Pirmdiena, 26. Jūnijs, 2017. Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns, Ingūna
Sazinies ar mums 80003939

Noderīgi


Nosaka 2016./2017. mācību gada, semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laiku

Ar Ministru kabineta rīkojumu noteikts 2016./2017. mācību gada, semestru un skolēnu brīvlaiku sākuma un beigu laiks skolās, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas Latvijā.

Nākošais mācību gads sāksies 2016. gada 1. septembrī, bet beigsies 2017. gada 31. maijā (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

9. klašu skolēniem mācības beigsies 12. maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas - 9. jūnijā.

Arī 12. klašu skolēniem mācības beigsies 12. maijā, bet mācību gads – 16. jūnijā.

9. un 12.klašu skolēniem, kuri ir atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2017.gada 31.maijā.

Mācību gada laikā ir noteikti trīs brīvlaiki:

  • rudens brīvlaiks no 2016.gada 24. līdz 29. oktobrim;
  • ziemas brīvlaiks no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 4. janvārim;
  • pavasara brīvlaiks no 2017. gada 13. līdz 17. martam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases un 10.-11. klases skolēniem.


Izglītojamo skaits 2016./2017. mācību gada sākumā

Izglītojamo skaits 2015./2016 mācību gada sākumā

Izglītojamo skaits 2015./2016. mācību gada beigās

Krīzes gadījumu vadība izglītības iestādēs

Klases stundu porgrammas paraugs

Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.-4.klasē 

2015./2016.mācību gada valsts pārbaudes pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana, mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās. Projekta metodiskais materiāls.

Kopā kopjam savu kopienu: Latvijas vietējās kopienas organizāciju pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pieredzes stāsti

 

Informatīvais materiāls vecākiem "Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām"

Jaunas grāmatas Bauskas bērnu bibliotēkā un Izglītības nodaļas metodiskajā kabinetā

Metodiskais materiāls "Stunda muzejā"

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS izglītības iestādes rīkojumu izdošanai

Skolēnu pašpārvalžu darba tiesiskais regulējums

Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā

Izglītojamo tiesību nodrošināšanas uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos izvērtējums

Ieteikumi interešu izglītības programmas izveidei

Tiešsaistes materiāli par drošību