Sestdiena, 19. Augusts, 2017. Imanta, Melānija
Sazinies ar mums 80003939

Pirmsskolas


PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES


 

 

 

 PII PASAULĪTE

Saules iela 8, Bauska, LV-3901
Reģ.Nr.90000982682
SEB banka AS, konta Nr.LV61UNLA0050019541373

Kontakti

Vadītāja Daina Kadiševska 
63922591, mob.t. 27750170, daina.kadisevska@bauska.lv 
Vadītājas vietniece Mārīte Kalniņa, mob.t.27750171
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine Baiba Polovko, 63922586, mob.t. 27750172
Medicīnas māsa Olita Gābere: mob.27750176
Lietvede Anita Ozola : tel.63922591

e-pasts: pii.pasaulite@bauska.lv

Struktūrvienība:
Dārza iela 3, Bauskā, LV 3901, pii.pasaulite@bauska.lv
Struktūrvienības vadītāja Baiba Šumina 63920513, mob.t. 27750175
Struktūrvienības medicīnas māsas kabinets 63920516

Īpašu auru mūsu iestādei veido pilsētā lielākais ozols, kas ierakstīts valsts aizsargājamo koku sarakstā.  Putnu rosība „milža” lapotnē sasaucas ar gandrīz 175 bērnu čalām astoņās grupiņās „lejas mājā” un 100 bērnu - četrās grupiņās struktūrvienībā „kalna mājā”.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte” realizē vispārizglītojošo pirmsskolas programmu, tai skaitā arī 5 – 6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai un programmu bērniem ar valodas traucējumiem, bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem un bieži slimojošiem bērniem.
Audzēkņu darbošanos nodrošina 24 pedagogi.
Par droši un sakārtotu vidi rūpējas 12 skolotāju palīgi un 12 tehniskie darbinieki.

Iestādē bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt maksas pulciņus:

 • vokālo studiju „Saulīte”;
 • ritmikas pulciņu;
 • angļu valodas pulciņu 6-gadigiem bērniem.

Pirmsskolas izglītības iestādes „ Pasaulīte” kopj tradīcijas un regulāri noris– 

 • gadskārtu ieražu svētki;
 • tematiskās pēcpusdienas;
 • Sporta dienas gan bērniem, gan vecākiem;
 • Vecāku dienas;
 • Atvērto durvju diena Bauskas pilsētas sākumskolas skolotājām;
 • Mākslas diena;
 • Teātra dienas;
 • ekskursijas;
 • viesmākslinieku koncerti un teātri.

Lielu atbalstu mums sniedz audzēkņu vecāki gan iestādes vides sakārtošanā, gan piedaloties dažādos mūsu organizētajos pasākumos, piem., tematiskajās pēcpusdienās, sporta izpriecās, foto izstādes „Pasaule ar bērna acīm” iekārtošanā. 

Pirmsskolas izglītības iestādes „ Pasaulīte” piedalās vietējā un starptautiskā mēroga projektos, konkursos –  Bauskas un Rundāles novadu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā „Krāsu dienas”; Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Dartija” intelekta olimpiādē „Mazais gudrinieks”;  UNESCO organizētā Starptautiskā dzimtās valodas dienā ar pasākumu „Svētki tautasdziesmai”, e-Twinning projektā, Eko skolu projektā.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir mācību iestāde, kuras darbības centrā ir katra bērna radošas aktivitātes un pašapziņas veidošana, intelektuālā un fiziskā aktivitāte, bērna attīstīšana un izglītošana atbilstoši viņa individuālajām vajadzībām, virzot viņu uz veiksmīgu skolas gaitu sākumu. 

Bērnu izziņas procesu attīstīšana noris interešu centros. Bērnu dzīves organizācijas forma – rotaļspēles un  integrētās rotaļnodarbības.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dod mums savu padomiņu - 
Visu labā „Zīlīte",
Lai mēs dzīves kamoliņu 
Baltām domām prastu tīt.

PII ZĪLĪTE
www.zilite.bauska.lv​

Plūdoņa ielā 60, Bauska, LV-3901
Reģ.Nr.90000598321,
Konta Nr. LV28UNLA0050019348355

Kontakti
Iestādes vadītāja Nora Vilaua
 
63923288, mob.25436061, e-pasts: nora.vilaua@bauska.lv
e-pasts: pii.zilite@bauska.lv
Lietvede V.Valdmane tel.nr.63924050

Struktūrvienība:
Dārza ielā 24/1, Bauska, LV-3901 tel.nr.63960691, mob. 25422663;
pii.zilite@bauska.lv

Vīzija

Bērniem ir jādzīvo aizraujošā rotaļu un mīlestības piepildītā pasaulē, kura sevī ietver mūzikas, sporta, veselības, izziņas, radošuma, iztēles, domāšanas, atmiņas, uzmanības attīstību.

Mēs lepojamies
3 programmu licences

•    Vispārējā pirmsskolas izglītības programma,
•    Programma audzēkņiem ar valodas attīstības traucējumiem,
•    Programma audzēkņiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Audzēkņiem iespēja apmeklēt baseinu, un daudzveidīgus, interesantus pasākumus iestādē.
Kalnains reljefs, ziemas priekus var baudīt vizinoties no kalniņa.

 

PIRMSSKOLAS GRUPAS

 

Iestāde/ pirmsskolas grupu adreses

Kontaktinformācija

Uzvaras vidusskolas pirmsskolas grupas:

Kamardes iela 1, Uzvara, Gailīšu pag.,Bauskas nov., LV-3931

63956336

uzvara.skola@bauska.lv

Griķu pamatskolas pirmsskolas grupas "Dzirnaviņas":

Skolas iela 20A, Ceraukstes pag.,Bauskas nov., LV-3908

Griķu pamatskolas pirmsskolas grupas "Mūsa":

Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pag.,Bauskas nov., LV-3901

63900838

griki.skola@bauska.lv

 

 

 

 

63926356

griki.skola@bauska.lv

Codes pamatskolas pirmsskolas grupas:

"Virsaiši", Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

Codes pamatskolas darba pašvērtējums

63925405

code.pamatskola@bauska.lv

Īslīces vidusskolas pirmsskolas grupas:

Lauku iela 6, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.

Īslīces vidusskolas pirmsskolas grupas: 

Īslīces kulūras nams, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.

 

islicevsk@inbox.lv

islice.skola@bauska.lv

25425084

28622137

 

Mežgaļu pamatskolas pirmsskolas grupas:

Mežgaļu skola, Brunavas pag., Bauskas nov. LV-3907

63946148

mezgali.skola@bauska.lv

 

Mežotnes pamatskolas pirmsskolas grupas:

Zemgaļu iela 7, Mežotnes pag., Bauskas nov. LV-3918

 63928936

mezotne.skola@bauska.lv 
www.mezotnes-pamsk.lv/

Vecsaules pamatskolas pirmskolas grupas:

Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.,LV-3932


„Zīles", Ozolaine, Vecsaules pag., LV-3918


Jaunsaules skola, Jaunsaule, Vecsaules pagasts ,Bauskas novads, LV 3915

 

63946456

vecsaule.skola@bauska.lv


 

63945541

ozolaine.skola@bauska.lv