Pirmdiena, 25. Oktobris, 2021. Beatrise, Beāte

 

63922238

Notiek ielāde ...

Leidimas organizuoti susirinkimus, eitynes, piketus


Leidimas organizuoti susirinkimus, eitynes, piketus 

Jeigu ketinate organizuoti viešąjį susibūrimą, eitynes, piketą Bauskės krašte, pagal įstatymą „Dėl susibūrimų, eitynių ir piketų“ (įstatymas) būtina gauti Bauskės krašto savivaldybės leidimą.
Kiekvienas asmuo pagal įstatymą turi teisę organizuoti taikius susirinkimus, eitynes ir piketus, taip pat juose dalyvauti.

Įstatymas netaikomas: 
1.    Viešiesiems šventiniams, atminimo, pramogų, sporto ar poilsio renginiams, kurie reglamentuoti Viešųjų pramoginių ir šventinių renginių saugumo įstatyme;
2.    Įstatyme nustatyta tvarka registruotų religinių organizacijų organizuojamiems renginiams bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse, bažnyčioms priklausančiuose žemės sklypuose arba kitose šiam tikslui numatytose vietose;
3.    Santuokos arba laidotuvių ceremonijoms;
4.    Reklaminiams renginiams.

 

Kaip gauti leidimą? 
Paraiška pateikiama ne anksčiau kaip prieš keturis mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki atitinkamo renginio. Jei dėl objektyvių priežasčių apie įvykį, dėl kurio organizuojamas konkretus renginys, nebuvo įmanoma sužinoti anksčiau kaip prieš 10 darbo dienų, paraiška dėl susirinkimo, eitynių arba piketo organizavimo pateikiama kaip įmanoma anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki planuojamo renginio pradžios. Paraiška kartu su būtinais dokumentais pateikiama Bauskės krašto savivaldybės Klientų aptarnavimo centrui, Uzvaras iela 1, Bauskė.

 

Kur rasti paraiškos blanką?
Paraiškos blanką galima parsisiųsti čia

Paraiškoje nurodoma:
1.    Renginio rūšis (susirinkimas, eitynės, piketas); 
2.    Renginio tikslas;
3.    Renginio data, pradžios ir pabaigos laikas;
4.    Susirinkimo arba piketo vieta, eitynių maršrutas;
5.    Planuojamas dalyvių skaičius;
6.    Kokios paramos prašoma savivaldybės ir policijos netrukdomai renginio eigai užtikrinti;
7.    Organizatorius (vienas ar keli) ir telefono numeris, kuriuo galima su juo susisiekti;
8.    Renginio vedėjas;
9.    Renginio vedėjo padėjėjai bei tvarką palaikantys asmenys.

Pateikdamas paraišką, fizinis asmuo parodo savo pasą, o juridinio asmens atstovas parodo savo pasą ir pateikia juridinio asmens įgaliojimą pateikti paraišką.

Paraiškoje turi būti nurodyti kiekvieno joje paminėto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, o juridinių asmenų – visas pavadinimas, juridinis adresas ir registracijos numeris.

Kokių reikia dokumentų? 
Prie paraiškos būtina pridėti:
1.    Tvarką palaikančių asmenų sąrašą su jų parašais, patvirtinančiais sutikimą dalyvauti renginyje ir palaikyti tvarką arba sutarties kopija, jei renginio organizatorius sudarė viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo sutartį su apsaugos įmone;
2.    Renginio vietos savininko arba valdytojo rašytinį sutikimą renginio organizavimui, jeigu jis nėra renginio organizatorius ir renginys bus organizuojamas jam priklausančioje teritorijoje arba privačioje valdoje esančiame žemės sklype. 

Renginio vedėjas ir jo padėjėjai kartu su paraiška pateikia pranešimą, kad jie prisiima atsakomybę už šio įstatymo normų laikymąsi renginio metu.

Savivaldybės darbuotojas pateikėjo paraiškos egzemplioriuje padaro paraiškos pateikimo laiko žymą.

Paraiškos nuorašą savivaldybė nusiunčia atitinkamam teritoriniam Valstybinės policijos struktūriniam padaliniui.

Savivaldybė turi teisę priimti nutarimą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių apie įvykį, dėl kurio organizuojamas šis renginys, nebuvo įmanoma sužinoti anksčiau kaip prieš 10 darbo dienų, savivaldybė turi teisę priimti minėtą nutarimą ne vėliau kaip prieš 6 valandas iki renginio pradžios. 

Kokie norminiai aktai reglamentuoja susirinkimų, eitynių, piketų organizavimą?
Įstatymas „Dėl susibūrimų, eitynių ir piketų“ (1997-01-16)

Kokia yra paslaugos kaina? 
Nemokama paslauga

Su kuo susisiekti iškilus klausimams?
Klientų aptarnavimo centro tel.: 63922238, el. paštas: dome@bauska.lv

Leidimų ir licencijų išdavimo komisija:
Komisijos pirmininkas:

Komisijos nariai:
Līga Kausiniece, tālr.63921944, e-pasts: liga.kausiniece@bauska.lv
​Rudīte Čakāne
Jānis Dūmiņš
Andris Arcimovičs
Evita Grigorjeva

Komisijos nuostatus žiūrėti čia!