Piektdiena, 24. Marts, 2017. Izidors, Kazimirs
Sazinies ar mums 63922238

AKTUĀLI


2016.gada aktualitātes


2015.gada aktualitātes


2017.gada aktualitātes

Jauni pasākumi ģimenēm ar bērniem atbalstam

Lai sniegtu lielāku valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, pēc ekspertu sadarbības platformas „Demogrāfisko lietu centrs” iniciatīvas šī gada valsts budžetā paredzēti papildus jauni pasākumi vairāk  kā 20 miljonu euro apmērā. Tai skaitā - papildus atbalsts  „Pirmā mājokļa programmai”, lai ģimenes ar bērniem varētu saņemt valsts galvojumu kredītam pirmā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināts ģimenes valsts pabalsts ģimenēs ar 4 un vairāk bērniem un valsts minimālā atbalsta apmērs apgādnieku zaudējušiem bērniem. Lai palielinātu iespēju katram bērnam augt ģimeniskā vidē, arī tiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, no 2017.gada tiek būtiski palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Savukārt no šā gada 1.julija paredzēts piešķirt 25% atlaidi tām daudzbērnu ģimenēm, kas ir „Goda ģimenes kartes” īpašnieki, braukšanai reģionālajā transportā.

Detalizētāk ar pasākumiem un tiem paredzēto finansējumu var iepazīties pielikumā pie vienotajā infografikā.

 Demogrāfisko lietu centrs savu darbību turpina un šajā gadā plāno īpašu uzmanību pievērst pensiju sistēmas pilnveidošanai bērnu  vecākiem  un vairākiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar ģimeņu  atbalstu  un  bērnu interešu aizsardzību dažādās dzīves jomās.

 

 

2017.gada 18.janvārī

Higiēnas centra pakalpojumi

2017.gada 2.janvārī darbu sācis Bauskas novada Sociālā dienesta Higiēnas centrs, kas atrodas Bauskā, Rūpniecības ielā 7 ar ieeju no Dambja ielas. Higiēnas centrā ir iespējams saņemt pakalpojumus personīgās higiēnas nodrošināšanai. Tiek rūpēts, lai cilvēki varētu nomazgāties, izmazgāt un izžāvēt veļu.

Tā kā Higiēnas centrs neplāno kompensēt pirts pakalpojuma trūkumu pilsētā un konkurēt ar sadzīves pakalpojumiem veļas mazgāšanā, Higiēnas centrā pakalpojumus varēs saņemt tikai tās personas, kuru  mājokļos nav dušas, vannas vai veļas mašīnas un kurām deklarētā (vai pēdējā deklarētā) dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojumus var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas vai ģimenes, pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas krīzes situācijā, t.sk. personas bez noteiktas dzīvesvietas, sociālā riska ģimenes, aprūpes mājās klienti.

Tā kā tiek veikta pakalpojumu saņēmēju uzskaite, augstākminētajām personām jāuzrāda kāds no statusu apliecinošiem dokumentiem: trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes izziņa, pensionāra apliecība, invalīda apliecība, izziņa par krīzes situāciju, sociālā darbinieka nosūtījums sociālā riska ģimenei.

Dušas izmantošana vienai personai tiek noteikta līdz 30 min. Samaksa par šo laiku ir:

  • 1 euro personām no trūcīgām un  maznodrošinātām ģimenēm;
  • 1.50 euro pensionāriem, sociālā riska ģimenēm;
  • bezmaksas bērniem, 1. un 2.grupas invalīdiem un aprūpes mājās klientiem. 

Veļas mazgāšana vienā reizē iespējama līdz  8 kg un tas maksās:

  • 0.50 euro ģimenēm ar bērniem;
  • 0.90 euro pensionāriem, aprūpes mājās klientiem un trūcīgām un maznodrošinātām personām;
  • bezmaksas – 1. un 2.grupas invalīdiem. 

Savukārt veļas žāvēšana:

  • 0.10 euro ģimenēm ar bērniem;
  • 0.50 euro pensionāriem, aprūpes mājās klientiem un trūcīgām un maznodrošinātām personām;
  • bezmaksas - 1. un 2.grupas invalīdiem.

Pakalpojuma saņemšanas laiks darbdienās ir no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Higiēnas centrā netiek veidoti klientu netīrās veļas uzkrājumi, veļa tiek izmazgāta un izžāvēta tās pieņemšanas dienā, iekļaujoties pakalpojuma saņemšanas darba laikā. Vajadzības gadījumā tiek veidots rindas pieraksts. Tālr. 20119007.

Samaksa par pakalpojumu tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas pie Higiēnas centra aprūpētājas, par ko klients pretī saņem norēķina dokumentu.

Higiēnas centra nodarbību telpā pagaidām divas reizes nedēļā otrdienās un ceturtdienās notiek jauniešu invalīdu rehabilitācijas grupas nodarbības. Konkursa kārtībā Sociālais dienests izraudzījies sociālo rehabilitētāju un tas nozīmē, ka jauniešu invalīdu nodarbību laiks tiks papildināts arī ar pasākumiem citās dienās.

Higiēnas centrā ir aprīkota virtuve, kur var mācīt ēst gatavošanu jauniešiem, jaunajām māmiņām, sociālā riska ģimeņu vecākiem. Pirmie jauno virtuvi izmēģinās projekta “Proti un dari” mentori, apmācot projekta dalībniekus – jauniešus.

Sociālā dienesta vadītājas vietniece
I.Krūmiņa, Mag.sc.soc.