Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

 

63922238

Notiek ielāde ...

Savivaldybė


Bauskės krašto savivaldybė – tai vietos valdžia, kuri, tarpininkaujant piliečių išrinktiems atstovams – Bauskės krašto tarybai ir suformuotoms institucijoms bei tarnyboms, Bauskės krašto administracinėje teritorijoje užtikrina įstatymo nustatytų funkcijų, įstatymo „Dėl savivaldybių“ nustatyta tvarka Ministrų kabineto pavedimų ir savivaldybių savanoriškų iniciatyvų vykdymą, atsižvelgiant į valstybės ir Bauskės krašto administracinių teritorijų gyventojų interesus.

Savivaldybės administracinis centras – Bauskės miestas.

Bauskės kraštą sudaro šie teritoriniai vienetai: Bauskės miestas ir Brunavos, Ceraukstės, Cuodės, Davinių, Gailyčių, Yslycės, Mežuotnės, Vecsaulės valsčiai.

Tarybą sudaro septyniolika deputatų. Siekiant užtikrinti tarybos veiklą, sudaryti keturi nuolatiniai komitetai: Finansų komitetas, Socialinių ir sveikatos reikalų komitetas, Aplinkos ir plėtros komitetas, Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas.

Siekiant užtikrinti tarybos priimtų nutarimų vykdymą, jos darbo organizacinį ir techninį aptarnavimą, taip pat savivaldybei perduotų funkcijų vykdymą, Taryba yra suformavusi šias tarnybas:
•    Bauskės krašto administraciją.
•    Valsčių valdybas.
•    20 švietimo įstaigų, taip pat valstybinę gimnazija, tris vidurines mokyklas, specialiąją pagrindinę mokyklą-internatą, 8 pagrindines mokyklas, 2 pradines mokyklas, 3 profesinės krypties ugdymo įstaigas, interesų ugdymo įstaigas.
•    Bauskės Centrinę biblioteką.
•    Kultūros įstaigas.
•    Socialinės rūpybos įstaigas.
•    Kitas įstaigas: sporto centrą „Mēmele“, Bauskės krašto našlaičių teismą, Bauskės krašto socialinę tarnybą.

Bauskės krašto taryba turi kapitalo dalis aštuoniose kapitalo bendrovėse:
•    SIA „Bauskasslimnīca“ – sveikatos priežiūra;
•    SIA „Zemgales mutes veselības centrs“ – odontologinės paslaugos;
•    SIA „Vides serviss“ – buitinių atliekų tvarkyba, teritorijų ir objektų įrengimas, želdinimas, priežiūra ir nekilnojamojo turto administravimas;
•    SIA „Bauskas ūdens“ – vandens surinkimas, nuotekų valymas;
•    SIA „Bauskas siltums“ – šiluminės energijos gamyba, valdymas ir realizavimas;
•    SIA „Īslīces ūdens“ – komunalinės paslaugos, šildymas, sanitariniai-techniniai darbai;