Piektdiena, 23. Jūnijs, 2017. Līga
Sazinies ar mums 80003939

AKTUĀLI


2016.gada aktualitātes


2015.gada aktualitātes


2017.gada aktualitātes

21.06.2017.

Starpinstitūciju speciālistu vizīte Dobeles Sociālajā dienestā

2017. gada 16.jūnijā Bauskas novada Sociālā dienesta un starpinstitūciju speciālisti apmeklēja Dobeles novada Sociālo dienestu, lai iepazītos ar kaimiņu novada pieredzi sadarbībā.

Atgādināšu, ka šā gada 4. janvārī Dobelē atklājās traģēdija daudzbērnu ģimenē, kad narkotiku pārdozēšanas dēļ dzīvoklī tika atrasti miruši abi vecāki un no bada miris deviņus mēnešus vecs bērns, un kopā ar mirušajiem vairākas dienas dzīvoklī atradās vēl trīs mazgadīgi bērni. Notikums izraisīja milzu resonansi masu medijos un augstākstāvošu institūciju pārbaudes, t.sk. arī Sociālajā dienestā. Notikušais un arī pārbaudēs secinātais vērsa uzmanību uz trūkumiem starpinstitūciju sadarbībā, kā arī uz sabiedrības vienaldzību kopumā.

Kopš tās dienas, ko Dobeles kolēģi devē par “janvāra revolūciju”, ir pagājis pusgads un, neskatoties uz to, ka Sociālā dienesta vaina šajā gadijumā  netika atrasta, dobelieši ir nopietni strādājuši, lai būtiski uzlabotu sadarbību darbā ar ģimeni un bērniem, informācijas apriti starp bāriņtiesu, pašvaldības policiju, valsts policiju, ģimenes ārstiem. Sociālais dienests ir definējis kritērijus pēc riskiem, lai ikvienam sociālajam darbiniekam ir skaidra rīcība, pasākumu secība un dokumentēšana klienta lietā. Dobelieši dzīvē ir realizējuši sociālo darbinieku specializāciju, izbeiguši konkrētas teritorijas piesaisti vienam lauku darbiniekam, kas kopumā kavējis sociālā darba attīstību. Kā atzina dienesta vadītāja Beata Limanāne, vienam darbiniekam darot no visa pa druskai, īstas iedziļināšanās un kvalitātes nav bijis nevienā lietā. Laika plānošanu uzlabojusi klientu pierakstu sistēmas iedibināšana. Laba sadarbība izveidojusies ar pašvaldības policiju, kurai tiek iesniegts riska ģimeņu saraksts, ko policija mēneša laikā neplānotās vizītēs apseko un rakstiski informē Sociālo dienestu par rezultātiem. Sociālie darbinieki, apsekojot ģimeni, lielu uzmanību pievērš vides riskiem dzīvesvietā – dīķiem, ceļa tuvumam, suņiem, nesakoptām teritorijām, un, vajadzības gadījumā, vienojas ar vecākiem par veicamajiem pasākumiem un konkrētu laiku, līdz kuram tas tiks izdarīts. Sociālajam dienestam ir laba sadarbība ar pašvaldības dzīvokļu komisiju, kura atbalsta ģimenes ar sociālajiem dzīvokļiem un/vai atsevišķām  istabām dzīvokļos, lai sadzīves  apstākļi nebūtu par iemeslu bērnu izņemšanai no ģimenes. Sociālā dienesta rīcībā budžetā ir ieplānoti līdzekļi atbalsta pasākumiem ģimenēm, kas nav sociālā palīdzība, bet ģimene var saņemt finansējumu mājokļa remontam, zāļu iegādei bērnu vajadzībām u.c. pasākumiem, lai būtiski uzlabotu bērnu situāciju ģimenē. Kopumā šie izdevumi ir daudz mazāki par tiem, kas būtu jāmaksā par bērnu uzturēšanu bērnu namā, ja šo iemeslu dēļ bērni nevarētu palikt ģimenē.

Lai stiprinātu sociālo darbinieku kapacitāti, bez likumā noteiktajām obligātajām supervīzijām, sociālie darbinieki katru piektdienu tiekas kovīzijās, lai skrupulozi analizētu ģimeņu situācijas, kopīgi pieņemtu vispareizāko lēmumu, lemtu par turpmākajiem pasākumiem katrā konkrētā ģimenē, ja tā nonākusi sociālā darbinieka redzeslokā. Dienestā darbu uzsācis speciālists, kurš izstrādā dažādas metodikas un palīdz tās ieviest dzīvē.

Vizītē Dobelē piedalījās Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja p.i. Ina Krūmiņa, Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja, sociālā darbiniece Inese Kalniņa, bāriņtiesas locekle Helvija Greiere, Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare, Zemgales reģionālās policijas pārvaldes Bauskas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore Ilva Buka.

Vadītāja p.i.,

Mag.sc.soc.                                                                             Ina Krūmiņa


20.06.2017.

Diennakts nometne Pamūšā

Jau 6 gadu par pašvaldības budžeta līdzekļiem Bauskas novada sociālais dienests organizē 3 nometnes trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem. No 12.jūnija līdz 16.jūnijam notika pirmā 5 diennakšu nometne Pamūšas skolā “Visu gadu dziesmas krāju, Līgo dienu gaidīdams”.

Nometnē piedalījās 20 bērni. Ik dienu bērniem tika piedāvātas dažādas radošas, sportiskas, izklaidējošas un izglītojošas nodarbības. Saskaņā ar darba plānu notika dekupāžas, marmorēšanas, šūšanas, gleznošanas uz auduma un citas radošās nodarbības. Paralēli šīm nodarbībām bērniem tika piedāvātas netradicionālas sporta spēles, sadraudzības spēles, atrakcijas un rotaļas.

Ar bērniem nometnē strādāja brīnišķīgi, radoši un atraktīvi pedagogi Baiba Irbinska, Jadviga Anduža, Iveta Ozola, Ivo Petrokaitis, Skaidrīte Balode, kuri ik dienu nodrošināja interesantas nodarbības un ik brīdi gādāja, lai nometnē pavadītais laiks būtu piepildīts.

Bērnam tas bija aizraujošs piedzīvojums, kas deva vērtīgas zināšanas un prasmes drošākai ikdienai. Nometnē bērni iepazinās ar Džimbas aģentu, kurš  vairāku nodarbību ietvaros bērniem stāstīja par Džimbas drošības programmu. Šī programma sniedz iespēju bērniem saprotamā un interesantā veidā mācīt par dažādiem drošības pasākumiem, piemēram, par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem, iemācīties par sevi pastāvēt nedrošās situācijās un labāk apzināsies sava ķermeņa robežas, noderīgas zināšanas par personisko drošību attiecībās un internetā. Džimbas skoliņu vadīja sociālā darbiniece Dace Štāla. 

Nometnes noslēgumā nometnes dalībnieki devās ekskursijā uz Tērvetes dabas parku, kur baudīja pasaku varoņu klātbūtni un saulainu laiku brīnišķīgajā mežā. Pēc pastaigas Tērvetes silā, bērniem bija lieliska iespēja izbaudīt atrakcijas rotaļu laukumā un tad ar pasaku bānīti doties mājup. Sadarbības partneri SIA “Aniva” bija parūpējušes par gardu, līdzi iedotu maltīti. SIA “Aniva” nodrošināja ēdināšanu visas nometnes garumā un bērni apliecināja, ka ēdiens bija veselīgs un garšīgs.

26.jūnijā sāksies otra nometne “Ceļojums vasarā”. Arī tajā plānots, ka piedalīsies 20 bērni no visa novada.

Sociālā darbiniece darām ar personu grupām,

nometnes vadītāja Dina Romanovska


9.06.2017.

Latvijas Neredzīgo biedrības informatīvā diena

13. jūnijā Bauskas novada Sociālajā dienestā norisinājās Latvijas Neredzīgo biedrības informatīvā diena, kurā piedalījās, cilvēki ar redzes invaliditāti, sociālie darbinieki un citi interesenti, informatīvās dienas rezultātā tika iegūta plašāka informācija par biedrības darbību un nodrošinātajām iespējām.

Biedrības galvenais darbības mērķis ir apvienot cilvēkus, kas daļēji vai pilnībā zaudējuši redzi, lai sniegtu tiem nepieciešamo atbalstu un palīdzētu veiksmīgi integrēties sabiedrībā.

Informatīvās dienas gaitā tika iegūta informācija par iespējām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, izglītības iespējām personām ar redzes invaliditāti “Strazdmuižas” internātvidusskolā, karjeras konsultanta pakalpojuma saņemšana, e – bibliotēkas izmantošanas iespējām, biedrības laikraksta “Rosme” saņemšanu, brīvā laika pavadīšanas iespējām. apvienojoties 8 dažādos kolektīvos, tiflotehnikas veidu un  saņemšanas iespējām. Plaši tika sniegta informācija par universālā dizaina un vides pieejamības nepieciešamību personām ar redzes traucējumiem.

Informatīvās dienas nobeigumā tika sniegtas atbildes un klātesošo jautājumiem, katram interesentam tika demonstrēts tiflotehnikas pielietojums, izdalīti informatīvi bukleti par biedrības darbību, un iespējām saņemt atbalstu. Kontakti interesentiem:

Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB)

Rīga, Braila iela 3, LV-1024                          

Tālrunis/fakss:

67532607

E-pasts:

info@lnbiedriba.lv

LNB Tiflotehnikas nodaļa

Rīga Braila iela 5, LV-1024

Tālrunis/fakss:

67533828

E-pasts:

tiflotehnika@lnbiedriba.lv

 

Sociālā darbiniece
darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Zane Kuka


Ģimeņu dienas pasākums

Projekta ģimeņu pasākums, kas šoreiz bija veltīts Ģimenes dienai, norisinājās saulainajā 12.maija pēcpusdienā Sociālā dienesta telpās. Uz pasākumu bija pulcējušies 15 projekta dalībnieku – gan lieli, gan mazi. Par mātes misiju un šī vārda būtību interesentiem pastāstīja projekta psiholoģe Līga Lepse. Ikviena māmiņa, kas bija klātesoša, saņēma skaistu kartīti ar sirsnīgu vēlējumu.

Pēc ievada par to, kas ir Ģimenes diena un kāpēc to atzīmējam un godinām mūsu māmiņas, sekoja aktivitāte, ko varētu nosaukt par uzvedumu. Katrai ģimenei tika iedota pasaka, kas saistās ar ģimeni un tās vērtībām (piem., Vilks un septiņi kazlēni, Sarkangalvīte un vilks, Trīs sivēntiņi). Tad katrs ģimenes loceklis izvēlējās lomu un iestudēja to. Šāda pārģērbšanās un iespēja iejusties lomās bērniem patīk, jo tādā veidā viņi var būt brīvāki un justies drošāk.  Valdīja prieks un līksmība, jo iestudējumi bija jautri un aizraujoši.

Pasākuma noslēgumā visi mielojās ar tēju un gardiem pīrāgiem. Paldies ikvienam, kas atrada laiku un piedalījās šajā pasākumā!

Irēna Kalniņa,
Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja


Sociālajā dienestā viesojas kustību ārsts Visvaldis Bebrišs

9. maijā Bauskas novada Sociālajā dienestā viesojās un lekciju par tēmu “Kā novērst spriedzi?” vadīja kineziologs jeb kustību ārsts Visvaldis Bebrišs. Lekciju apmeklēja, ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem,  biedrības “Ābulis”, biedrības „Bauskas novada Aspazijas” un senioru sporta grupas “Možums” dalībnieki.

Lekciju kustību ārsts Visvaldis Bebrišs (tupmāk – V. Bebrišs) uzsāka ar aizraujošu ievadu par to, kas tad ir kustību ārsts un lauza stereotipus par kustību ārsta darbības virzienu, izskaidrojot, ka lielākajai daļai cilvēku kustības asociējas tikai ar muskuļu un vispārējo ķermeņa kustību, kas nebūt nav vienīgie kustību procesi cilvēka ķermenī, notiek arī bioķīmiskie procesi (saistīti ar gremošanu), asinsrite vienmēr ir kustībā, tāpat arī nervu impulsi vienmēr ir kustībā – to visu arī pārzin kineziologs jeb kustību ārsts.

V. Bebrišs, divu stundu garumā, kā pats uzsvēra, piepildīja klātesošos ar zināšanām par to, kā spriedze ietekmē cilvēka veselību un stress izraisa slimību rašanos, par ko paši cilvēki domā, ka ieguvuši slimību citu iemeslu dēļ. Caur jokiem un ar pozitīvu attieksmi enerģiskais V. Bebrišs, sniedza dalībniekiem ieskatu vingrojumos, kas palīdz atbrīvot ķermeni no spriedzes un stresa, ļauj muskuļiem atslābināties un līdz ar to novērš iespējamu slimību rašanos. Lekcijas laikā V. Bebrišs klātesošos dalībniekus, veselības uzlabošanas nolūkos, iesaistīja demonstrācijās, parādot klātesošajiem, kā ar domu spēku un pareiziem stiepšanās paņēmieniem ir iespējams panākt, ka cilvēks pats sevi atbrīvo no saspringuma bez ārsta apmeklējuma vai medikamentu lietošanas, dalījās arī padomos, kā nodrošināt pareizu gremošanas sistēmas darbību un atbildēja uz lekcijas dalībniekus interesējošiem jautājumiem lekcijas laikā.

Lekcijas noslēgumā V.Bebrišs sniedza iespēju klātesošajiem iegādāties viņa izdotas grāmatas ar personīgu autogrāfu un novēlējumu katram individuāli grāmatas iekšpusē, par ko lekcijas dalīnieki izrādīja lielu interesi. Lekcija noslēdzās pozitīvā atmosfērā ar dalībnieku izteiktu vēlmi turpināt  šāda veida lekciju ciklu par vēl kādu kustību ārsta V. Bebriša kompetencē esošu tēmu.

Katrīna Rimševica
Praktikante Sociālajā dienestā
Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžas
Sociālās rehabilitācijas kursa studente


SOS Bērnu ciematu asociācijas darbs Rumānijā

Marta nogalē divas dienas man un Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra sociālajai darbiniecei Inetai Vizuliņai bija iespēja viesoties Bukarestē, Rumānijā, kur notika Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonda rīkota Eiropas ekonomiskās zonas grantu NVO fonda programmas noslēguma konference. Izmantojot izdevību, varējām arī iepazīties ar Rumānijas SOS Bērnu ciematu asociācijas darbu.

Konference notika 30.martā. Tajā piedalījās 38 ārvalstu viesi, tai skaitā arī donorvalstu (Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas) pārstāvji, un aptuveni 115 dalībnieki no Rumānijas valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.   No Baltijas valstīm pārstāvēta bija Latvija un Lietuva.

Pēc dzirdētā konferencē varam secināt, ka mūsu valstī programma darbojās veiksmīgi un varam lepoties ar sasniegto, ko nevarētu teikt par Rumāniju, kur joprojām ir visai izteikta korumpētība un šādu fondu izmantošana savtīgos nolūkos. Lielās organizācijas parasti ir ieguvējas un mazās paliek to ēnā.  Lai arī pasākums vairāk bija plānots programmas plānotājiem nekā īstenotājiem, bija iespēja gūt daudzas jaunas idejas un vairāk iepazīt arī situāciju šajā valstī. Kas nepatīkami pārsteidza – čigānu tautas atstumtība, kas sākas jau no pirmās dienas skolas solā (šie bērni drīkst sēdēt tikai pēdējos solos).

Nākamajā dienā mums bija iespēja paviesoties Rumānijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Bukarestes ciematā, kas savu darbu uzsācis 1993.gadā. Gan ģimeņu stiprināšanas projekta ēka, gan nacionālais birojs atrodas vienkopus – ciematā. Un, kas patīkami pārsteidza, pie administrācijas ēkas plīvojošs Latvijas karogs J Atšķirīgais ciematos ir tas, ka pēdējos divos gados vairs netiek uzņemti bērni ar jebkādām fiziskās vai garīgās attīstības problēmām. Viņiem arī nenotiek programma par bērnu nodošanu adopcijai uz ārzemēm, kā tas ir mums. Šobrīd Bukarestes SOS ciematā 15 mājās mīt 58 bērni un viņus aprūpē tikai mammas (nav pāru ģimeņu). Uz Jauniešu māju pusaudzis var doties jau no 14 gadu vecuma, taču pieredze rāda, ka vairums paliek ciematā līdz 15-16 gadu vecumam. Runājot par finansējumu, atsevišķas pašvaldības maksā vairāk, citas – mazāk.

Bukarestes SOS Ģimeņu stiprināšanas projektā visu darbu pamatā veic četri sociālie darbinieki un kādu reizi - ja rodas nepieciešamība, tiek algots psihologs (vai arī atrasts kāds brīvprātīgais, kas šos pienākumus varētu veikt). Nodarbības ir vairāk praktiskas, piemēram, brīdī, kad tur atradāmies, trīs mammas bija ieradušās uz šūšanas nodarbībām, ko vadīja viena no sociālajām darbiniecēm. Runājot par bērniem, sociālie darbinieki vairāk risina jautājumus par bērnu skolas neapmeklēšanu, kas viņiem ir ļoti aktuāli. Bukarestes kolēģus izbrīnīja, ka pie mums strādā ģimeņu asistenti. Rumāņiem šāda speciālista nav bijis kopš SOS darbības uzsākšanas pēc Čaušesku režīma krišanas 1989.gadā.

Kopumā vērtējot, varam atzīt, ka mūsu valstī daudzas lietas ir labāk sakārtotas. Piemēram, Bukarestes bērniem skolā nav pusdienu, nemaz nerunājot par brīvpusdienām, kā tas ir pie mums.

Irēna Kalniņa,
Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja


Jauni pasākumi ģimenēm ar bērniem atbalstam

Lai sniegtu lielāku valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, pēc ekspertu sadarbības platformas „Demogrāfisko lietu centrs” iniciatīvas šī gada valsts budžetā paredzēti papildus jauni pasākumi vairāk  kā 20 miljonu euro apmērā. Tai skaitā - papildus atbalsts  „Pirmā mājokļa programmai”, lai ģimenes ar bērniem varētu saņemt valsts galvojumu kredītam pirmā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināts ģimenes valsts pabalsts ģimenēs ar 4 un vairāk bērniem un valsts minimālā atbalsta apmērs apgādnieku zaudējušiem bērniem. Lai palielinātu iespēju katram bērnam augt ģimeniskā vidē, arī tiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, no 2017.gada tiek būtiski palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Savukārt no šā gada 1.julija paredzēts piešķirt 25% atlaidi tām daudzbērnu ģimenēm, kas ir „Goda ģimenes kartes” īpašnieki, braukšanai reģionālajā transportā.

Detalizētāk ar pasākumiem un tiem paredzēto finansējumu var iepazīties pielikumā pie vienotajā infografikā.

 Demogrāfisko lietu centrs savu darbību turpina un šajā gadā plāno īpašu uzmanību pievērst pensiju sistēmas pilnveidošanai bērnu  vecākiem  un vairākiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar ģimeņu  atbalstu  un  bērnu interešu aizsardzību dažādās dzīves jomās.

 

 

2017.gada 18.janvārī

Higiēnas centra pakalpojumi

2017.gada 2.janvārī darbu sācis Bauskas novada Sociālā dienesta Higiēnas centrs, kas atrodas Bauskā, Rūpniecības ielā 7 ar ieeju no Dambja ielas. Higiēnas centrā ir iespējams saņemt pakalpojumus personīgās higiēnas nodrošināšanai. Tiek rūpēts, lai cilvēki varētu nomazgāties, izmazgāt un izžāvēt veļu.

Tā kā Higiēnas centrs neplāno kompensēt pirts pakalpojuma trūkumu pilsētā un konkurēt ar sadzīves pakalpojumiem veļas mazgāšanā, Higiēnas centrā pakalpojumus varēs saņemt tikai tās personas, kuru  mājokļos nav dušas, vannas vai veļas mašīnas un kurām deklarētā (vai pēdējā deklarētā) dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojumus var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas vai ģimenes, pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas krīzes situācijā, t.sk. personas bez noteiktas dzīvesvietas, sociālā riska ģimenes, aprūpes mājās klienti.

Tā kā tiek veikta pakalpojumu saņēmēju uzskaite, augstākminētajām personām jāuzrāda kāds no statusu apliecinošiem dokumentiem: trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes izziņa, pensionāra apliecība, invalīda apliecība, izziņa par krīzes situāciju, sociālā darbinieka nosūtījums sociālā riska ģimenei.

Dušas izmantošana vienai personai tiek noteikta līdz 30 min. Samaksa par šo laiku ir:

  • 1 euro personām no trūcīgām un  maznodrošinātām ģimenēm;
  • 1.50 euro pensionāriem, sociālā riska ģimenēm;
  • bezmaksas bērniem, 1. un 2.grupas invalīdiem un aprūpes mājās klientiem. 

Veļas mazgāšana vienā reizē iespējama līdz  8 kg un tas maksās:

  • 0.50 euro ģimenēm ar bērniem;
  • 0.90 euro pensionāriem, aprūpes mājās klientiem un trūcīgām un maznodrošinātām personām;
  • bezmaksas – 1. un 2.grupas invalīdiem. 

Savukārt veļas žāvēšana:

  • 0.10 euro ģimenēm ar bērniem;
  • 0.50 euro pensionāriem, aprūpes mājās klientiem un trūcīgām un maznodrošinātām personām;
  • bezmaksas - 1. un 2.grupas invalīdiem.

Pakalpojuma saņemšanas laiks darbdienās ir no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Higiēnas centrā netiek veidoti klientu netīrās veļas uzkrājumi, veļa tiek izmazgāta un izžāvēta tās pieņemšanas dienā, iekļaujoties pakalpojuma saņemšanas darba laikā. Vajadzības gadījumā tiek veidots rindas pieraksts. Tālr. 20119007.

Samaksa par pakalpojumu tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas pie Higiēnas centra aprūpētājas, par ko klients pretī saņem norēķina dokumentu.

Higiēnas centra nodarbību telpā pagaidām divas reizes nedēļā otrdienās un ceturtdienās notiek jauniešu invalīdu rehabilitācijas grupas nodarbības. Konkursa kārtībā Sociālais dienests izraudzījies sociālo rehabilitētāju un tas nozīmē, ka jauniešu invalīdu nodarbību laiks tiks papildināts arī ar pasākumiem citās dienās.

Higiēnas centrā ir aprīkota virtuve, kur var mācīt ēst gatavošanu jauniešiem, jaunajām māmiņām, sociālā riska ģimeņu vecākiem. Pirmie jauno virtuvi izmēģinās projekta “Proti un dari” mentori, apmācot projekta dalībniekus – jauniešus.

Sociālā dienesta vadītājas vietniece
I.Krūmiņa, Mag.sc.soc.