Ceturtdiena, 25. Maijs, 2017. Anšlavs, Junora
Sazinies ar mums 63922238

Zaļā Bauska


Atkritumu apsaimniekošana Bauskas novadā
 
Atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Vides serviss”. Uzņēmums nodarbojas ar nešķiroto un šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošanu, nestandarta, celtniecības atkritumu un būvgružu izvešanu, asenizāciju jeb šķidro atkritumu izsūknēšanu, azbestu saturošu būvmateriālu apsaimniekošanu, kā arī piedāvā iznomāt pārvietojamās tualetes. 
 
Atkritumu apsaimniekošana Bauskas novadā notiek saskaņā ar Bauskas novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, kas nosaka, ka ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumu par regulāru atkritumu izvešanu.  
 
 
Analizējot kopējo izvesto SIA „Vides serviss” atkritumu daudzumu, svarīgi ņemt vērā, ka 2012. un 2013. gadā „Vides serviss” pārtrauca atkritumu apsaimniekošanu dažos novados, kas ietekmē kopējo izvesto atkritumu daudzumu. No 2012. gada februāra atkritumu apsaimniekošana vairs netiek veikta Iecavas novadā, no 2013. gada jūlija – Vecumnieku novadā un Elejā, bet no 2013. gada novembra – Rundāles novadā. 2014. gadā „Vides serviss” atkritumu apsaimniekošanas nodrošina tikai Bauskas novadā.
 
2013. gadā vidēji no viena Bauskas novada iedzīvotāja tika savākti 0,9 m3 atkritumu, no tiem:
0,75 m3 (83%) – sadzīves atkritumi, kas tiek izvesti par maksu un nogādāti apglabāšanai poligonā "Grantiņi";
0,15 m3 (17%) – dalītie atkritumi (otrreizēji pārstrādājams materiāls), kas tiek izvests bez maksas no dalīto atkritumu savākšanas konteineriem.
 
 
Atkritumu šķirošana
 
Šobrīd īpaša loma ir atkritumu šķirošanai, kas ļauj ne tikai taupīt dabas resursus, bet arī samazināt katra iedzīvotāja maksājumu par radīto atkritumu izvešanu.
 
Kāpēc jāšķiro atkritumi?
Lai samazinātu atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
Lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāti atkritumu poligonā.
Lai nepiesārņotu apkārtējo vidi un neradītu draudus cilvēka veselībai.
Atdalot iepakojumu no pārējiem atkritumiem, mēs samazinām iepakojuma daudzumu. Iepakojuma pārstrāde taupa enerģiju un citus dabas resursus.
Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas preces.
 
Dalīto atkritumu savākšana Bauskas pilsētā tiek veikta no 2002. gada maija.  
 
Kopā Bauskas novadā iedzīvotājiem pieejami ap 120 dalītu atkritumu savākšanas punktu, t.sk. Bauskas pilsētā – 60 vietās, kur izvietots 1 punkts uz ~200 iedzīvotājiem. Arī Bauskas novada pagastos pieejami krāsainie konteineri atkritumu šķirošanai.
 
SIA „Vides serviss” apkalpotie dalīto atkritumu savākšanas punkti ir pieejami bez maksas visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no to atrašanās vietas. 
 
Dalīto atkritumu savākšanas punktu adreses ŠEIT.
Karte ŠEIT.
 
Dalīto atkritumu savākšanas punktos ir izvietoti divu krāsu konteineri – zaļi un dzelteni.
 
 
 
 
Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcijas
 
Sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību „Vides serviss” no 2004. gada rīko lielgabarīta un bīstamo atkritumu savākšanas akcijas. Noteiktos datumos – parasti pavasarī Latvijas Lielās talkas ietvaros – iedzīvotāji norādītajās vietās bez maksas var novietot videi kaitīgās preces, otrreizēji pārstrādājamu materiālu un lielgabarīta atkritumus – vecas mēbeles, nolietotus ledusskapjus, televizorus, datorus, veļas mašīnas, akumulatorus, dienas gaismas lampas, baterijas, vieglo automašīnu riepas u.tml. 
 
Šo gadu laikā pārstrādei SIA „Vides serviss” nodevis vairāk nekā 120 tonnas nolietotu elektropreču. 2013. gada akcijā tika savākti vairāk nekā 15 tonnas lielgabarīta atkritumu.
 
 
Dalīto atkritumu pieņemšanas laukums 
 
Iedzīvotāji bezmaksas šķirotos atkritumus var nodot arī SIA „Vides serviss” dalīto atkritumu laukumā Biržu ielā 8b, Bauskā.
Pieņemšanas laukuma darba laiks:
Katru dienu 8:00-18:00
Tālr. 63922713
 
Bez maksas tiek pieņemti šādi šķirotu atkritumu veidi:
 
Izlietotais iepakojums
Plastmasas iepakojums:
PET dzērienu pudeles
Polietilēna plēve (LDPE)
iepakojums no HDPE (plastmasas kanniņas)
 
Kartona, papīra iepakojums
 
Stikla tara:
pudeles
burkas
Videi kaitīgie atkritumi
Neizjauktas elektropreces
Dienasgaismas lampas
Auto akumulatori, baterijas
Auto riepas
Citi atkritumi
Makulatūra
 
Metāllūžņi
 
 
Par maksu:
 
Būvgruži – līdz 1 m3
Lielgabarīta atkritumi – līdz 1 m3
 
 
 
Biroja papīra savākšana
 
SIA „Vides serviss" sadarbībā ar Latvijas Zaļo Punktu nodrošina biroja papīra savākšanu no iestādēm un uzņēmumiem, kas ikdienā patērē daudz papīra. Izlietota papīra, bukletu, makulatūras, grāmatu savākšanai piedāvājam uzņēmumā izvietot speciālu kartona kasti. Kaste ir paredzēta vairākkārtējai lietošanai. 
 
Piedāvātais pakalpojums ir īpaši saistošs valsts iestādēm un kapitālsabiedrībām, pašvaldībām, to iestādēm un kapitālsabiedrībām, jo 2010. gada 23. jūlijā ir izdots Ministru kabineta rīkojums, kas iesaka tām nodrošināt izlietotā papīra nodošanu atkārtotai lietošanai vai pārstrādei.
 
Papīra nodalīšana veicinās iestādes vai uzņēmuma atbildīgu attieksmi pret vides jautājumiem, un šķirojot tiks samazināti arī izdevumi par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu.
 
Kastēs iepildītais materiāls ir jāievieto tuvākajā dalīto atkritumus savākšanas konteinerā, kas paredzēts papīra savākšanai.
 
Kartona kastes biroja papīram var pieteikt, zvanot pa tālr. 639 60826 vai rakstot  uz e-pastu linda@videsserviss.lv
 
Uzņēmumiem un iestādēm „Vides serviss” piedāvā arī kastītes bateriju savākšanai un iespēju atsevišķi vienoties par elektronisko atkritumu savākšanu.