Trešdiena, 29. Marts, 2023. Agija, Aldonis

 

63922238

Notiek ielāde ...

Leidimas prekiauti gatvėje viešosiose vietose


Leidimas prekiauti gatvėje viešosiose vietose 
 

Prekyba gatvėje – tai prekių pardavimas savivaldybės įrengtose arba su savivaldybėmis suderintose viešosiose vietose, taip pat prekyba iš kilnojamojo mažmeninės prekybos taško.
Viešoji vieta – bet kuri ne pastate ir ne nuolatinės prekybos vietoje esanti vieta, kurioje, nepriklausomai nuo jos nuosavybės formos, gali lankytis vartotojai.

Kaip gauti leidimą?
Norint gauti savivaldybės leidimą prekybai gatvėje arba jos organizavimui, bent prieš penkias darbo dienas iki atitinkamo renginio būtina pateikti rašytinį pareiškimą kartu su reikiamais dokumentais Bauskės krašto savivaldybės Klientų aptarnavimo centrui, Uzvaras ielā 1, Bauskė.
Pareiškimą ir prie jo pridėtus dokumentus galima pateikti ir elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu dome@bauska.lv.

Kur rasti pareiškimo blanką?
Pareiškimo blanką rasite čia


Kokių reikia dokumentų?
Prie pareiškimo pridedami šie dokumentai:
1.    Ūkinės veiklos registraciją patvirtinančio dokumento kopija;
2.    Fizinio asmens patvirtinimas, kad jis nevykdo ūkinės veiklos arba pagal įstatymą „Dėl gyventojų pajamų mokesčio“ gali nesiregistruoti kaip ūkinės veiklos vykdytojas, taip pat neįdarbina kitų asmenų;
3.    Jeigu planuojamas nuosavos pagamintos žemės ūkio produkcijos pardavimas – žemės naudojimo teisėtumas (jeigu prekybininko nuosavybė, iš kurios gaunama žemės ūkio produkcija, neregistruota Bauskės krašte – dokumentinio patvirtinimo kopija);
4.    Jeigu prekiaujama maisto prekėmis, dokumentai, suteikiantys teisę dalyvauti maisto apyvartoje ir prekybos metu laikytis norminiuose aktuose nustatytų maisto apyvartos reikalavimų (pvz., veterinarijos, higienos, ženklinimo reikalavimai maisto apyvartai);
5.    Atskiroms verslo arba ūkinės veiklos rūšims arba prekių prekybai pagal norminius aktus būtinos licencijos (pvz., akcizais apmokestinamų prekių – alkoholinių gėrimų, tabako gaminių prekybai);
6.    Suderinimas su nekilnojamojo turto savininku arba teisėtu valdytoju – privačiu asmeniu, arba valstybės nuosavybės nekilnojamojo turto valdytoju dėl planuojamos prekybos, jei bus prekiaujama minėtame nekilnojamame turte;
7.    Suderinimas su renginio organizatoriumi dėl prekybos vykdymo renginio metu ir vietoje, jei prekyba planuojama atitinkamo renginio metu ir vietoje, išskyrus atvejį, jeigu renginio organizatorius – Bauskės krašto savivaldybė arba jos įsteigta tarnyba.

Per kiek laiko priimamas nutarimas ir išduodamas leidimas?
Savivaldybė per penkias darbo dienas išnagrinėja ir suteikia leidimą arba priima nutarimą neišduoti leidimo ir raštu apie tai informuoja pareiškimo pateikėją.

 

Kokie norminiai aktai reglamentuoja viešųjų renginių organizavimą? 
MK 2010-05-12 nuostatai Nr. 440 „Nuostatai dėl prekybos rūšių, kurios suderinamos su savivaldybe, ir prekybos organizavimo tvarkos”.
Alkoholinių gėrimų apyvartos įstatymas.

Kiek kainuoja paslauga?
Nemokama paslauga.

Su kuo susisiekti iškilus klausimams?
Klientų aptarnavimo centro tel. 63922238, el. paštas: dome@bauska.lv
Leidimų ir licencijų išdavimo komisija:
Komisijos pirmininkas:

Komisijos nariai:
Līga Kausiniece, tālr.63921944, e-pasts: liga.kausiniece@bauska.lv
Rudīte Čakāne
Jānis Dūmiņš
Andris Arcimovičs
Evita Grigorjeva

Komisijos nuostatus žiūrėti čia!