 2007-05-08 nuostatai Nr. 298 „Nuostatai dėl viešojo renginio organizatoriaus civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ („LV“, 76 (3652), 2007-05-11);
MK  2006-06-27 nuostatai Nr. 526 „Tvarka, pagal kurią renginio organizatorius užtikrina greitąją medicinos pagalbą viešojo renginio metu“ („LV“, 101 (3469), 2006-06-30).

Kokia yra paslaugos kaina? 
Nemokama paslauga

Per kiek laiko priimamas nutarimas?
Leidimų ir licencijų išdavimo komisija nutarimą priima per 10 darbo dienų nuo pateikimo dienos (jeigu pareiškimas ir visi būtini dokumentai pateikti ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki renginio pradžios).

Su kuo susisiekti iškilus klausimams?
Klientų aptarnavimo centro tel. 63922238, el. paštas: dome@bauska.lv

Leidimų ir licencijų išdavimo komisija:
Komisijos pirmininkas:

Komisijos nariai:
Līga Kausiniece, tālr.63921944, e-pasts: liga.kausiniece@bauska.lv
​Rudīte Čakāne
Jānis Dūmiņš
Andris Arcimovičs
Evita Grigorjeva

Komisijos nuostatus žiūrėti čia!