Sestdiena, 25. Marts, 2017. Marita, Māra, Mārīte
Sazinies ar mums 63922238

Uzņēmējdarbība


Bauskas novads izvietots Latvijas un Zemgales reģiona centrālajā daļā, robežojas ar Lietuvas Republiku, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Jelgavas un Ozolnieku novadiem. Zemgale izsenis tiek dēvēta par Latvijas maizes klēti. Galvenā uzņēmējdarbības joma Bauskas novadā ir lauksaimniecība – lopkopība un graudaugu ražošana. Auglīgās lauksaimniecības zemes un labvēlīgais ģeogrāfiskais izvietojums veicina lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu veiksmīgu darbību. Bauskas novadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 52 970,5 ha, pārsvarā tās ir ar auglību virs 60 ballēm. Meža teritorijas ir nelielas, to kopējā platība novadā ir 15 630,3 ha. Via Baltica – valsts galvenais autoceļš A7 Rīga – Bauska – Lietuvas Republika nodrošina cilvēku un transporta plūsmas gan Rīgas, gan Lietuvas virzienos. Ir sasaite ar starptautisko un starppilsētu satiksmes virzienu Krievija – Daugavpils – Aizkraukle – Bauska – Eleja – Dobele - Liepāja. Bauskas atrašanās satiksmes mezglā dod iespēju attīstīt Bauskas Industriālo un loģistikas parku, izbūvējot tam pieslēgumu starptautiskajai automaģistrālei Via Baltica. 

Pēc SIA „ Lursoft” datiem Bauskas novada lielākie uzņēmumi, kuru gada apgrozījums pārsniedz 1,5 miljonu latu ir SIA „Lielzeltiņi”, SIA „Uzvara - lauks”, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Saimnieks-V”, SIA „Korn”, SIA „Kvēle”, SIA „PS Līdums”, SIA „Bauskas alus”, SIA „Bauskas tirgotājs”, SIA „Abra Trade” un Latvijas - Zviedrijas firma „Bērzkalni”. Pārsvarā novadā darbojas mikrouzņēmumi ar darbinieku skaitu līdz 10 strādājošajiem.

Bauskā vairākus gadus sekmīgi darbojas uzņēmēju klubs „ Bauska 97”.  2011.gada nogalē, atbalstot uzņēmēju kluba „Bauska 97” iniciatīvu, izveidota Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome. Padomes mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Bauskas novadā.

2015. gadā tika iedibināta jauna tradīcija – iedzīvotāju, kas ar savu saimniecisko darbību sekmē novada ekonomisko attīstību un novada iedzīvotāju labklājību, apbalvošana.

Uzņēmēju godināšanas sarīkojums “Bauskas novada uzņēmējs 2015” norisinājās Bauskas pilī tieši Mazā biznesa dienā – 20. novembrī.

Aptuveni 30 uzņēmumi saņēma novada domes un pasākuma atbalstītāju balvas. Tika sveikti gan pagastu pārvalžu izvirzītie uzņēmumi, gan iedzīvotāju ieteiktie komersanti vairākās uzņēmējdarbības jomās. Atzinību saņēma arī skolēnu mācību uzņēmumi.

Pasākumā notika ne tikai uzņēmēju godināšana, bet arī iedvesmojošas uzrunas, muzikāli priekšnesumi un saviesīgā daļa. To organizēja Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi, biedrību „Uzņēmēju klubs 97”, laikrakstu „Bauskas Dzīve” un novada nevalstiskajām organizācijām.

Bauskas novadā pēdējos gados, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, realizēti vairāk kā 70 projekti infrastruktūras sakārtošanā un uzlabošanā, tādejādi radot vidi veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai. Sakārtota vide un bagāts kultūrvēsturiskais mantojums veicina Bauskas novada atpazīstamību ārpus novada robežām.

Ienāc Biznesa bibliotēkā ŠEIT! 

E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.