Svētdiena, 17. Decembris, 2017. Hilda, Teiksma
Sazinies ar mums 80003939

Profesionālās ievirzes izglītība


BAUSKAS MŪZIKAS SKOLA

Moto: Ieskanos, lai varu tālāk iet…

Kontakti:
Direktore Anita Velmunska, tālr. 63923942, mob.t. 29424988
Lietvede Sandra Rūtenberga tālr. 63923944, mob.t. 26418782 

Adrese: Upmalas iela 5 Bauska LV-3901
Reģ.Nr. 90000035497
AS SEB banka
Kods UNLA22XX
Konta nr.LV72UNLA0050019542339

Mājas lapa: www.muzika.bauska.lv
e-pasts: muzika.skola@bauska.lv

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS


BAUSKAS MĀKSLAS SKOLA

Moto: Mākslas valoda ir tikpat sena kā cilvēce un tikpat jauna kā katrs tās radītājs, uztvērējs, lietotājs.
 
Kontakti:    
Lietvede  Signe Pansova  T. 63922722
 
Adrese: Dārza iela 9, Bauska, LV-3901
 
 

BAUSKAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA
 
Moto: „Sports ir visā pasaulē atzīts līdzeklis audzināt sportistos un caur viņiem visā tautā drosmi, spēku, apķērību, dzelzs gribu, izturību un neatlaidību, un visu to disciplinētā formā, stiprinot godprātību, taisnīgumu, pienākuma apziņu pret tautu un valsti.”
 
Kontakti
Direktore Biruta Grantiņa, 26563158
Adrese: Uzvaras iela 4,Bauska, LV-3901
Reģ. Nr.: 90000033176
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV80UNLA0029700130314
Tālrunis: 639 22852
Mob. tālrunis: 25609835
Fakss:  639 24129
               bauskabjss@inbox.lv