Svētdiena, 17. Decembris, 2017. Hilda, Teiksma
Sazinies ar mums 80003939

DOKUMENTI


Bauskas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums (30.03.2017.)

STRUKTŪRSHĒMA

Bauskas novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam

Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)

 Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Bauskas novadā 10 28.08.2010.     
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 3 22.04.2011. Paskaidrojuma raksts 29.01.2015.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 2 27.03.2014. Paskaidrojuma raksts 29.12.2016.
Par svētku pabalstiem Bauskas novadā      Veidlapa 17 01.11.2011.   24.09.2015.
Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā 2 05.06.2012.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

 27.03.2014.
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei  21 01.02.2013. Paskaidrojuma raksts 19.12.2014
„Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem piešķirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” 5 09.05.2013 Paskaidrojuma raksts 26.09.2013.
Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 4 28.02.2015. Paskaidrojuma raksts 29.12.2016.