Svētdiena, 17. Decembris, 2017. Hilda, Teiksma
Sazinies ar mums 80003939

AKTUĀLI


2016.gada aktualitātes


2015.gada aktualitātes


2017.gada aktualitātes

25.09.2017.

Aicina darbā aprūpētāju

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” aicina pastāvīgā darbā aprūpētāju mobilajā aprūpes vienībā.

Prasības pretendentam: aprūpētāja kvalifikācija, B kategorijas autovadītāja apliecība, labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju iesniegt Rūpniecības ielā 7, Bauskā līdz 29.septembrim plkst.15.00. Izziņas pa tālr. 63921805.


20.09.2017.

Otrdien, 19.septembrī, plkst. 12.00 Bauskas novada sociālajā dienestā (Rūpniecības ielā 7) norisinājās bērnu drošībai veltīts bezmaksas seminārs “Bērnam droši”, kurā tika stāstīts, kā padarīt mājas vidi drošāku vienu līdz piecus gadus vecam bērnam un novērst potenciālos riskus bērna veselībai. Pasākumā varēja piedalīties ikviens interesents.

Pasākumu vadīja blogere, divu bērnu mamma Paula Roze, kura jau vairākus gadus organizē dažādus seminārus un lekcijas par bērnu veselības un drošības jautājumiem:

“Man kā divu mazu, aktīvu un zinātkāru bērnu mammai bērnu drošība ir ļoti svarīgs temats, ko es cenšos regulāri aktualizēt arī savā blogā. Es uzskatu, ka par savu bērnu drošību primāri esam atbildīgi mēs paši – vecāki –, un ticu, ka lielu daļu negadījumu varētu novērst, ja vien vecāki būtu vairāk informēti par to, kā uzlabot sava mājokļa drošību un pielāgot to bērnu vajadzībām. Pasākumos stāstu par pētījumu rezultātiem, iepazīstinu ar informatīvajiem materiāliem, tostarp jaunradītiem interaktīviem video, bet jo īpaši – dalos savā pieredzē par mājas vides pielāgošanu bērniem, pašas un citu vecāku pieļautajām kļūdām, kā arī veiksmīgajiem risinājumiem.”

Slimību profilakses un kontroles centra 2016.gada statistikas dati liecina, ka bērni vecumā līdz pieciem gadiem 77% gadījumos traumas gūst tieši mājās – dzīvojamā zonā, guļamistabā, virtuvē vai dārzā. Galvenais traumu iemesls bērniem ir nedroša vide mājās, nepietiekama bērnu uzraudzība, kā arī vecāku zināšanu trūkums par traumu gūšanas riskiem un iespējām savu bērnu pasargāt.

Atgādinām, ka Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra organizētās sabiedrības informēšanas kampaņā “Bērnam droši” izstrādāti septiņi izglītojoši videoklipi (videoklipi ir pieejami šeit) un informatīvs buklets par risinājumiem, kā mainīt un uzlabot bērniem bīstamās vietas. Tāpat vecāki tiks aicināti aizpildīt digitālu testu, lai pārliecinātos, cik bērnam droša ir viņu dzīvesvieta.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Arta Manuša


20.09.2017.

Projektā „PROTI un DARI!” atbalstu saņem arvien jauni jaunieši

Sākot ar 2016.gada decembri Bauskas novada pašvaldība iesaista projektā “PROTI un DARI” jauniešus, kuri pašlaik nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.   

Uz 1.septembri projektā ir iesaistīti 24 jaunieši. No tiem 15 jaunieši darbības projektā ir sekmīgi pabeiguši,  šobrīd aktīvi darbojas deviņi. Projekta ietvaros jaunieši saņem dažādus atbalsta pasākumus, apmeklē radošās nodarbības, apgūst mājsaimniecības un ēdiena gatavošanas prasmes. Ņemot vērā katra jaunieša individuālās vajadzības, tiek piedāvātas psihologa konsultācijas, sadarbībā ar NVA, jaunieši saņem karjeras konsultācijas. Mentori kopā ar jauniešiem apmeklē Bauskas Kultūras centra piedāvātos pasākumus un izstādes, motivē tos lietderīgi un pozitīvi pavadīt brīvo laiku, sniedz atbalstu pašvērtības stiprināšanai, māca plānot personīgo budžetu, palīdz nospraust reālus mērķus un soli, pa solim tos piepildīt.

Piecas jaunietes mācību centrā “BUTS” ir apguvušas viesmīļa darba tehnoloģijas kursus. Pēc kursu pabeigšanas jaunietēm bija iespēja “ēnot” viesmīlības darba speciālistus vairākās Bauskas ēstuvēs. Viena jauniete ieguva viesmīļa pieredzi ēdināšanas zonā Bauskas pilskalna parka estrādē notikušajā mūzikas un aktīvās atpūtas festivālā “Bauska TasTe”.

Jūnijā  ir notikusi projekta kvalitātes novērtēšanas pirmā vizīte, piedaloties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras struktūrfondu daļas projektu vadītājai Kristīnei Šiļūnei un aģentūras projektu vadītājai Ingai Adamovičai. Vizītes laikā tika pārbaudīta projekta dokumentācija, notika tikšanās un pārrunas ar jauniešiem par projektā gūto atbalstu un iegūto pieredzi.

Bauskā 12.septembrī Latvijas Valsts prezidenta vizītes laikā prezidenta  kundze Iveta Vējone apmeklēja arī Bauskas novada Sociālo dienestu. Vizītes ietvaros tika prezentēts projekts  "PROTI un DARI!". Prezidenta kundze atzinīgi novērtēja un izteica pateicību par ieguldījumu darbā ar šiem jauniešiem.

Šīs programmas ietvaros projektā iesaistītie darbinieki piedalījās divu dienu pieredzes apmaiņas pasākumā Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. Pasākumā informēja par jaunumiem un izmaiņām projekta "PROTI un DARI!" ieviešanā, kā arī bija iespēja tikties ar citu pašvaldību kolēģiem un apspriest dažādus ar projekta aktivitātēm saistītus jautājumus. Šāda veida pieredzes apmaiņa ir ļoti nozīmīga projekta aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai.

Atgādinu, ka projekta „PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, un veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.  Vienlaikus projekta ietvaros tiks piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un viņu individuālajām vajadzībām piemērotāku atbalstu.

Bauskas novada pašvaldība šo projektu plāno ieviest līdz 2018.gada 31.decembrim. Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 103 jaunieši, kopējais pieejamais finansējums 161 112,60 eiro.

Ja Jums ir interese vai jautājumi par šo programmu, lūdzu, zvaniet programmas vadītājai Dinai Romanovskai, tel.63921802.

Informāciju sagatavoja

projektu vadītāja Jolanta Kalinka


13.09.2017

Par sociālajiem pedagogiem

Pagājušā gada nogalē deputāti pieņēma lēmumu, ka no šī gada 1.septembra sociālie pedagogi ir Sociālā dienesta darbinieki. Attiecībā uz sociālajiem pedagogiem dažādās pašvaldībās ir dažādas prakses. Arī tuvējos novados Iecavā un Vecumniekos sociālais pedagogs ir Sociālā dienesta darbinieks, citviet - izglītības darbinieki skolās.  Sociālajam pedagogam kā dienesta darbiniekam ir noteikta 40 stundu darba nedēļa, ikgadējais atvaļinājums 4 kalendārās nedēļas un atalgojums atbilstoši MK noteikumiem par valsts un pašvaldības iestādēs strādājošajiem noteiktajām algu grupām.

Jūlijā, izsludinot pieteikšanos mājas lapā un NVA, uz 8 vakancēm nepieteicās neviens speciālists ar sociālā pedagoga izglītību. Uzrunājot speciālistus individuāli un ar dažiem vienojoties par mācību uzsākšanu specialitātē, uz laiku uzliekot papildus pienākumus sociālajiem darbiniekiem, šobrīd novada izglītības iestādēs strādā šādi speciālisti:

Inguna Sevastjanova – PII “Zīlīte”,

Baiba Rudzroga-Lediņa – PII “Pasaulīte”,

Elīna Meldere – Bauskas pamatskolā,

Jadviga Anduža – Bauskas 2.vidusskolā,

Iveta Ozola – Uzvaras vidusskolā,

Inese Kalniņa – Griķu pamatskolā,

Skaidrīte Balode – Vecsaules pamatskolā Vecsaulē,

Inese Stūre – Mežotnes pamatskolā,

Māra Danielsone – Codes pamatskolā,

Judīte Sirsniņa no 02.10.2017. Īslīces vidusskolā un Mežgaļu pamatskolā.

Joprojām vakantas slodzes ir Bauskas ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā, nepilna slodze - Vecsaules pamatskolā Ozolainē.

Aicinām pieteikties

speciālistus ar sociālā pedagoga izglītību vai tos, kuri vēl apgūst šo specialitāti!

 

Sociālā dienesta vadītāja vietniece, Mag.sc.soc.                                 Ina Krūmiņa


13.09.2017.

Palīdzēsim.lv Bauskas novada ģimenēm

Jau vairākus gadus nodibinājums Palīdzēsim.lv ir Sociālā dienesta sadarbības partneris. Sadarbības ietvaros 8.septembrī vairākas sociālā dienesta redzeslokā esošās ģimenes ar bērniem devās braucienā uz hokeja spēli Arēnā Rīga. Brauciena mērķis bija ne tikai vērot hokeja spēli, bet arī šādā veidā saliedēt ģimenes. Braucienā piedalījās 24 bērni un viņu vecāki. Pirms spēles bijām aicināti ierasties Palīdzēsim.lv birojā, kur mūs sagaidīja Palīdzēsim.lv dibinātāja un vadītāja Ilze Skuja. Ilze ar savu komandu pirms mācību gada sākuma rīkoja ikgadējo  „PALĪDZĒSIM.LV” LABDARĪBAS AKCIJU „SKOLA SAUC 2017!”. Ņemot vērā to, ka nupat ir sācies jaunais mācību gads, lai atkal krātu jaunas zināšanas un gudrības, taču daudziem bērniem un jauniešiem no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, daudzbērnu un audžuģimenēm jaunā mācību gada sākums rada bažas – tik daudz kas jāsagādā, bet pietrūkst līdzekļu, mūsu novada bērni katrs saņēma dāvanu – mācību līdzekļu kasti. Tajā bija viss nepieciešamais mācību līdzekļu klāsts jaunāko klašu skolēnam  – burtnīcas, krāsainie zīmuļi, guaša krāsas, akvareļu krāsas, otiņas, krītiņi, lime, zīmēšanas albumi, aplikāciju papīrs, šķēres, lineāls, dzēšgumija, pildspalvas, plastalīns, burtnīcu vāciņi un daudz citas skolai nepieciešamās lietas. Lielākie bērni saņēma jaunas NIKE firmas skolas somas. Mammas tika iepriecinātas ar lūpu krāsām.

Pēc dāvanu saņemšanas devāmies uz Arēnu Rīga, kur notika Rīga Dinamo hokeja spēle. Lai arī hokeja spēles rezultāts nebija mums labvēlīgs, tomēr prieks un gandarījums par braucienu kopumā bija milzīgs.

Sociālā darbiniece darbam ar personu grupām

Dina Romanovska


08.09.2017.

VII Pagalmu svētki un V Putras godēšana Bauskas vecpilsētā

ZEMGALES DIŽTIRGUS

2017. gada 9. septembrī

Kā skudrītes siliņā,
Lielu pūzni savilkušas,
Tā māsiņas pulciņā
Lielu darbu padarīja. (Latv.t.dz.)

Arī Sociālā dienesta pagalmā (Rūpniecības ielā 7) plkst. 11 – 15 Biedrības «Aspazija» čaklo rokdarbnieču un Jauniešu rehabilitācijas grupas darbu izstāde. Būs iespēja iegādāties dažādus rokdarbu izstrādājumus, rotas un citus aksesuārus.

Esat mīļi aicināti iegriezties, ievērtēt  darbus, kas tapuši  īpašā mīlestībā.

Rīgas ielā pie namu fasādēm “uzziedējušas” rozes. To darināšanā piedalījās daudz rokdarbnieču pilsētā un laukos, arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Lai tās priecē ikvienu svētkos un ikdienā!

Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Daiga Supe


08.09.2017.

Domu piepildījums

Sadarbībā ar nodibinājumu „Palidzesim.lv” 23.augusts četrām Bauskas novada ģimenēm bija pārsteiguma piepildīts. Mammas Inga, Evita, Oksana un Signe, kuras ikdienā rūpējas par ģimenes un vienpadsmit bērnu labklājību, tika uzaicinātas uz pasākumu Rīgā.

23.augustu mammas pavadīja bezrūpībā, ļaujoties kosmetaloga, make-up speciālistu un frizieru lutināšanai. Viena no mammām sacīja, ka pirmo reizi mūža ir iesēdusies friziera krēslā un nav pat sapņojusi par sejas masāžu un make-up. Mammu pārvērtības pozitīvi novērtēja otrās pusītes un bērni.

Paldies, nodibinājuma „Palidzesim.lv” meitenēm Ilzei, Laurai, Elīnai, "Loreal Paris Latvia", "Loreal Professionell Academy Rīga", Aijai Miglānei, Romānam Vēverim un Kārlim Albuzim par pasākuma realizāciju, kā arī visiem meistariem par iespēju kaut uz mirkli mammām atgūties no ikdienas skrējiena un aizmirsties baudpilnās skaistumkopšanas procedūrās. Paldies, Bauskas novada domei par transportu, kas aizvizināja un atveda mammas.

Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Arta Manuša.


30.08.2017.

Kādas jaunietes pieredze vasaras nometnē

Bauskas novada Sociālajam dienestam ir izveidojusies laba sadarbība ar sabiedrisko organizāciju “Palīdzēsim.lv”. Sociālās darbinieces Dina Romanovska un Arta Manuša motivēja vairākus jauniešus iesaistīties organizācijas darbā. Vairāki jaunieši no mūsu novada šajā vasarā iesaistījās nometnē ”IKGADĒJĀ VASARAS NOMETNE PALĪDZĒSIM.LV JAUNIEŠU KLUBIŅAM “SKULTES MUIŽNIEKI 2017””, kas notika Skultes muižā.

D.Romanovska informē, ka nometnes mērķis bija turpināt darbu ar mērķgrupas jauniešiem, palīdzēt viņiem saskatīt savus mērķus, identificēt iespējamās grūtības ceļā uz to. Attīstīt jauniešos spēju iekļauties mazākās vai lielākās grupās, uzstāties grupas priekšā, attīstīt spēju uzdrīkstēties izteikt savu viedokli, atklāt iekšējos resursus un mācīt tos pielietot savas dzīves uzlabošanā, gūt priekšstatu par sevi, sniegt iespēju parādīt savus talantus un spējas, veicināt uzdrīkstēšanos. Mainīt savus paradumus un mācīties pārvarēt grūtības. Apgūt jaunas prasmes un zināšanas radošajās darbnīcās. Izzināt Latvijas dabu. Apgūt inovatīvā veidā priekšmetus, kas skolās nešķiet saistoši. Integrēt jauniešus gan sabiedrībā, gan savstarpēji.

Nometnes dalībniece Diāna Ratiņika piekrita dalīties iespaidos par nometnē piedzīvoto. Lūk, viņas stāsts!

“Sākums nometnē bija mazliet nervozs, es domāju, ka neiederēšos, bet viss sagāja pa plauktiem, satiku jaunus cilvēkus un atklāju sevī vēl vienu talantu, kurš mani pārsteidza. Man ļoti patika, ka nometnē viss bija saplānots un tā arī notika, kā bija plānots. Brīvie laiki tika pavadīti ar spēlēm un koķetēšanu. Vienkārša uzslava Ilzītei par sarunātām personām, kuras apciemoja mūs un deva ļoti labus padomus un nodarbības, pat negribējās prom braukt. Nometnes laikā vairāk arī iepazinu pati sevi, katru reizi, kad mēs sēdējām aplī un vilkām kartiņas ar jautājumiem, man uzreiz galvā iešāvās, ko tieši es atbildēšu, bet tad es padomāju un ieskatījos dziļāk, ko tiešām es vēlētos pa īstam  pateikt, un pateicu tādas lietas, kuras es pati pirms tam neapjautu. Jaunieši tiešām bija draudzīgi un es ar Keilu pat sacerējām pašas savu dziesmu. Es nezināju, ka man ir tāds talants, repot un sacerēt dziesmas ar atskaņām. Ieguvu jaunas iesaukas, piemēram, mazā raganiņa un repere. Ļoti patika komandas saliedētības spēles. Mana komanda "Skultes minioni" jeb "Vārītie banāni" no sākuma bijām pati sliktākā komanda, bet beigās pārspējām visus un paļāvāmies viens uz otru. Manuprāt, mūs sasaistīja orientēšanās, visi kopā nevis koncentrējāmies uz uzdevumiem, bet gan izklaidējāmies, atpūtāmies un iepazinām viens otru labāk, nekas nebija saspīlēts un mēs labi pavadījām laiku. Smieklu bija daudz, bet daudz bija arī pārdomas, bija par ko padomāt. Kad psiholoģe atnāca, viņa mums deva uzdevumu, kurā bija jāuztaisa video par noteiktu tēmu. Tēmas nebija vieglas, bet bija iegūta liela pieredze, klausoties visos komandas viedokļos un saliekot visu kopā un izveidojot vienu fantastisku izvēlētās tēmas video. Izpaudāmies ļoti daudz, kad vēl no teātra atbrauca sieviete. Bija smieklīgi un noderīgi. Protams, pats labākais bija pirmā rīta rosme. Voi, nu tā bija laba rīta rosme! Pēc tam visi kauli sāpēja. Bet tad, kad mums bija dejošana, sāpes mūs neapturēja. Dejojām kā traki un izklaidējāmies, saņēmām daudz jaunus padomus, kā pārsteigt savus draugus uz dejas grīdas.
Nometnes nedēļa bija izdevusies, ļoti patika mazie skečiņi, kuri bija jāveido, citu grupu darbi, pēc orientēšanās bija interesanti un patīkami dzirdēt, ka komandas saliedējās aizvien vairāk un vairāk.
Nometnes pēdējās stundas bija skumjas, jo kā gan bez asarām mēs varētu atvadīties, bija skumji doties mājās, bet vēl projām uzturam labus sakarus ar VISIEM nometnes dalībniekiem, un jau domājam, kur visi kopā varam doties atpūsties.

Savā dienas grāmatiņā es atzīmēšu Palīzēsim.lv nometni, kā jaunu piedzīvojumu, kuru nekad neaizmirsīšu.”
 


21.07.2017.

Noķert vasaru

Ideju par iešanu pārgājienā ierosināja Ivanda Bite. Daudzi Bauskas novada iedzīvotāji, īpaši ģimenes ar bērniem, par Ivandu un Andri Bitēm ir gan dzirdējuši, gan piedzīvojuši kādu kopīgu izbraukumu vai saņēmuši atbalstu krīzes situācijā.

Jau astoto gadu Bites ģimene brīvprātīgi atbalsta ģimenes ar bērniem, sagādājot nepieciešamās lietas, kā medikamentus, pārtiku, apģērbu, u.c. Kāda daudzbērnu ģimene tika pie velosipēda un skrituļslidām bērniem. Pārsvarā ģimene ir organizējusi izglītojošus pasākumus, ekskursijas un veicinājusi bērnu iekļaušanos sabiedrībā. Ivandas un Andra ģimene audzina 5 meitas, un viņu prioritāte ir palīdzēt bērniem attīstīt talantus, iedrošināt tos jauniem atklājumiem un savu mērķu izvirzīšanai (savulaik ģimene sponsorēja ģitārspēles apmācību kādai meitenei).

Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra sociālā darbiniece sadarbībā ar Ivandu Biti, šā gada 14.jūlijā organizēja pārgājienu uz “Lejeniekiem”. Tika apzinātas ģimenes, uzaicināti 20 bērni, un, ar labu noskaņojumu, priekā par brīnišķīgo dienu, pārgājiens varēja sākties. Pārgājiena mērķis bija dot iespēju bērniem saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku pie dabas.

Iesaistītie speciālisti bija sagatavojuši daudzveidīgu pārgājiena programmu ar uzdevumiem turpceļā, ar pienākumiem, kas jāpaveic katrai komandai, ar sportiskām aktivitātēm un atgriezenisko saiti pēc uzdevumu izpildīšanas. SOS ģimeņu atbalsta centrs dāvāja iespēju bērniem izveidot savu lidmašīnu, kas jāsaliek no detaļām, kuras jau gatavas jāizspiež no papīra.

Paldies “Mega cirks grand final” vadībai, kura uzdāvināja bērniem izrādes noskatīšanos bez samaksas. Paldies Hesburger vadībai, kas katram bērnam dāvināja gardu saldējumu.

Galapunktā visiem bija gardas pusdienas. Pirmās vietas ieguvēju sumināšana tika organizēta ar bērnu šampanieti un dāvanām, kā arī veicināšanas balvām ikvienam bērnam par aktīvu piedalīšanos.

Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas iesaistījās pārgājiena organizēšanā un palīdzēja bērniem garantēt drošību šī pasākuma laikā!

Liene Lapsa,

Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra

Sociāla darbiniece


 13.07.2017.

Džimbas drošības programma

Džimbas 9 soļu drošības programma ir deviņu nodarbību programma, kas paredzēta bērniem vecumā no četriem līdz desmit gadiem (arī nedaudz vecākiem bērniem). Tās mērķis ir, izglītojot pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus un viņu vecākus, mazināt vardarbības risku šo bērnu dzīvē. Džimbas drošības aģenti, kas darbojas ar interaktīvām metodēm, ar lelles, kuras vārds ir Džimba, palīdzību sarežģītas un mulsinošas lietas pasniedz caur mūziku, rotaļām, filmiņām un lomu spēlēm.

Jau šobrīd Latvijā darbojas 219 Džimbas aģenti, kuri ne vien stāsta par personisko drošību bērniem, bet arī iesaista un izglīto bērnu vecākus un savus kolēģus. Šādu programmu, pateicoties Bauskas novada Sociālā dienesta un Izglītības nodaļas atbalstam 2017.gada 20., 21.martā apguvu arī es, sociālā darbiniece, Džimbas aģente Dace Štāla. Uz šo brīdi esmu izglītojusi 60 bērnus trijās Sociālā dienesta organizētajās vasaras nometnēs. Iegūtās prasmes kļūst par drošu pamatu bērna pašapziņas un iemaņu stiprināšanai, interaktīvās metodes, kas tiek izmantotas Džimbas drošības programmā, daudz lielākā mērā garantē to, ka bērns bīstamās situācijās reālajā dzīvē spēs izmantot apgūtās prasmes un iemaņas. Nodarbību tēmas ir dažādas un aktuālas jebkura bērna dzīvē:

 •  “Personiskā drošība attiecībās ar citiem cilvēkiem”.
 • “Es esmu es, es esmu īpašs”.
 • Esi uzmanīgs – esi drošs!
 • “Ja tev briesmas draud, sauc palīgā!”
 • “Vispirms pasaki, tikai tad ej!”
 • “Mans ķermenis ir tikai mans!”
 • “Pieskārieni un noslēpumi.”
 • “Drosme draudzēties”.
 • “Mani nevar piemuļķot, jo esmu gudrs!”

Vecāki un skolotāji ne vienmēr var būt bērnam līdzās un viņu pasargāt, tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs jau kopš mazotnes mācītu bērnam atpazīt nedrošas situācijas un skaidrotu, kā tajās rīkoties. Runājoties un iemācot bērnam atšķirt labus pieskārienus no sliktiem, labus noslēpumus no sliktiem, mēs palīdzam viņam par sevi pastāvēt. Šī iemesla dēļ bērnus, kas sasnieguši 4 gadu vecumu, centra Dardedze darbinieki aicina ciemos pie drošuļa Džimbas, kur dažādas personiskās drošības tēmas ne vien tiek pārrunātas, bet arī izspēlētas.

Bērns būs pasargāts, ja par drošību ar bērnu runāsim ne vien atsevišķās nodarbībās, bet arī ikdienā. Šeit daži padomi sarunai ar pirmsskolas vecuma bērniem:

 • Kā zināt, kad jāmeklē palīdzība?
 • Kā rīkoties, ja kāds grib bērnu kaut kur aizvest pret viņa gribu?
 • Ko darīt, ja ir bail?
 • Ko darīt, ja palicis slikti bērna pieskatītājam?
 • Kā pasargāt bērnu no seksuālas vardarbības?

Svarīgi katru dienu veltīt bērnam pietiekam daudz uzmanības un veidot ar bērnu atklātas, uzticēšanās pilnas attiecības, lai viņš zinātu, ka var vērsties pie vecākiem vai citiem cilvēkiem, kuri pa viņu rūpējas, ar jebkuru jautājumu. Turpretī, ja bērns ikdienā netiek uzklausīts, bieži tiek atraidīts, apklusināts vai vecāki un aprūpētāji viņam netic, ir liela varbūtība, ka arī bīstamā situācijā viņš pie vecākiem  vairs nevērsīsies.

Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai ietvaros laikā no 2017. gada 1.aprīļa līdz 18. decembrim “Centrs Dardedze” īsteno projektu “Džimbas drošības programma – par drošu bērnību, kas brīva no vardarbības”. Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums ir 37 628 eiro, un projekta ietvaros notiekošajās apmācībās plānots sasniegt vismaz 3500 bērnus un 200 speciālistus.

Sociālā darbiniece, Džimbas aģente Dace Štāla


Vasaras nometnes 

Sociālā dienesta šīs vasaras trīs nometņu cikls ir veiksmīgi noslēdzies. Kopā nometnēs piedalījās 60 novadā dzīvojoši bērni.

Nometnes - tā ir iespēja bērniem saturīgi, radoši un interesanti pavadīt brīvo laiku, iepazīt jaunus draugus, novērtēt lietas un notikumus, ko ikdienā, varbūt nav iespējas sastapt. Tā ir reāla iespēja paskatīties uz dzīvi no pavisam citas puses. Nometnēs bērniem dalība bija bez maksas. Lielākā daļa bērnu diennakts nometnēs piedalījās pirmo reizi. Bērni mitinājās Pamūšas speciālajā internātpamatskolā, un katram no viņiem bija liels pārbaudījums būt prom no mājām un vecākiem, iepazīties ar jauniem skolotājiem, iemācīties noteikumus un robežas, kuras nedrīkst pārkāpt, būt kopā ar citiem bērniem. Nometnes laikā ir veicinātas un attīstītas prasmes saskarsmes veidošanā, komandas darbā, individualitātes noteikšanā, sevis iepazīšanā. Daudzi bērni atklāja sevī radošumu, talantu un nonāca pie secinājuma, ka „es protu!”, „es māku!”, „man izdevās!”, „es neticēju, ka tā varu!”, „to tiešām paveicu es?”. Bērni ir apguvuši spēju iekļauties mazākās vai lielākās grupās, uzstāties grupas priekšā, spēju uzdrīkstēties izteikt savu viedokli,  parādīt savus talantus, veicināt uzdrīkstēšanos.

Seržānu ģimene katrā nometnē sniedza muzikālu priekšnesumu, kurā izskanēja pateicība skolotājiem, un bērniem bija iespēja dziedāt līdzi, iet rotaļās, kā arī aktīvi izpausties. Bērniem bija tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspektori Ilvu Buku, kura stāstīja par drošību vasarā uz ielas gan kā gājējam, gan  kā velosipēdistam, gan atpūšoties brīvā dabā pie ūdeņiem. Tēmas par drošību ik dienu tika pārrunātas arī “Džimbas skoliņā”, kuru vadīja Džimbas aģente – sociālā darbiniece Dace Štāla. Jautrajās sporta nodarbībās bērni apguva prasmi darboties komandā, uzvarēt un arī zaudēt. Bērni devās pārgājienā uz atpūtas kompleksu “Miķelis”. Gida pavadībā notika interesanta un aizraujoša ekskursija retro auto muzejā un apkārtnē. Pārgājiens disciplinēja un mācīja būt vienotiem un uzmanīgiem, kā arī rēķināties ar pārējiem nometnes dalībniekiem.

Nometni brīvprātīgi atbalstīja uzņēmēji Karīna un Aivars, kuri labprāt dalījās pieredzē un ļāva bērniem iejusties vēl nepiedzīvotās emocijās -  jogas nodarbībā, ļāva ieklausīties Tibetas trauku dziedinošajā skaņā, kā arī kopā ar bērniem gatavoja veselīgus kokteiļus no  saldētām ogām.

Katrā nometnes dienā bija paredzēts laiks kādai izglītojoši izzinošai aktivitātei, radošajām nodarbībām, kā arī laiks sev un draugiem – rotaļas, atjautības spēles, sporta aktivitātes. Savus piedzīvojumus bērni ik dienu ierakstīja savās pašgatavotajās dienasgrāmatās. Lielākais piedzīvojums nometnes noslēgumā bija  ekskursija uz baskāju taku un jūrmalu.

Dienas nometne sešus, septiņus un astoņus gadus veciem bērniem notika Sociālā dienesta telpās. Dienas nometnes ietvaros par tradīciju ir kļuvis apmeklēt kādu no vietējām ražotnēm un arī Bauskas pils muzeju. Arī šajā nometnē bērni apguva dažādas prasmes un iemaņas. Interesanti pavadīja piecas dienas.

Mums, nometņu darbiniekiem, lielākā alga ir redzēt priecīgus bērnus. Ir tik patīkami dzirdēt jautājumu: “Kad atkal būs nometne?” Daudzi bērni savā starpā sadraudzējās, apmainījās ar telefona numuriem un kļuva par draugiem.

Sociālā darbiniece, nometņu vadītāja Dina Romanovska

FOTOGALERIJA ŠEIT!


29.06.2017.

Ielīgojām Bauskā

Tāpat kā nu jau vairākus gadus, arī šogad Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ar ABLV Charitable foundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2017-2018”atbalstu Bauskā organizēja ģimeņu vasaras diennakts nometni „Ielīgojam Bauskā”. Nometnes laiks arī šogad sakrita ar vasaras Saulgriežu laiku, t.i. no 20.jūnija līdz 22.jūnijam un nometnes mērķis un aktivitātes bija saistītas ar šiem gadskārtu svētkiem. Nometnes mērķa grupa bija 6 ģimenes ar bērniem vecumā no 4 līdz 15 gadiem – Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra dalībniekiem, kopskaitā 20 personas. Nometnes norises vietu jau atkārtoti izvēlējāmies viesu namu Bērzkalni.

Kā arī iepriekšējos pasākumos, nometnes mērķis bija, pirmkārt, veicināt ģimenes kopā būšanu, un šoreiz arī vairāk mudināt izzināt mūsu kultūras tradīcijas, kas saistītas ar gadskārtu svētkiem. Pirmā diena sākās ar braucienu uz Tērvetes dabas parku, kur ģimenēm bija iespēja tikties ar redzētiem un vēl neredzētiem pasaku tēliem, tai skaitā atraktīvo raganu, kas bērnus pārsteidza ar visādām jautrībām. Pārsteidza arī darbīgie rūķi, kuri katram lika ievēlēties ko sirds visvairāk kāro un šo domu ielikt pašdarinātā medaljonā. Bērni ļoti sirsnīgi un ar lielu rūpību iesaistījās šajā aktivitātē. Tad bija necerēta tikšanās ar Cūkmenu, kurš mācīja nemēslot mežā un iemācīja mežu himnu. Aizrāva arī rotaļu laukums, kur bērni varēja doties uz dažādām šķēršļu trasēm, piemēram, Lutauša trase tā aizgrāba, ka daži pat nebija pierunājami doties mājup.

Otrā diena bija ļoti darbīga, gatavojoties ielīgošanai. Rīta pusē, pēc brokastīm, devāmies tuvākajās pļavās lasīt jāņuzāles, lai vēlāk varētu veidot ziedu pīni svētku ugunskuram. Neizpalika arī kopīga nometnes karoga gatavošana. Šoreiz tas tika veidots kā kolāža pirmssvētku noskaņās, kur katrs ielika savas vēlmes šai vasarai. Savas labās domas un sapņus bērna tina domu kamoliņā, kamēr mammas psiholoģes Ērikas vadībā diskutēja par līgo tradīciju un svētku kā tādu nozīmi ģimenē.

Pēcpusdienā apgleznojām olīšus, ko visi bija salasījuši Tērvetes dabas parkā.  Jāņu vakarā, lai atvairītu raganas un citus nešķīsteņus, uz palodzes jāuzliek akmens – tā māca tautas ticējums. Un olīši patiešām izdevās skaisti, apgleznoti ar īpašajām latviešu aizsardzības zīmēm.

Trešā diena iesākās ar jauku pasākumu zemnieku sētā un atpūtas kompleksā Mikelis, kur bija iespēja redzēt pagājušā gadsimta zemnieku sētu ar visiem tajā laikā pieejamajiem darba rīkiem un sadzīves priekšmetiem. Īpaši bērniem patika motormuzejs ar interesantajiem eksemplāriem, no kuriem viena liela daļa ir darba kārtībā. Pēcpusdienā katra ģimene saņēma pateicību par dalību ģimenē un nometnes finansētāja ABLV fonda dāvinātus košus pledus.

Pievakares pagāja dažādās jautrās spēlēs un rotaļās, sarunās par līgo svētku tradīcijām un svinēšanu katrā ģimenēm. Dziedot līgo dziesmas un baudot gardo atvadu kliņģeri, ģimenes šķīrās, lai atkal reiz satiktos līdzīgā, tikpat sirsnīgā pasākumā.

Un atkal gribam teikt sirsnīgu paldies viesu nama Bērzkalni kolektīvam par jauko uzņemšanu, gardo ēdināšanu un vienkārši laipno pretimnākšanu ikvienā jautājumā!

Irēna Kalniņa

Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja 


21.06.2017.

Starpinstitūciju speciālistu vizīte Dobeles Sociālajā dienestā

2017. gada 16.jūnijā Bauskas novada Sociālā dienesta un starpinstitūciju speciālisti apmeklēja Dobeles novada Sociālo dienestu, lai iepazītos ar kaimiņu novada pieredzi sadarbībā.

Atgādināšu, ka šā gada 4. janvārī Dobelē atklājās traģēdija daudzbērnu ģimenē, kad narkotiku pārdozēšanas dēļ dzīvoklī tika atrasti miruši abi vecāki un no bada miris deviņus mēnešus vecs bērns, un kopā ar mirušajiem vairākas dienas dzīvoklī atradās vēl trīs mazgadīgi bērni. Notikums izraisīja milzu resonansi masu medijos un augstākstāvošu institūciju pārbaudes, t.sk. arī Sociālajā dienestā. Notikušais un arī pārbaudēs secinātais vērsa uzmanību uz trūkumiem starpinstitūciju sadarbībā, kā arī uz sabiedrības vienaldzību kopumā.

Kopš tās dienas, ko Dobeles kolēģi devē par “janvāra revolūciju”, ir pagājis pusgads un, neskatoties uz to, ka Sociālā dienesta vaina šajā gadijumā  netika atrasta, dobelieši ir nopietni strādājuši, lai būtiski uzlabotu sadarbību darbā ar ģimeni un bērniem, informācijas apriti starp bāriņtiesu, pašvaldības policiju, valsts policiju, ģimenes ārstiem. Sociālais dienests ir definējis kritērijus pēc riskiem, lai ikvienam sociālajam darbiniekam ir skaidra rīcība, pasākumu secība un dokumentēšana klienta lietā. Dobelieši dzīvē ir realizējuši sociālo darbinieku specializāciju, izbeiguši konkrētas teritorijas piesaisti vienam lauku darbiniekam, kas kopumā kavējis sociālā darba attīstību. Kā atzina dienesta vadītāja Beata Limanāne, vienam darbiniekam darot no visa pa druskai, īstas iedziļināšanās un kvalitātes nav bijis nevienā lietā. Laika plānošanu uzlabojusi klientu pierakstu sistēmas iedibināšana. Laba sadarbība izveidojusies ar pašvaldības policiju, kurai tiek iesniegts riska ģimeņu saraksts, ko policija mēneša laikā neplānotās vizītēs apseko un rakstiski informē Sociālo dienestu par rezultātiem. Sociālie darbinieki, apsekojot ģimeni, lielu uzmanību pievērš vides riskiem dzīvesvietā – dīķiem, ceļa tuvumam, suņiem, nesakoptām teritorijām, un, vajadzības gadījumā, vienojas ar vecākiem par veicamajiem pasākumiem un konkrētu laiku, līdz kuram tas tiks izdarīts. Sociālajam dienestam ir laba sadarbība ar pašvaldības dzīvokļu komisiju, kura atbalsta ģimenes ar sociālajiem dzīvokļiem un/vai atsevišķām  istabām dzīvokļos, lai sadzīves  apstākļi nebūtu par iemeslu bērnu izņemšanai no ģimenes. Sociālā dienesta rīcībā budžetā ir ieplānoti līdzekļi atbalsta pasākumiem ģimenēm, kas nav sociālā palīdzība, bet ģimene var saņemt finansējumu mājokļa remontam, zāļu iegādei bērnu vajadzībām u.c. pasākumiem, lai būtiski uzlabotu bērnu situāciju ģimenē. Kopumā šie izdevumi ir daudz mazāki par tiem, kas būtu jāmaksā par bērnu uzturēšanu bērnu namā, ja šo iemeslu dēļ bērni nevarētu palikt ģimenē.

Lai stiprinātu sociālo darbinieku kapacitāti, bez likumā noteiktajām obligātajām supervīzijām, sociālie darbinieki katru piektdienu tiekas kovīzijās, lai skrupulozi analizētu ģimeņu situācijas, kopīgi pieņemtu vispareizāko lēmumu, lemtu par turpmākajiem pasākumiem katrā konkrētā ģimenē, ja tā nonākusi sociālā darbinieka redzeslokā. Dienestā darbu uzsācis speciālists, kurš izstrādā dažādas metodikas un palīdz tās ieviest dzīvē.

Vizītē Dobelē piedalījās Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja p.i. Ina Krūmiņa, Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja, sociālā darbiniece Inese Kalniņa, bāriņtiesas locekle Helvija Greiere, Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare, Zemgales reģionālās policijas pārvaldes Bauskas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore Ilva Buka.

Vadītāja p.i.,

Mag.sc.soc.                                                                             Ina Krūmiņa


20.06.2017.

Diennakts nometne Pamūšā

Jau 6 gadu par pašvaldības budžeta līdzekļiem Bauskas novada sociālais dienests organizē 3 nometnes trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem. No 12.jūnija līdz 16.jūnijam notika pirmā 5 diennakšu nometne Pamūšas skolā “Visu gadu dziesmas krāju, Līgo dienu gaidīdams”.

Nometnē piedalījās 20 bērni. Ik dienu bērniem tika piedāvātas dažādas radošas, sportiskas, izklaidējošas un izglītojošas nodarbības. Saskaņā ar darba plānu notika dekupāžas, marmorēšanas, šūšanas, gleznošanas uz auduma un citas radošās nodarbības. Paralēli šīm nodarbībām bērniem tika piedāvātas netradicionālas sporta spēles, sadraudzības spēles, atrakcijas un rotaļas.

Ar bērniem nometnē strādāja brīnišķīgi, radoši un atraktīvi pedagogi Baiba Irbinska, Jadviga Anduža, Iveta Ozola, Ivo Petrokaitis, Skaidrīte Balode, kuri ik dienu nodrošināja interesantas nodarbības un ik brīdi gādāja, lai nometnē pavadītais laiks būtu piepildīts.

Bērnam tas bija aizraujošs piedzīvojums, kas deva vērtīgas zināšanas un prasmes drošākai ikdienai. Nometnē bērni iepazinās ar Džimbas aģentu, kurš  vairāku nodarbību ietvaros bērniem stāstīja par Džimbas drošības programmu. Šī programma sniedz iespēju bērniem saprotamā un interesantā veidā mācīt par dažādiem drošības pasākumiem, piemēram, par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem, iemācīties par sevi pastāvēt nedrošās situācijās un labāk apzināsies sava ķermeņa robežas, noderīgas zināšanas par personisko drošību attiecībās un internetā. Džimbas skoliņu vadīja sociālā darbiniece Dace Štāla. 

Nometnes noslēgumā nometnes dalībnieki devās ekskursijā uz Tērvetes dabas parku, kur baudīja pasaku varoņu klātbūtni un saulainu laiku brīnišķīgajā mežā. Pēc pastaigas Tērvetes silā, bērniem bija lieliska iespēja izbaudīt atrakcijas rotaļu laukumā un tad ar pasaku bānīti doties mājup. Sadarbības partneri SIA “Aniva” bija parūpējušes par gardu, līdzi iedotu maltīti. SIA “Aniva” nodrošināja ēdināšanu visas nometnes garumā un bērni apliecināja, ka ēdiens bija veselīgs un garšīgs.

26.jūnijā sāksies otra nometne “Ceļojums vasarā”. Arī tajā plānots, ka piedalīsies 20 bērni no visa novada.

Sociālā darbiniece darām ar personu grupām,

nometnes vadītāja Dina Romanovska


9.06.2017.

Latvijas Neredzīgo biedrības informatīvā diena

13. jūnijā Bauskas novada Sociālajā dienestā norisinājās Latvijas Neredzīgo biedrības informatīvā diena, kurā piedalījās, cilvēki ar redzes invaliditāti, sociālie darbinieki un citi interesenti, informatīvās dienas rezultātā tika iegūta plašāka informācija par biedrības darbību un nodrošinātajām iespējām.

Biedrības galvenais darbības mērķis ir apvienot cilvēkus, kas daļēji vai pilnībā zaudējuši redzi, lai sniegtu tiem nepieciešamo atbalstu un palīdzētu veiksmīgi integrēties sabiedrībā.

Informatīvās dienas gaitā tika iegūta informācija par iespējām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, izglītības iespējām personām ar redzes invaliditāti “Strazdmuižas” internātvidusskolā, karjeras konsultanta pakalpojuma saņemšana, e – bibliotēkas izmantošanas iespējām, biedrības laikraksta “Rosme” saņemšanu, brīvā laika pavadīšanas iespējām. apvienojoties 8 dažādos kolektīvos, tiflotehnikas veidu un  saņemšanas iespējām. Plaši tika sniegta informācija par universālā dizaina un vides pieejamības nepieciešamību personām ar redzes traucējumiem.

Informatīvās dienas nobeigumā tika sniegtas atbildes un klātesošo jautājumiem, katram interesentam tika demonstrēts tiflotehnikas pielietojums, izdalīti informatīvi bukleti par biedrības darbību, un iespējām saņemt atbalstu. Kontakti interesentiem:

Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB)

Rīga, Braila iela 3, LV-1024                          

Tālrunis/fakss:

67532607

E-pasts:

info@lnbiedriba.lv

LNB Tiflotehnikas nodaļa

Rīga Braila iela 5, LV-1024

Tālrunis/fakss:

67533828

E-pasts:

tiflotehnika@lnbiedriba.lv

 

Sociālā darbiniece
darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Zane Kuka


Ģimeņu dienas pasākums

Projekta ģimeņu pasākums, kas šoreiz bija veltīts Ģimenes dienai, norisinājās saulainajā 12.maija pēcpusdienā Sociālā dienesta telpās. Uz pasākumu bija pulcējušies 15 projekta dalībnieku – gan lieli, gan mazi. Par mātes misiju un šī vārda būtību interesentiem pastāstīja projekta psiholoģe Līga Lepse. Ikviena māmiņa, kas bija klātesoša, saņēma skaistu kartīti ar sirsnīgu vēlējumu.

Pēc ievada par to, kas ir Ģimenes diena un kāpēc to atzīmējam un godinām mūsu māmiņas, sekoja aktivitāte, ko varētu nosaukt par uzvedumu. Katrai ģimenei tika iedota pasaka, kas saistās ar ģimeni un tās vērtībām (piem., Vilks un septiņi kazlēni, Sarkangalvīte un vilks, Trīs sivēntiņi). Tad katrs ģimenes loceklis izvēlējās lomu un iestudēja to. Šāda pārģērbšanās un iespēja iejusties lomās bērniem patīk, jo tādā veidā viņi var būt brīvāki un justies drošāk.  Valdīja prieks un līksmība, jo iestudējumi bija jautri un aizraujoši.

Pasākuma noslēgumā visi mielojās ar tēju un gardiem pīrāgiem. Paldies ikvienam, kas atrada laiku un piedalījās šajā pasākumā!

Irēna Kalniņa,
Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja


Sociālajā dienestā viesojas kustību ārsts Visvaldis Bebrišs

9. maijā Bauskas novada Sociālajā dienestā viesojās un lekciju par tēmu “Kā novērst spriedzi?” vadīja kineziologs jeb kustību ārsts Visvaldis Bebrišs. Lekciju apmeklēja, ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem,  biedrības “Ābulis”, biedrības „Bauskas novada Aspazijas” un senioru sporta grupas “Možums” dalībnieki.

Lekciju kustību ārsts Visvaldis Bebrišs (tupmāk – V. Bebrišs) uzsāka ar aizraujošu ievadu par to, kas tad ir kustību ārsts un lauza stereotipus par kustību ārsta darbības virzienu, izskaidrojot, ka lielākajai daļai cilvēku kustības asociējas tikai ar muskuļu un vispārējo ķermeņa kustību, kas nebūt nav vienīgie kustību procesi cilvēka ķermenī, notiek arī bioķīmiskie procesi (saistīti ar gremošanu), asinsrite vienmēr ir kustībā, tāpat arī nervu impulsi vienmēr ir kustībā – to visu arī pārzin kineziologs jeb kustību ārsts.

V. Bebrišs, divu stundu garumā, kā pats uzsvēra, piepildīja klātesošos ar zināšanām par to, kā spriedze ietekmē cilvēka veselību un stress izraisa slimību rašanos, par ko paši cilvēki domā, ka ieguvuši slimību citu iemeslu dēļ. Caur jokiem un ar pozitīvu attieksmi enerģiskais V. Bebrišs, sniedza dalībniekiem ieskatu vingrojumos, kas palīdz atbrīvot ķermeni no spriedzes un stresa, ļauj muskuļiem atslābināties un līdz ar to novērš iespējamu slimību rašanos. Lekcijas laikā V. Bebrišs klātesošos dalībniekus, veselības uzlabošanas nolūkos, iesaistīja demonstrācijās, parādot klātesošajiem, kā ar domu spēku un pareiziem stiepšanās paņēmieniem ir iespējams panākt, ka cilvēks pats sevi atbrīvo no saspringuma bez ārsta apmeklējuma vai medikamentu lietošanas, dalījās arī padomos, kā nodrošināt pareizu gremošanas sistēmas darbību un atbildēja uz lekcijas dalībniekus interesējošiem jautājumiem lekcijas laikā.

Lekcijas noslēgumā V.Bebrišs sniedza iespēju klātesošajiem iegādāties viņa izdotas grāmatas ar personīgu autogrāfu un novēlējumu katram individuāli grāmatas iekšpusē, par ko lekcijas dalīnieki izrādīja lielu interesi. Lekcija noslēdzās pozitīvā atmosfērā ar dalībnieku izteiktu vēlmi turpināt  šāda veida lekciju ciklu par vēl kādu kustību ārsta V. Bebriša kompetencē esošu tēmu.

Katrīna Rimševica
Praktikante Sociālajā dienestā
Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžas
Sociālās rehabilitācijas kursa studente


SOS Bērnu ciematu asociācijas darbs Rumānijā

Marta nogalē divas dienas man un Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra sociālajai darbiniecei Inetai Vizuliņai bija iespēja viesoties Bukarestē, Rumānijā, kur notika Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonda rīkota Eiropas ekonomiskās zonas grantu NVO fonda programmas noslēguma konference. Izmantojot izdevību, varējām arī iepazīties ar Rumānijas SOS Bērnu ciematu asociācijas darbu.

Konference notika 30.martā. Tajā piedalījās 38 ārvalstu viesi, tai skaitā arī donorvalstu (Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas) pārstāvji, un aptuveni 115 dalībnieki no Rumānijas valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.   No Baltijas valstīm pārstāvēta bija Latvija un Lietuva.

Pēc dzirdētā konferencē varam secināt, ka mūsu valstī programma darbojās veiksmīgi un varam lepoties ar sasniegto, ko nevarētu teikt par Rumāniju, kur joprojām ir visai izteikta korumpētība un šādu fondu izmantošana savtīgos nolūkos. Lielās organizācijas parasti ir ieguvējas un mazās paliek to ēnā.  Lai arī pasākums vairāk bija plānots programmas plānotājiem nekā īstenotājiem, bija iespēja gūt daudzas jaunas idejas un vairāk iepazīt arī situāciju šajā valstī. Kas nepatīkami pārsteidza – čigānu tautas atstumtība, kas sākas jau no pirmās dienas skolas solā (šie bērni drīkst sēdēt tikai pēdējos solos).

Nākamajā dienā mums bija iespēja paviesoties Rumānijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Bukarestes ciematā, kas savu darbu uzsācis 1993.gadā. Gan ģimeņu stiprināšanas projekta ēka, gan nacionālais birojs atrodas vienkopus – ciematā. Un, kas patīkami pārsteidza, pie administrācijas ēkas plīvojošs Latvijas karogs J Atšķirīgais ciematos ir tas, ka pēdējos divos gados vairs netiek uzņemti bērni ar jebkādām fiziskās vai garīgās attīstības problēmām. Viņiem arī nenotiek programma par bērnu nodošanu adopcijai uz ārzemēm, kā tas ir mums. Šobrīd Bukarestes SOS ciematā 15 mājās mīt 58 bērni un viņus aprūpē tikai mammas (nav pāru ģimeņu). Uz Jauniešu māju pusaudzis var doties jau no 14 gadu vecuma, taču pieredze rāda, ka vairums paliek ciematā līdz 15-16 gadu vecumam. Runājot par finansējumu, atsevišķas pašvaldības maksā vairāk, citas – mazāk.

Bukarestes SOS Ģimeņu stiprināšanas projektā visu darbu pamatā veic četri sociālie darbinieki un kādu reizi - ja rodas nepieciešamība, tiek algots psihologs (vai arī atrasts kāds brīvprātīgais, kas šos pienākumus varētu veikt). Nodarbības ir vairāk praktiskas, piemēram, brīdī, kad tur atradāmies, trīs mammas bija ieradušās uz šūšanas nodarbībām, ko vadīja viena no sociālajām darbiniecēm. Runājot par bērniem, sociālie darbinieki vairāk risina jautājumus par bērnu skolas neapmeklēšanu, kas viņiem ir ļoti aktuāli. Bukarestes kolēģus izbrīnīja, ka pie mums strādā ģimeņu asistenti. Rumāņiem šāda speciālista nav bijis kopš SOS darbības uzsākšanas pēc Čaušesku režīma krišanas 1989.gadā.

Kopumā vērtējot, varam atzīt, ka mūsu valstī daudzas lietas ir labāk sakārtotas. Piemēram, Bukarestes bērniem skolā nav pusdienu, nemaz nerunājot par brīvpusdienām, kā tas ir pie mums.

Irēna Kalniņa,
Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja


Jauni pasākumi ģimenēm ar bērniem atbalstam

Lai sniegtu lielāku valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, pēc ekspertu sadarbības platformas „Demogrāfisko lietu centrs” iniciatīvas šī gada valsts budžetā paredzēti papildus jauni pasākumi vairāk  kā 20 miljonu euro apmērā. Tai skaitā - papildus atbalsts  „Pirmā mājokļa programmai”, lai ģimenes ar bērniem varētu saņemt valsts galvojumu kredītam pirmā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināts ģimenes valsts pabalsts ģimenēs ar 4 un vairāk bērniem un valsts minimālā atbalsta apmērs apgādnieku zaudējušiem bērniem. Lai palielinātu iespēju katram bērnam augt ģimeniskā vidē, arī tiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, no 2017.gada tiek būtiski palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Savukārt no šā gada 1.julija paredzēts piešķirt 25% atlaidi tām daudzbērnu ģimenēm, kas ir „Goda ģimenes kartes” īpašnieki, braukšanai reģionālajā transportā.

Detalizētāk ar pasākumiem un tiem paredzēto finansējumu var iepazīties pielikumā pie vienotajā infografikā.

 Demogrāfisko lietu centrs savu darbību turpina un šajā gadā plāno īpašu uzmanību pievērst pensiju sistēmas pilnveidošanai bērnu  vecākiem  un vairākiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar ģimeņu  atbalstu  un  bērnu interešu aizsardzību dažādās dzīves jomās.

 

 

2017.gada 18.janvārī

Higiēnas centra pakalpojumi

2017.gada 2.janvārī darbu sācis Bauskas novada Sociālā dienesta Higiēnas centrs, kas atrodas Bauskā, Rūpniecības ielā 7 ar ieeju no Dambja ielas. Higiēnas centrā ir iespējams saņemt pakalpojumus personīgās higiēnas nodrošināšanai. Tiek rūpēts, lai cilvēki varētu nomazgāties, izmazgāt un izžāvēt veļu.

Tā kā Higiēnas centrs neplāno kompensēt pirts pakalpojuma trūkumu pilsētā un konkurēt ar sadzīves pakalpojumiem veļas mazgāšanā, Higiēnas centrā pakalpojumus varēs saņemt tikai tās personas, kuru  mājokļos nav dušas, vannas vai veļas mašīnas un kurām deklarētā (vai pēdējā deklarētā) dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojumus var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas vai ģimenes, pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas krīzes situācijā, t.sk. personas bez noteiktas dzīvesvietas, sociālā riska ģimenes, aprūpes mājās klienti.

Tā kā tiek veikta pakalpojumu saņēmēju uzskaite, augstākminētajām personām jāuzrāda kāds no statusu apliecinošiem dokumentiem: trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes izziņa, pensionāra apliecība, invalīda apliecība, izziņa par krīzes situāciju, sociālā darbinieka nosūtījums sociālā riska ģimenei.

Dušas izmantošana vienai personai tiek noteikta līdz 30 min. Samaksa par šo laiku ir:

 • 1 euro personām no trūcīgām un  maznodrošinātām ģimenēm;
 • 1.50 euro pensionāriem, sociālā riska ģimenēm;
 • bezmaksas bērniem, 1. un 2.grupas invalīdiem un aprūpes mājās klientiem. 

Veļas mazgāšana vienā reizē iespējama līdz  8 kg un tas maksās:

 • 0.50 euro ģimenēm ar bērniem;
 • 0.90 euro pensionāriem, aprūpes mājās klientiem un trūcīgām un maznodrošinātām personām;
 • bezmaksas – 1. un 2.grupas invalīdiem. 

Savukārt veļas žāvēšana:

 • 0.10 euro ģimenēm ar bērniem;
 • 0.50 euro pensionāriem, aprūpes mājās klientiem un trūcīgām un maznodrošinātām personām;
 • bezmaksas - 1. un 2.grupas invalīdiem.

Pakalpojuma saņemšanas laiks darbdienās ir no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Higiēnas centrā netiek veidoti klientu netīrās veļas uzkrājumi, veļa tiek izmazgāta un izžāvēta tās pieņemšanas dienā, iekļaujoties pakalpojuma saņemšanas darba laikā. Vajadzības gadījumā tiek veidots rindas pieraksts. Tālr. 20119007.

Samaksa par pakalpojumu tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas pie Higiēnas centra aprūpētājas, par ko klients pretī saņem norēķina dokumentu.

Higiēnas centra nodarbību telpā pagaidām divas reizes nedēļā otrdienās un ceturtdienās notiek jauniešu invalīdu rehabilitācijas grupas nodarbības. Konkursa kārtībā Sociālais dienests izraudzījies sociālo rehabilitētāju un tas nozīmē, ka jauniešu invalīdu nodarbību laiks tiks papildināts arī ar pasākumiem citās dienās.

Higiēnas centrā ir aprīkota virtuve, kur var mācīt ēst gatavošanu jauniešiem, jaunajām māmiņām, sociālā riska ģimeņu vecākiem. Pirmie jauno virtuvi izmēģinās projekta “Proti un dari” mentori, apmācot projekta dalībniekus – jauniešus.

Sociālā dienesta vadītājas vietniece
I.Krūmiņa, Mag.sc.soc.