Trešdiena, 24. Janvāris, 2018. Eglons, Krišs, Ksenija
Sazinies ar mums 80003939

Atbalsts tūrisma uzņēmējiem


BAUSKAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
 

• Savas kompetences ietvaros sniedz atbalstu un bezmaksas konsultācijas par tūrisma jautājumiem (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem);
• Ievieto apsekotos un prasībām atbilstošos tūrisma pakalpojumu sniedzējus tūrisma datubāzē www.tourism.bauska.lv;
• Izsniedz izziņu (LAD, LVC u.c. institūcijām) par tūrisma pakalpojumu sniedzēja atrašanos tūrisma datu bāzē www.tourism.bauska.lv ;
• TIC birojā izvieto Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju reklāmas materiālus, veicina reklāmas materiālu savstarpējo apmaiņu;
• Sadarbojas ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem tūrisma produktu veidošanā un popularizēšanā;
• Organizē informatīvus seminārus, izsūta aktuālu informāciju datubāzē esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
• Organizē tūrisma brošūru, karšu u.c. informatīvu materiālu par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem izdošanu un izplatīšanu;
• Pārstāv Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma intereses dažādās institūcijās (Zemgales plānošanas reģionā, Zemgales tūrisma asociācijā, Tūrisma attīstības valsts aģentūrā);
• Koordinē un realizē Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma mārketinga aktivitātes ( dalība tūrisma izstādē Balttour un citās starptautiskajās tūrisma izstādēs un darba semināros).

Adrese un kontakti: 
Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901
Tālr./fakss 63923797, 27746484,  inese.turkupole.zilpure@bauska.lv  

Kontaktpersona: Inese Turkupole-Zilpure

Darba laiks:
Janvāris - Aprīlis              P-Pt   9:00-17:00      S, Sv  10:00-14:00
Maijs                               P-Pt   9:00-17:00      S, Sv  10:00-16:00
Jūnijs - Augusts              P-Pt    9:00-18:00     S, Sv  10:00-16:00
Septembris                     P-Pt   9:00-17:00      S, Sv  10:00-16:00
Oktobris - Decembris      P-Pt   9:00-17:00      S, Sv  10:00-14:00


 

Noderīgas saites tūrisma uzņēmējiem

Tūrisma informācija un organizācijas:

•    Informācijas ievietošana valsts tūrisma portālā www.latvia.travel http://www.tava.gov.lv/lv/informacijas-ievietosana 
•    Latvijas tūrisma organizācijas http://www.tava.gov.lv/lv/turisma-organizacijas 


Mācību materiāli un statistika:

•    Tūrisma produktu veidošana http://www.tava.gov.lv/lv/turisma-produktu-veidosana 
•    Tūrisma pētījumi, statistika http://www.tava.gov.lv/lv/petijumi 
•    "Lauku Ceļotāja" e-mācību vietne http://macies.celotajs.lv/ 
•    LR Centrālās statistikas pārvaldes tūrismu raksturojošie dati http://data.csb.gov.lv/

•    Kvalitātes sertifikāts Q-Latvia http://www.tava.gov.lv/lv/q-latvia 
•    Naktsmītņu sertifikācija  http://www.lvra.lv/lv/sertifikacija.html 
•    Kvalitātes prasības lauku tūrisma mītnēm http://www.celotajs.lv/cont/prof/quality_lv.html
•    Latvijas tūrisma mītņu nacionālo eko-sertifikātu "Zaļais sertifikāts" un kultūras mantojuma zīme „Latviskais mantojums” http://www.celotajs.lv/cont/prof/quality/certificates_lv.html 

Likumi un noteikumi:

•    Tūrisma likums http://likumi.lv/doc.php?id=50026 
•    Likumi un normatīvie akti lauku tūrisma uzņēmējiem http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/likumi?lang=lv 
•    Tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=184352
•    Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=242655 
•    Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana http://likumi.lv/doc.php?id=110209 
•    Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību http://likumi.lv/doc.php?id=208158&from=off