Bauskas novada dome

Vispārējā tipa pansionāts "Derpele"